Vid Heden i Göteborg finns en cykel/cykelkorsning vars trafikljus i dess föreliggande och efterföljande cykel/bilkorsningar lyser rätt märligt ibland. Trafikljusen för den korsande cykeltrafiken kan ha grönt i båda riktningarna i korsningarna med biltrafiken. Det bäddar för en kollision om man inte är uppmärksam. Nedan har jag klippt ihop några filmsekvenser därifrån. Jämför gärna denna film med filmen i mitt föregående blogginlägg. Den är utformad på liknande sätt, men de korsande cyklisterna har aldrig grönt samtidigt.
Jag kan även upprepa att kameran har en mycket kraftig vidvinkel – 170 grader. Det som är längs vänster- och högerkant i bild är nästan precis vid sidan om min cykel. Det gör att min hastighet ser mycket högre ut än vad den egentligen är. Visserligen brukar jag cykla snabbare än genomsnittet även om jag också blir omcyklad ibland. Jag brukar alltid tappa och ha sönder min cykeldator/hastighetsmätare, och har inte köpt någon ny på länge nu. Men enligt mina beräkningar cyklar jag i ca 21 km/h i första klippet.
#1 - - Mikael Bengtsson:

Det lurigaste med den här korsningen tycker jag är att man lätt glömmer bort/missar den korsande cykelbanan eftersom man har fullt upp med att hålla koll på svängande bilar, trafiksignaler och flanerande gångtrafikanter i cykelbanan.
För fanns det en väjningspliktsskylt i den numera tomma bågen (dock bara från ena hållet!) vilket hjälpte till att uppmärksamma en på att man var på väg in i en korsning igen samtidigt som det gjorde det tydligt vem som skulle väja.
Nu blir det någon form av högerregel (lite beroende på hur man tolkar olika paragrafer i trafikförordningen) som få (även körkortsinnehavare) behärskar samtidigt som det inte finns så tydliga indikationer på att man kommer in i en ny korsning.
Annars är det ganska normalt att korsningen mellan cyklister inte är ljusreglerad eftersom det främst är för biltrafiken som den behövs.
Bästa lösningen tycker jag är att montera upp väjningpliktsskyltar igen (åt båda håll) och gärna även väjningspliktslinje så att cykeltrafik som följer Södra vägen har en tydligt utmärkt väjningplikt mot cyklister som korsar Södra vägen.
Cyklister som korsar Södra vägen bör ha företräde, dels för att de har grönt mer sällan och kortare tider och dels för att det inte finns någon plats för dem att väja annat än att stanna ute i bilvägen.

#2 - - Trafikistan:

Jag håller med Mikael Bengtsson. Korsningen är komplex. Vissa saker drar till sig uppmärksamheten, t.ex. att man själv har grönt både före och efter om man skyndar sig. Grönt implicerar i de flestas huvuden automatiskt att korsande trafik har rött. Det är en intränad reflex. Få gör en gedigen analys från scratch på varje plats. I en bilkorsning hade det också stämt.

Man kan mycket väl göra annorlunda för cyklister, men det måste utformas så att det blir tydligt när det avviker från välkända mönster. Vårt medvetande kan ägna sig åt en sak i taget. Allt annat sköts under tiden omedvetet med mönsterigenkänning. Det är basal kognitionsvetenskap.

Jag har länge tänkt att det måste skapas ett sätt att markera konfliktpunkter där företrädesregler inte är givna eller är oväntade. På dessa platser måste alla se upp och lösa situationen i samförstånd. Ofta har jag tänkt mig stora prickar i själva korsningsytan. Prickar ser likadana ut från alla håll och bryter tydligt de vanliga mönstren. Jag tror att de spontant skulle inbjuda till försiktighet. Vad säger Transportstyrelsen, riksdagen eller EU om det?

#3 - - Gbgcyklaren:

Låter som lämpliga alternativ.
De håller på att flytta parkeringsplatserna på Heden nu, och en del biltrafik på Södra Vägen har stängts av. Kanske denna korsning samtidigt kunde ha gjorts om.

Svar: testkommentar
Mattias Bolander

#4 - - Trafikistan:

Jag hade i tillfällig överoptimism hoppats på en riktig cykelbana på Södra vägen nu när bilar inte längre får köra in där. Istället håller de på att krångla till cyklisternas insteg till den befintliga GC-banan.

Det kommer att bli mycket trassel mellan cyklister och fotgängare vid den ombyggda refugens smala gap. Och vi kommer fortfarande att få stångas med grus, gupp, pölar och otydlig separation längs Heden.

#5 - - MacTommy:

För mig är det ett tydligt fall av högerregel. Trafikljusen står efter den "farliga" korsningen.

Dock så tänker inte folket på högerregeln varken för cyklister eller billister. Så att man får köra på ett sådant sätt att man inte råkar illa ut själv och tänka på att det är bara "jag" som kan reglerna, resten är idioter.

Sen kommer vi till rättgihetsproblematiken. Detta gäller alla... Är det en rättgihet att passera en korsning eller har vi en skyldighet att först verifiera att det är okey att passera... detta gäller även passering vid grönt ljus... Är det en rättighet att få köra mot grönt?

Jag anser att det inte är en rättighet att varken köra mot grönt eller passera en korsning. Jag anser att alla har en skyldighet att först verifiera att det är ok att passera en grön signal eller köra ut i en korsning.

Så att vi har bara massa skyldigheter i trafiken som vi måste följa, men ingen rättighet. Våra medtrafikanter har oftast tanken "det är min rättgihet att cykla mot grönt"... men var står det i lagen att det är en rättighet? ;)

Svar: Jag brukar hålla högerregeln i den cykelkorsningen. :) Jag har även ett svagt minne av att det i trafikförordningen även står att jag bör låta de cyklister som kommer över bilvägen från vänster få tillfälle att lämna överfarten även om de kommer från vänster (eftersom det kan innebära fara för dem att befinna sig på bilvägen).
Gbgcyklaren