I dag publicerade Göteborgs stad en rapport om cyklingen i stan 2012. Läs rapporten här.
Jag har inte hunnit läsa hela rapporten, men om jag förstår tårtdiagrammen rätt, så har göteborgscyklisterna gett staden sämre betyg 2012 jämfört med de föregående fyra åren. På sidan 2 kan man se tårtdiagram som visar cyklisternas åsikter om hur cykelvänlig stan är, om hur cyklisterna uppfattar stadens arbete för cyklister, hur säkert cyklsterna tycker att det är att cykla i stan med mera.
I slutet av rapporten står det om planerna för 2013:
  • Den nya cykelplanen planeras vara klar våren 2013.
  • Utvecklingsgruppen som arbetar för ”en attraktiv cykelstad” ska samla och kommunicera allt som händer under året och som cyklisterna kommer att märka av.
  • En app som underlättar felanmälan av cykelbanor, med möjlighet att skicka med foto och geografisk position, ska arbetas fram.
  • En utmärkelse för att motivera arbetsgivare att arbeta för att deras anställda ska cykla till och från jobbet ska lanseras.
  • Styr & Ställ ska vara fullt utbyggt med cirka 1 000 cyklar i systemet och en extra lång säsong från mars–november. En plan för hur en utvidgning av systemet till andra stadsdelar kan se ut ska presenteras.
  • Det blir tillåtet att cyklar mot enkelriktat på ytterligare ett antal gator runt om i staden.
  • Hela centrala Göteborg och vissa delar av öster får ny cykelvägvisning.
  • En ny cykelparkering i två våningar kommer att sättas upp vid resecentrum.
Läs mer i rapporten...
Missa heller inte den senaste filmen från Övre Husargatan i Göteborg.
Kommentera 10
Visa fler inlägg