Jag tycker att det är rätt spännande att följa stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt i Göteborg. Just nu håller man på att bygga om Gamlestadstorget. Den gigantiska trafikapparaten över Säveån kommer att tas bort och ersättas av nya hus i blandstadsstil och med en mer stadsmässig infrastruktur.
Under byggtiden - fram till och med år 2017 - kommer spårvägen att gå längs Gamlestadsvägen istället för vid Kalles väg bakom Gamlestadens fabriker. Orsaken är att de gamla spårvagnsbroarna över Säveån vid Gamlestadstorget ska rivas och ersättas med nya.
Innan jag flyttade för två år sedan cyklade jag i stort sett dagligen via Gamlestadsvägen till jobbet. För ett par veckor sedan gjorde jag ett återbesök på Gamlestadsvägen med cykeln, och såg att spårarbetet hade påbörjats. Gång- och cykelbanan går längs gatans östra sida. De nya spåren läggs på den västra sidan. För att få plats med bilisternas fyra körfält har dessa flyttats ett par meter österut där GC-banan finns. Gång- och cykelbanorna var tidigare breda och väl separerade från varandra. Men nu när bilkörfälten flyttades, så har den dubbelriktade cykelbanan pressats ihop och blivit bara 100 cm bred. Mitt cykelstyre är 70 cm brett!
Häromdagen blev jag tipsad på Twitter och gruppen Cykla i Göteborg på Facebook att man placerat en stolpe mitt på den en meter breda cykelbanan. Och i dag på lördagsmorgonen skriver Göteborgs-Posten om stolpen på cykelbanan.
Nog för att cyklister får stå ut med en hel del konstiga infrastrukturlösningar, både permanenta och tillfälliga, men det här hör kanske till en av de mer ogenomtänkta. Och dessutom rätt farlig. Jag tog en tur till Gamlestadsvägen efter jobbet nu i veckan. Här under är filmen därifrån. Observera att blogginlägget fortsätter under filmen (med en teori om varför det blev som det blev).
Göteborgs kommun använder ofta olika typer av markbeläggningar, stenläggningar och färger för att skilja cykelbana och gångbana åt. Detta kallas för indirekt identifiering av banorna. Motsatsen kallas direkt identifiering och utgörs av vägmärken (skyltar) och symboler på marken. Figurerna till höger visar olika sätt jag kan tolka gatans utformning. (Obs: Jag råkade göra dem så att norr är nedåt.)
Figur 1: Så här såg gatan ut före ombyggnationen. Tydlig separering av gångtrafikanter och cyklister med bland annat en förhöjd stenkant. Symbolerna på de olika banorna fanns inte i verkligheten, utan jag har lagt till dem i skissen för att det ska vara tydligare.
Figur 2: Så här ser det ut i dag där cykelbanan är runt 100 cm bred om man utgår från enbart den indirekta identifieringen, som gör tack vare den tydliga separeringen gällande att den 100 cm breda nyasfalterade mörka delen är cykelbana och att den ljusa delen bredvid är en gångbana. Mittemellan finns fortfarande stenraden.
Figur 3: Så här ser det ut i dag om man tolkar de indirekta och direkta identifieringarna tillsammans. Det blir väldigt förvirrande. På den nylagda mörka asfalten har man ritat både cykel- och gångsymbol som antyder gemensam bana. De direkta och indirekta identifieringarna påvisar därmed nästan motsatsen till varandra. Den ny asfalterade delen skulle alltså vara en 100 cm bred vältrafikerad dubbelriktad gång- och cykelbana, medan den ljusa delen bredvid fortfarande bara är en gångbana.
Figur 4: Så här antar jag att kommunen har tänkt sig. Den direkta identifieringen ska antagligen påvisa att både den nyasfalterade ytan och den gamla gångbanan tillsammans numera är en gemensam gång- och cykelbana. Detta gäller alltså bara längs den smalare delen av GC-banan. Före och efter är GC-banan separerad.
Man har valt att inte asfaltera om hela gång- och cykelbanan och därmed alltså valt att låta de indirekta och direkta identifieringarna antyda olika saker, vilket gör det hela väldigt otydligt. Med stolpen mitt på den mörka, nyasfalterade biten blir det än mer absurt.
"Nu har vi gjort det enklare att cykla längs Gamlestadsvägen." (obs: fiktivt citat)
Kommentera 9
Visa fler inlägg