Göta Älvbron är en av Göteborgs cykeltätaste pendlingsstråk. År 2013 ökade antalet dagliga cyklister på bron med 28 procent till 2 500 st. Men de enkelriktade cykelbanorna på varje sida om bron är väldigt smala. Det kan bli trångt. Särskilt om man möter en cyklist som cyklar mot trafiken. Min uppfattning är dock att det bara är en bråkdel som gör det – de flesta cyklar rätt.
Bron invigdes 1939. På 1950-talet breddades bron och antalet körfält ökade från fyra till sex. Gångtrafikanter och cyklister flyttades ut på banor ”utanför” den ursprungliga bron. Nu är bron i så dåligt skick att den måste rivas. Den nya bron som fått namnet Hisingsbron planeras stå klar år 2020 – om det finns några pengar att bygga för. Trängselskatten i Göteborg är en del av finansieringen men fick nej i folkomröstningen den 14 september.
I dag på morgonen den 15 september godkände Mark- och miljödomstolen i Vänersborg att den nya bron ska kunna byggas med endast 12 meters segelfri höjd. Den nuvarande bron har drygt 18 meters segelfri höjd. Den lägre höjden gör det framför allt enklare för gång- och cykeltrafik att ta sig över bron. Dessutom bidrar den till att minska både det mentala och fysiska avståndet mellan älvstränderna samtidigt som det gynnar stadsutvecklingsprojekten i området. Vänertrafiken är negativ till den låga brohöjden, eftersom de är rädda för att det kan bli en konflikt mellan broöppningarna som fartygen kräver och spårvagnarna och bussarna som måste över bron.
Ibland behöver man stänga av gc-banan på ena sidan av Göta Älvbron för underhållsarbeten. Då hänvisas gång- och cykeltrafiken till den andra sidan av bron som dubbelriktas. Cykelbanorna är tyvärr smala redan från början. Varför inte ta ett körfält på bron i anspråk för gc-trafiken? Det är sällan det är några bilköer i norrgående riktning. Den nya bron planeras att få dubbelriktade gc-banor som är dubbelt så breda som på den gamla bron.
Göteborgs-Postens Sara Britz skrev för ett år sedan om sin rädsla för männen på cykel som ”med stirrande blick i 50 knyck svischar över Göta Älvbron”. På min förra cykel med större hjul kom jag ibland upp i drygt 40 km/h i nedförsbacke på bron, så jag kanske inte behöver känna mig träffad.
Här kommer filmen som innehåller en del mot-trafiken-cyklister, lite trängsel, långtradare som vänder på bron, snö och grus och lite annat.
Kommentera 5
Visa fler inlägg