För ett par veckor sedan installerade Trafikkontoret i Göteborg sensorer på cykelbanan vid packhusplatsen. Cyklar man över sensorerna, så föranmäls ens ankomst till cykeltrafikljusen i korsningen. Man kan välja mellan vänstersväng och rakt fram.
I filmen nedan testar jag dessa sensorer. Just nu testar staden så att själva föranmälningsfunktionen fungerar, vilket den verkar göra. Så småningom är det tänkt att cyklister ska prioriteras vid trafikljusen, enligt en person på Trafikkontoret som Trafikistan.se fått svar från. Trafikistan.se har gjort en grundlig analys av sensorerna (läs mer på länken). Och Kalle Cyklar har liksom jag gjort en film från platsen.
Något jag inte nämner i filmen, men som jag tänkte på redan när cykelbanan vid Packhusplatsen lades om för ett antal år sedan, är att den tidigare raka cykelbanan nu går i skarpa svängar. Det mest naturliga för cyklisterna är att cykelbanan längs med älven går rakt. Nuvarande lösning med skarpa svängar byggdes nån gång mellan 2005 och 2008 (hittar inte exakt tid). Det skulle eventuellt ha kunnat vara i samband med att Götatunneln invigdes 2006. Tunneln tog bort det mesta av trafiken ovan gjord på platsen. Erik Sandblom ger förslag på Facebook hur man skulle kunna göra istället.
I andra delen av filmen fortsätter jag min tur från Packhusplatsen till Heden via Västra Hamngatan och Vasagatan. Längs Västra Hamngatan cyklar jag på den rätt så nya cykelfartsgatan, som jag filmat tidigare. Vidare upp mot allégatorna. Här väljer jag att lämna cykelfältet och cykla i körfältet istället. Cykelfältet går nämligen upp på trottoaren vilket gör att konflikt med vänstersvängande bilister skulle kunna uppstå.
När jag närmar mig Vasaplatsen gör jag på liknande sätt. Jag lämnar cykelfältet och cyklar istället på körbanan för att göra en vänstersväng. Cykelfältet/banan gör visserligen också en vänstersväng över körbanan, men i mitt tycke med större konfliktrisk med bakomvarande bilister när man kör ut över gatan. Då måste man dessutom invänta så att alla bakomvarande bilar passerat.
Från Vasaplatsen fortsätter jag längs allén i Vasagatan ner mot Heden. Vasagatans cykelbana asfalterades förra året, men det finns en hel del "omskakande" gatstenspartier.
Kommentera 2
Visa fler inlägg