För ett par veckor sedan blev jag kontaktat av en person från teknikkonsultföretag Sweco som inriktar sig mot anläggnings- och byggnadskonstruktion, installationsteknik, arkitektur, infrastruktur, energi och miljö (Wikipedia). Personen i fråga höll just på att stötta Trafikverket med att planera så kallade mobility management-åtgärder inför byggskeden. Syftet med arbetet var att säkerställa framkomlighet för människor snarare än fordon:
"För att de entreprenörer som upphandlas för olika byggprojekt ska veta vad Trafikverket vill och kräver inom detta område håller en enkel utbildning på att tas fram. Den kommer att rikta sig till de som är på plats ute i byggena."
Sweco hade tydligen sett några av mina filmer och undrade om jag kunde sätta ihop en tre minuter lång film med bra och dåliga exempel på hur man arbetar med framkomligheten för bland annat cyklister vid t.ex. gatuarbeten.
Filmen jag satte ihop passar förstås bra in även i min blogg. Vissa klipp i filmen har jag redan haft med i tidigare filmer.
Youtube-länk
Kommentera 3
Visa fler inlägg