Jag färdas inte bara på cykel, utan kör bil ibland och tycker att det är rätt kul. Men som cyklist (och gångtrafikant) känner man ofta en viss obehagkänsla av att det är framsusande bilar i hög hastighet bara nån meter vid sidan om en. Jag hör till dem som gärna ser sänkt fart i de centrala delarna av städerna, men även på vissa andra vägar i närheten av stan men där det är mycket gång- och cykeltrafik (exempelvis Mölndalsvägen).
En del vägar skulle kunna behöva fler farthinder - kanske inte på Mölndalsvägen men däremot på till exempel Danska vägen. Förbi Prästgårdsängen är det en lång raksträcka som har hastighetsgränsen 50 km/h, men det händer att vissa bilister gasar på rejält där – upp emot 70-80 km/h. Och är det dessutom blött eller slaskigt på vägarna, är det stor risk att man får en dusch. (Jag fick en dusch på Danska vägen i februari 2011.)
Det är många som inte gillar vägbulor. De sliter på kollektivtrafikens bussar, och det kan ge obekväma resor. Men nu är ny teknik på gång - ett helt platt trafikhinder som bara utlöses om man kör för fört.
TT skriver:
"En ny typ av farthinder - en slags fallucka - utvärderas nu i Linköping. Tanken är att den ska kunna ersätta klassiska så kallade fartbulor, rapporterar Motormännens tidning Motor.
Skillnaden mot bulorna är att luckan, som fälls ned och blottar en stålkant vilken orsakar en smäll mot bildäcken, inte utgör ett hinder för de fordon som håller fartgränsen. Dessutom kan den användas på vägar med högre hastigheter än 30 kilometer i timmen."
Det här låter riktigt bra ju.