Mellan Nils Ericsonterminalen och Mårten Krakowgatan (E45) finns en cirkulationsplats. Eftersom jag tågpendlar en hel del från centralen, så cyklar jag här ofta.
I rusningstrafik rörs sig många människor, både gåendes, cyklandes och bilkörandes. Särskilt på eftermiddagen kan det uppstå köer när bilister ska från Mårten Krakowgatan, genom cirkulationsplatsen i filmen och vidare mot Nils Ericsonsgatan och Drottningtorget.
En del bilister stannar på cykelpassagen eller övergångsstället när de kört ut ur den här cirkulationsplatsen, vilket inte är tillåtet enligt trafikförordningen (3 kap., 62 §).
Ett farligare problem som förekommer här ibland är att vissa bilister kör alldeles för fort ut ur cirkulationsplatsen i det vänstra körfältet samtidigt som det är stillastående bilkö i det högra körfältet. Ett högt fordon som står stilla i det högra körfältet skymmer sikten mellan bilister och cyklister/gående. I trafikförordningen (3 kap., 60 §) står det att man ska köra långsamt ut ur en korsning/cirkulationsplats.
Det sista klippet i filmen visar ett riktigt farligt exempel på detta. Jag rullar förbi en lastbil som står still i högerfilen före cykelpassagen. Precis när jag ska fortsätta över den vänstra filen passerar en bilist i tokhög hastighet rakt framför nosen på mig. Ett sus går bland cyklisterna bakom mig. Hade jag inte rullat extremlångsamt så hade jag varit mos i dag.
Trafikförordningen (3 kap., 41 §): "Om ett fordon före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart passerar ett annat fordon i fall som avses i första stycket, ska det ske med så låg hastighet att föraren kan stanna omedelbart om gående befinner sig på övergångsstället eller stanna omedelbart om cyklande eller förare av moped klass II befinner sig på cykelpassagen eller cykelöverfarten."
Parallella körfält som går i samma riktning och korsar obevakade cykelpassager och övergångsställen borde förbjudas i stan. Eller åtminstone borde de förses med en refug emellan eller farthinder.
Youtube-länk
Kommentera 5
Visa fler inlägg