Jag skrev och visade film för ett par veckor sedan om kravallstaketen som blockerar cykelbanorna på Avenyn och Södra Vägen under de gatuarbeten som pågår och som ingår i det Västsvenska paketet. Även i området kring Kanaltorget och vidare bort mot Åkareplatsen är det gatuarbeten. Man bygger bussfiler och flyttar om trafiken något. Lite längre ner har jag lagt ut en ny film från rondellen vid Kanaltorget. Men först lite bakgrundsinfo...
Kanaltorget ligger vid Lilla bommen mellan Göteborgsoperan och Nordstan, ett stenkast från Brunnsparken - Göteborgs absoluta centrum. Här finns, eller rättare sagt fanns, en rondell där trafiken nästan brukade slå knut på sig själv ibland i rusningstid. Bilar och vissa busslinjer körde runt rondellen, medan spårvagnar och andra busslinjer åkte igenom rondellen.
Runt rondellen fanns före ombyggnationen övergångsställen och till viss del cykelöverfarter. Av någon anledning gick cykelbanorna mot Brunnsparken-hållet inte vidare in på Östra Hamngatan, utan istället rakt upp på trottoarerna för att därefter försvinna. Cyklister tycktes ha glömts bort redan före och under ombyggnationen... Och kanske även efter ombyggnationen.
Den första kartbilden här under visar hur det såg ut med rondellen. Den oranga linjen visar hur jag brukade cykla. De gröna linjerna visar var cykelbanorna gick och var de tog slut. (Blogginlägget fortsätter under bilden.)
Kartskissen nedan visar hur det troligtvis är tänkt att se ut när ombyggnationen är klar. Rondellen försvinner och biltrafiken dubbelriktas på Sankt Eriksgatan norr om busshållplatsen. Den oranga linjen visar hur jag uppfattar att cykelbanan kommer att gå. Notera att den kommer att korsa Sankt Eriksgatan två gånger innan den går vidare mot Östra Hamngatan. Förslagsvis hade man kunnat anlägga en alternativ cykelbana enligt blå linje för dem som kommer från Göta Älvbron och ska vidare mot Östra Hamngatan. Det blir säkrare, samtidigt som cyklisterna slipper väja för samma bilister två gånger. (Blogginlägget fortsätter under bilden.)
Under ombyggnationen verkar man ha glömt bort de som använder cykelbanorna. Den senaste tiden har man använt cykelbanan som uppställningsyta för grus med mera, eller stängt av den helt utan att hänvisa. Stängsel och schakt har försvårat cyklisternas möjlighet att ta sig vidare mot Östra Hamngatan, samtidigt som bilister lotsas fram bland pedagogiskt utplacerade varningsskyltar och -pilar. Hänvisningen för cyklister har varit under all kritik det senaste året.
Nedan är filmen från rondellen vid Kanaltorget i Göteborg. När jag redigerade ihop filmen blev den först över 16 minuter lång. Alldeles för långt! Jag tänkte dela upp den i två delar, men valde istället att klippa ner den kraftigt samt speeda upp alla klippen till 180%. Nu är den strax under 7 minuter lång. Observera alltså att klippen är uppspeedade till 180%.
TILLGÄNGLIG I HD 1080p
Kommentera 4
Visa fler inlägg