Som jag skrev häromdagen så var jag nyfiken på att se hur stor tidsskillnaden skulle bli att cykla 2500 meter längs en raksträcka jämfört med en sträcka som är fylld med korsningar, trafikljus och svängar. Jag valde att jämföra fyra olika sträckor i Göteborg (klicka på länkarna för att se karta med linje som visar respektive sträckning):
1) E6 söderut från Stigs Center som består av lång raksträcka med några enstaka svängar och korsningar i slutet.
2) Dag Hammarskjöldsleden som består enbart av en enda lång raksträcka utan korsningar (några T-korsningar dock).
3) Mölndalsvägen söderut som består en rätt så rak sträcka men med flertalet korsningar med trafikljus.
4) Centrala Göteborg som består av många korsningar, trafikljus och svängar.
När varje sträckas film nått 2500 meter så stoppar filmen. För att det inte ska ta så lång tid, så har jag speedat upp filmerna med 500 procent. Det kan se lite rörigt ut, men det är främst tidsskillnaden att nå 2500 meter som var av mitt intresse.
Resultat:
Naturligtvis gick sträcka 2 fortast eftersom den enbart innehöll en lång raksträcka utan korsningar och trafikljus. Långsammast gick det genom stan (sträcka 4), där det tog precis dubbelt så lång tid att nå 2500 meter. Förslagsvis borde man satsa på "cykelmotorvägar" som ligger i anslutning till bilmotorvägar. Förutom att det skulle snabba upp cykelpendlingen för vissa en hel del, kanske det även skulle leda till att det blev mer attraktivt att cykla/cykelpendla.
1) 5 minuter och 35 sekunder
2) 4 minuter och 52 sekunder
3) 6 minuter och 41 sekunder
4) 9 minuter och 55 sekunder
#1 - - Robert:

Verkar som att Trafikverket får fått den idén. Cyklade på E45 förra sommaren, och de hade på en del ställen efter vägen byggt cykelbanor bredvid. Blir lätt en cykeltur där när de har byggt klart. Skönt att slippa blandtrafik så mycket som möjligt.

I Göteborgskommun, så tycker jag att stamcykelbanan efter södra älvstranden är helt okej, om det inte blåser för mycket dock.
Sämsta cykelbanan är genom allén. Grönvåg på huvudleden ofta rödvåg på cykelbanan.

#2 - - AS:

Jag föreslog cykelmotorvägar för kommunen för ett antal år sedan och sedan dess har man presenterat den nya cykelbanan (den på fel sida) på Hjalmar Brantingsgatan som en sådan!
Cykelmotorvägar finns ju i Holland. Men här får vi nog skatta oss lyckliga om man ens följer Trafikverkets utformningsrekommendationer (VGU) där cykelbanor utformas efter hastigheterna 30 resp. 20 km/h.