Göteborg publicerade i dag en jobbannons där de söker en trafikplanerare med fokus på cykel.
Hade jag haft rätt kvalifikationer hade jag gärna sökt det. ;) Här är ett utdrag ur jobbannonsen:
Att skapa framtidens trafiksystem med en säker och framkomlig trafikmiljö är en stor utmaning för Trafikkontoret. Vi kommer att ytterligare utveckla vår samverkan med berörda parter som arbetar med att skapa en attraktiv stad för alla. I begreppet attraktiv stad vill vi särskilt profilera och verka för att Göteborg upplevs som en attraktiv cykelstad. Kontoret arbetar idag brett med åtgärder för ett ökat cyklande men behöver nu förstärka oss med en ny trafikplanerare med fokus cykel.

Vi söker Dig som vill arbeta aktivt med att utveckla staden som en attraktiv cykelstad och bidra till att vi gemensamt når vårt mål om att få fler att använda cykeln som transportmedel.

I tjänsten ingår arbete med cykelfrågor av övergripande, strategisk karaktär på kontoret men du kommer också att bidra i operativa frågor såsom medverkan i framtagande av konkreta åtgärder inom området infrastruktur cykel.

Du kommer att:
• Driva och leda arbetet med framtagandet av stadens nya cykelplan
• Initiera och ta fram förslag på åtgärder för att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten för Göteborgs cyklister
• Ta fram olika konsekvensbeskrivningar och analyser med fokus på cykel i planeringsskedet
• Ha kontakt med allmänhet och intressegrupper
• Du kommer i ditt arbete att samverka och samarbeta aktivt med alla andra delar av vår förvaltning då ökat cyklande i Göteborg är ett av våra prioriterade mål utifrån fullmäktiges budget och trafiknämndens uppdrag till oss
Så, alla duktiga cyklistbloggare, sätt i gång och sök!