Att Göteborg inte skulle ta sig in på topp-20-listan över världens bästa cykelstäder var visserligen inte oväntat. Istället kan vi gratulera Malmö som kom på sjundeplats och Köpenhamn som kom på andraplats. Och som vid tidigare mätning blev cykelstaden nummer 1 i världen Amsterdam.
Listan har tagits fram av Copenhagenize.eu. De rankade totalt 150 städer världen runt, och hade över 400 personer till sin hjälp.
Även 2011 toppades listan av Amsterdam och Köpenhamn. Då kom Stockholm på en 13:e plats bland 80 städer. 2013 var Stockholm inte med på topp 20. Vilken plats Göteborg och Stockholm kom på i år har jag inte kunat hitta.
Städerna rankades enligt 13 olika kategorier. Om jag förstod kategorierna rätt, så lyder de ungefär så här:
1) Vilket inflytande har icke-statliga (cykel-)organisationer?
2) Vilken status har cykeln som transportmedel bland "vanliga" medborgare?
3) Finns det bra cykelställ, ramper längs trappor, möjlighet att ta cykel på tåg/bussar, bra cykelvägledningsskyltar?
4) Hur bra är cykelinfrastrukturen?
5) Finns det lånecyklar?
6) Hur är könsfördelningen bland cyklister?
7) Hur stor andel av trafikanterna tar sig fram med cykel?
8) Hur mycket har andelen cyklister ökat sedan 2006?
9) Hur promotas hjälmanvändande för cyklister? (tex skrämselpropaganda och tvångslagar etc)
10) Vad har politikerna för åsikt om cykling i staden?
11) Hur beaktar bilister och samhället i stort cyklister i staden?
12) Hur stor vikt lägger stadsplanerarna på cykelinfrastrukturen?
13) Vilka insatser har gjorts för att dämpa biltrafikens hastighet? (tex 30-zoner)
Här är topp-20-listan över världens bästa cykelstäder (vissa har kommit på samma placering):
1) Amsterdam
2) Köpenhamn
3) Utrecht
4) Sevilla
    Bordeaux
5) Nantes
    Antwerpen
6) Eindhoven
7) Malmö
8) Berlin
9) Dublin
10) Tokyo
11) München
      Montréal
      Nagoya
12) Rio
13) Barcelona
      Budapest
14) Paris
      Hamburg