När jag skaffade min cykelkamera, tänkte jag bland annat använda den för att anmäla och illustrera fel på cykelbanor och vägar till Göteborgs felanmälningstjänst 150017. Här är en sådan felanmälan:
I staketet som skiljer den sydgående spårvagnshållplatsen åt från den sydgående cykel/buss-passagen finns två staketsektioner som försvunnit och bildat två hål. Varje gång jag lägger märke till hålen, så funderar jag på vad som skulle kunna hända om ett barn, litet nog, klev ut genom något av de två hålen när det kommer en buss eller en cykel. Hålen har funnits där i drygt ett år. Jag har glömt att felanmäla det tidigare, men det är visserligen rätt mycket folk i rörelse på platsen, så chansen att någon mer upptäckt hålen borde vara rätt stor.
För många år sedan fanns det inget staket alls, och det förekom även biltrafik. Men om en förälder i dag inte upptäcker att det är hål i staketet, skulle föräldern eventuellt kunna bli invaggad i en falsk trygghet.
Här är en film som visar hålen i staketet vid Kungsportsplatsen i Göteborg:
TILLGÄNGLIG I HD 1080p