Jag cyklar ofta över Göta Älvbron. När man cyklar norrut på brons östra sida så korsar cykelbanan strax därpå två på- och avfarter för bilar (karta). Den första avfarten fortsätter i Ringögatan och den andra är vid trafikplatsen Frihamnsmotet. Eftersom både cyklister och bilister kommer i nedförsbacke från Göta Älvbron, är det möjligt att nå rätt så hög hastighet vid framför allt den första korsningen.
Den första korsningens två cykelöverfarter ligger i en skarp kurva i relation till varandra. Se bilden här nedan. Kanske tanken är att få cyklister att bromsa efter nedförsbacken från Göta Älvbron, samt att få cykelöverfarterna och övergångsställena att ligga i 90-graders vinkel mot de två körbanorna.
Den tvära kurvan leder till att cyklister ibland genar över övergångsstället/gångbanan som på bilden, och att gående ibland genar över cykelbanan. Nån slags lose-lose-situation för gående och cyklister så sett. Bilden är tagen ur publikationen "Säkrare cykelpassager", utgiven av Gatubolaget som ägs av Göteborgs stad. I filmen längre ner demonstrerar jag genandet. Bilden här under visar den första korsningen efter Göta Älvbron. Uppe i vänsterhörnet ser man en korsande bro och under den syns den andra korsningen.
Varningsskyltar och väjningsplikter
Vid den första korsningen finns det för bilisterna skyltar som varnar för cyklister, samt för cyklisterna skyltar som varnar om annan fara med en tilläggsskylt som säger att här inträffar många cykelolyckor. Cyklisterna har väjningsplikt vid cykelöverfarterna. När bilister svängt i en korsning har de skyldighet att låta cyklister som är på väg ut på överfarten tillfälle att passera. I fallet i min film handlar det kanske dock om avfarter och inte om svängar i korsningar.
Bilisternas mjuka kurvor vid de två avfarterna gör att vissa bilister ibland kommer i hög fart i avfarterna, men min uppfattning är dock att de flesta bilister anpassar farten och dessutom låter cyklister passera före. Cyklingsutredningen som riksdagen ska ta ställning till föreslår att bilister ska få väjningsplikt även vid obevakade cykelöverfarter som dessa.
Trevägscykelkorsningen
Före den andra korsningen mellan bilar och cyklister finns en trevägscykelkorsning. Mitt i den cykelkorsningen finns en delvis asfalterad refug som kanske är tänkt för gående att använda. Gångytan på refugen har en skylt mitt i vägen. De flesta gående undviker refugen och går runt den på cykelbanan, vilket syns i filmen.
I denna trevägscykelkorsning kan det dessutom vara lite besvärligt att svänga med cykeln om man får cykelmöte. Detta syns i slutet av filmen.
Olyckan
När jag i slutet av augusti för ett år sedan cyklade förbi den andra korsningen möttes jag av en person som låg skadad på gräset intill cykelbanan. Personen togs om hand av tre medtrafikanter som antagligen inväntade ambulans. Jag hade inte sett olyckan, men antagligen handlade det om en cykelolycka. Antingen var det en singelolycka, eller så hade personen kolliderat med en bilist, en annan cyklist eller en gångtrafikant.
För ett par dagar sedan precis ett år senare - när jag cyklade förbi platsen igen - så hade blommor, ljus och minneskort placerats ut precis där personen hade legat. Det hela blev plötsligt mycket otäckare. Personen jag såg hade inte klarat sig.
Filmen
Filmen nedan visar ett antal olika tillfällen från de två korsningarna (ej från olyckstillfället). Kom ihåg att när jag cyklar så ser jag betydligt mer än vad kameran visar. Kameran sitter på styret - alltså lägre än mina ögon - och visar dessutom bara vad som är framför cykeln, medan jag själv kan vrida på huvudet och se vad som kommer bakom mig eller från sidorna. Kameran filmar i 170 grader - kraftig vidvinkel. Det gör att hastigheten ser högre ut och att avstånden ser längre ut än vad de är i verkligheten.
#1 - - Elias:

Cyklar där dagligen på väg hem från jobbet. Tycker det är en mycket läskig korsning så jag tar det väldigt försiktigt där...

Svar: De två korsningarna ingår vanligtvis i min väg till jobbet också. De är lite läskiga.
Gbgcyklaren

#2 - - Håkan:

I den första korsningen har jag gått omkull. Om man har möte med cyklister och det är fotgängare med så blir det en riktigt skarp kurva som dessutom är feldoserad. När jag körde omkull så låg det grus kvar eftersom det inte hade varit snö- och isfritt mer än två månader.
Jag skickade då en fråga till trafikkontoret varför det måste vara en feldoserad skarp kurva mitt i en korsning. Om kurvan hade varit innan korsningen så hade det fått ned cyklisternas hastighet genom korsningen. Som det är nu så är ju risken snarare att man vurpar eller krockar med cyklist/fotgängare så att man blir liggande framför en bil som hade räknat med att man skulle hinna över före. Svaret jag fick tyder på att korsningen kan åtgärdas vilket decennium som helst nu;
"Trafikkontoret har förståelse för Era synpunkter. Trafikkontoret kan informera att korsning ni har synpunkter om har varit olyckasdrabbad och därför har Trafikkontoret i samband med projektet för stomcykelnätet utfört bästa möjliga lösningen för f.n. Men Trafikkontoret kommer att beakta er värdefull synpunkt och ta med frågan i framtida planering till exempel för nya Götaälv bron."

Svar: När du cyklade omkull, cyklade du norrut från Göta Älvbron eller var du på väg söderut mot Göta Älvbron? Jag minns inte hur länge korsningen sett ut som den gör. Minst 10-15 år om inte mer, kanske...? Gatubolagets publikation är nog från 2007 eller 2008. Den nya bron över älven dröjer ju runt åtta år till. Blir till att vänta. Det som jag bland annat förundras över är varför cyklisters hastighet ska dämpas med den kraftiga kurvan mitt i korsningen (om den nu är tänkt som hastighetsdämpande), medan bilisternas avfart har byggts med en mjuk kurva som tillåter högre hastigheter. Varför inte göra en skarpare kurva även för bilister för att dämpa bilhastigheten?
Gbgcyklaren

#3 - - Jesper:

Bra inlägg! Har en tillägg om den första korsningen (fig 40 ovan). Den lilla stolpen som står mitt i korsningen vid refug-kanten är mycket farlig vid mörker och ruskväder. Som du säger kommer man med hög fart norrifrån mot korsningen och om kusten är klar blir färdlinjen på eller nära stolpen som är svår att se pga vinkeln. Har sett flera close calls särskilt vid snöpudrad mark då man inte ser cykelbanan och genvägen känns ännu mer naturlig.

Svar: Tack! Sant! (om den lilla stolpen) Hade man inte gjort så mjuka kurvor för bilisterna, så hade cykelbanan kunnat gå mycket rakare och ändå korsa körbanan i 90 graders vinkel. Och så hade man sluppit konflikten med stolpen. Det är rätt kul ibland med snöplogandet. Snöplogaren plogar ibland cykelbanan i den sträckning som man som cyklist hade kunnat förvänta sig att cykelbanan skulle ha. Vi har exemplet i ovannämnda korsning. Men även ett annat exempel nån kilometer bort. Där gör cykelbanan en tvär kurva runt högersidan av ett elskåp. Snöplogaren brukar dock ploga rakt över gräsytan till vänster om elskåpet, vilket gör att cykelbanan blir helt rak. Jag har tänkt lägga ut det nån gång längre fram i bloggen.
Gbgcyklaren