I förrgår kväll skrev jag blogginlägget om hålet efter ett gatuarbete på en cykelbana i Göteborg. Hålet (eller schaktet) lagades först efter ett halvår, vilket kan ses på filmen i blogginlägget. I går mailade jag till Göteborgs stad med en länk till blogginlägget och filmen. I dag fick jag svar från Bo Andersson på Trafikkontoret i Göteborg. Här är hela svaret.
* * * *
Hej!
Tack för ditt mejl och blogg och filmen.
Jag håller med dig att det är bedrövligt att det tar så lång tid innan schakten blivit lagad. Rutiner för hur schakter ska lagas och när har vi enl en bok som heter " bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårarbeten i Göteborg" ( Vi kallar den Blå Boken). Du är välkommen att hämta ditt ex här på Trafikkontoret eller kolla på Trafikkontorets hemsida under leverantörer/ Blå boken.
Vi har också ett datasystem där alla schakter läggs in så att vi har koll på dem.
Jag vet ej vad detta är för typ av arbete som förekommit på filmen du visar, men om det är en ledningsschakt eller reparation av ledning så är det resp ledningsägare som ska laga/asfaltera schakten senast 1 månad efter att arbetet/reparationen är klar.
Dock kan det pga snö, tjäle, vinter, osv bli längre vilket det måste varit i detta fall. Under hela denna tid innan schakten blivit asfalterad är det ledningsägaren som är ansvarig för att schakten hålls i ett sådant skick att ingen olycka sker. Dock är Trafikkontoret väghållare och är skyldiga att se till så att ledningsägaren följer reglerna.
Trafikkontoret har sedan ett antal byggledare/kontrollanter som kollar att schakterna utförs rätt och inom den föreskrivna tiden. Tyvärr har Trafikkontoret inte möjlighet att kontrollera alla schakter utan ca 30% kontrolleras. Varje ledningsägare ska sedan ha en egenkontroll för att tillse att reglerna följs. I detta fall måste det ju ha brustit på något sätt. Jag kan bara beklaga och ska försöka göra vad jag kan för att det inte ska hända igen, men vi har ju en hel del asfalterade ytor att sköta, ca 3,5 milj gångbaneyta, 1250 km gator och ca 450 km cykelbanor. Som du förstår så försöker vi att sköta våra ytor. Vi är mycket tacksamma till dom människor som kontaktar oss om div. felaktigheter i gatunätet.
När det sedan gäller det "vanliga" underhållet, typ potthål, trasiga kantstenar, undermineringar, sättningar m m har vi en s.k. funktionsentreprenör i resp

Med vänlig hälsning

Bo Andersson
Planeringsledare
Göteborgs Stad, Trafikkontoret
* * * *
Bo Andersson skriver att om hålet i filmen är ett ledningsschakt, så ska det lagas av ledningsägaren senast en månad efter slutfört arbete. Ledningsägaren är skyldig att schaktet hålls i sådant skick att ingen olycka sker, medan Trafikkontoret är skyldigt att se till att ledningsägaren följer reglerna.
Av alla schakter som grävs, kontrollerar Trafikkontoret sedan bara att 30 procent av dem slutförs korrekt. Kan majoriteten av cykelbaneschakterna ligga inom de andra 60 procenten, månntro? I flera fall där både bilväg och cykelbana grävs upp på samma ställe, är det inte sällan som bilvägen asfalteras så fort som möjligt när arbetet är klart, medan cyklister lätt får vänta ett par veckor (vilket jag nämnde i det tidigare blogginlägget).
Bo skriver att fördröjningen kan ha berott på tjäle och vintern. Men vid ett bilvägarbete en bit bort, så både schaktades och asfalterades det mitt i vintern. Man värmde upp marken under natten för att underlätta arbetet. (Det nämnde jag också i mitt tidigare inlägg.) Vad gäller vintersäkerheten vid schaktet i min film, så var den tredjedel av cykelbanan som inte schacktats spårig av is.
Bo säger att de är tacksamma för alla människor som skickar in felanmälningar om hål och diverse andra problem i gatunätet till kommunen. Felanmälningstjänsten kallas 150017 - man kan både ringa och maila dit. Jag har mailat dit ett par gånger.
I det här fallet såg jag när gatuarbetet inleddes och antog att det snart skulle asfalteras. När det dröjde ett par veckor, bestämde jag mig för att filma hålet och se hur lång tid det skulle ta för Göteborg att reparera det utan att jag felanmälde det till 150017. Det tog alltså ett halvår.
Men: Jag fick en kommentar av "Erik" på mitt tidigare blogginlägg. Han skrev att han mailade till 150017 flera gånger angående schaktet vid just det här gatuarbetet innan det lagades. Erik skrev "Mitt intryck är att schakten inte fylls igen av entreprenören av ren glömska och att gatukontoret inte kontrollerar att folk gör det dom ska. Så jag försöker mejla dem ganska snart efter att jobbet verkar vara klart men inte är igenasfalterat."
Kommentera 0
Visa fler inlägg