I Facebook-gruppen "Cykla i Göteborg" uppstod nyligen en diskussion om cykelfållan som finns norr om Marieholmsbron.
Marieholmsbron är en järnvägsbro över Göta Älv. Det går även att gå och cykla över bron. Just nu håller man på att bygga ytterligare en järnvägsbro 70 meter söderut för att öka järnvägskapaciteten. Den andra bron ska vara klar 2017 om jag inte minns fel.
På båda sidor om älven vid bron är det industriområde. Cykelbanan på Hisingen, norr om älven, korsar ett järnvägsspår. Man har valt att sätta upp cykelfållor på var sida som järnvägsövergången för att minska hastigheten på cyklister.
I Facebook-gruppen ifrågasattes cykelfållorna eftersom det nästan aldrig går några tåg där. Jag har cyklat här tidvis de senaste 5-6 åren och kan inte minnas om jag sett något tåg. Möjligtvis ett tåg en gång för flera år sedan.
Cykelfållorna skapar tvära kurvor och vid spåren finns det skarpa kanter. Det är många cyklister som använder denna cykelbana, och man kan få vänta en kort stund ibland innan det är fritt att passera.
Den nya järnvägsbron kommer också att förses med en cykelbana (som dessutom kommer att förlängas över E45 vilket är väldigt bra). Om den gamla bron behåller sin cykelbana är jag osäker på.
Här är två skisser på hur det planeras att bli när det är klart. Cykelbanesträckningen ser ut att flyttas och kommer troligtvis inte korsa järnvägsspåret i framtiden, eller åtminstone inte på samma sätt. Bilderna kommer från Trafikverket. Klicka på bilderna för att visa större version.
På bilden nedan har jag ritat in den gamla cykelbanan med lila färg. Jag har markerat ut den nya cykelbanan med röd färg, om jag förstått skissen rätt.
Och här kommer filmen från cykelfållan norr om Marieholmsbron.
Kommentera 3
Visa fler inlägg