Cyklingsutredningen, som gjorts av Kent Johansson, släpptes i dag och överlämnades till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Utredningen har analyserat regler inom fyra områden för att öka cyklingen och göra den säkrare.
Några ändringar som Kenth Johansson föreslår:
  • Cyklar med mer än två hjul eller med en sidvagn eller cykelkärra tillkopplad ska under vissa förutsättningar får föras på körbanan även om det finns en cykelbana.
  • Skyldigheten för bl.a. cyklister att använda vägrenen ska förtydligas.
  • Barn ska, om cykelbana saknas, t.o.m. det år de fyller åtta få cykla på trottoaren.
  • Förare ska få väjningsplikt mot bl.a. cyklande som färdats ut på eller just ska färdas ut på en cykelöverfart.
  • Vissa krav ska ställas på cykelöverfarternas utformning och en hänsynsbestämmelse för bl.a. cyklister ska införas för att tillgodose trafiksäkerheten.
  • En möjlighet att inrätta s.k. cykelgator ska införas.
Läs mer om cyklingsutredningen här.
Kommentera 0
Visa fler inlägg