Åter till korsningen mellan Mårten Krakowgatan (E45) och Stadstjänaregatan. Här är det många som vill köra bil, för många. Utrymmet räcker inte alltid till för alla bilar. Det blir köer och bilister blockerar cykelpassager och övergångsställen.
I trafikförordningen finns det många regler. Det kan vara svårt att hålla koll på alla paragrafer. En av dem, 3 kap. 62 §, säger att en förare skall anpassa sitt körsätt så att hen inte tvingas stanna på ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart.
Filmen nedan visar en av cykelpassagerna längs Stadstjänaregatan. Passagen är bevakad, alltså försedd med trafikljus. Ibland blockeras cykelpassagen av bilister då de passerar trafikljuset när det är kö.
Sedan i våras har jag två kameror på cykeln. Den ena filmar framåt och den andra bakåt. I filmen nedan visas några händelser både ur framåtperspektiv och bakåtperspektiv. Framkameran filmar i 170 grader och bakkameran i 135 grader. Den kraftiga vidvinkeln på framkameran gör att hastigheten i filmerna från framkameran känns högre än i bakkameran.
Youtube-länk
Kommentera 2
Visa fler inlägg