Bloggaren Trafikistan har skrivit ett antal blogginlägg om att cykla Centralen runt (vars titel jag nu också snodde). Runt centralen i Göteborg finns en relativt kort sträcka utan cykelbana. Det är ont om utrymme, och cyklister har inte varit prioriterade när utrymmet fördelats.
När jag cyklar här så kommer jag oftast från Stampbroarna. Därifrån cyklar jag vidare på körbanan och rundar centralen.
Utanför centralen finns fyra körbanor (två i varje riktning) och sedan ett par år är två av körbanorna bussfiler. Vanliga bilar får inte framföras i bussfiler. Däremot är det tillåtet att cykla i bussfiler om bussfilen är den körfil som är längst till höger i färdriktningen.
En del cyklister kanske tycker att det är obehagligt att cykla i körfilen förbi centralen och väljer alternativa vägar. Trafikistan tar upp ett par alternativ (se länken ovan).
För ett par år sedan byggde man en ny cykelbana längs Odinsgatan. Detta gjorde det svårare för cyklister därifrån att komma ut i bussfilen, eftersom man då skulle behöva stanna på ett "onaturligt" sätt i korsningen för att invänta grönt.
I ett av klippen kommer jag från Odinsgatan. Det kan till och med ha varit så att det var första gången som jag testade den nya cykelbanan. Vid Åkareplatsen är jag osäker på vart jag ska ta vägen för att kunna fortsätta i bussfilen. Det slutar med att jag tar en alternativ väg via baksidan av Posthotellet.
Tänk på att alla klippen utom ett i filmen är uppspeedade i olika hastigheter (200-800 procent), och stabiliserade med Microsoft Hyperlapse Pro för att inte bli så skakiga.
Youtube-länk
Kommentera 2
Visa fler inlägg