Jag skrev och visade film för ett par veckor sedan om kravallstaketen som blockerar cykelbanorna på Avenyn och Södra Vägen under de gatuarbeten som pågår och som ingår i det Västsvenska paketet. Även i området kring Kanaltorget och vidare bort mot Åkareplatsen är det gatuarbeten. Man bygger bussfiler och flyttar om trafiken något. Lite längre ner har jag lagt ut en ny film från rondellen vid Kanaltorget. Men först lite bakgrundsinfo...
Kanaltorget ligger vid Lilla bommen mellan Göteborgsoperan och Nordstan, ett stenkast från Brunnsparken - Göteborgs absoluta centrum. Här finns, eller rättare sagt fanns, en rondell där trafiken nästan brukade slå knut på sig själv ibland i rusningstid. Bilar och vissa busslinjer körde runt rondellen, medan spårvagnar och andra busslinjer åkte igenom rondellen.
Runt rondellen fanns före ombyggnationen övergångsställen och till viss del cykelöverfarter. Av någon anledning gick cykelbanorna mot Brunnsparken-hållet inte vidare in på Östra Hamngatan, utan istället rakt upp på trottoarerna för att därefter försvinna. Cyklister tycktes ha glömts bort redan före och under ombyggnationen... Och kanske även efter ombyggnationen.
Den första kartbilden här under visar hur det såg ut med rondellen. Den oranga linjen visar hur jag brukade cykla. De gröna linjerna visar var cykelbanorna gick och var de tog slut. (Blogginlägget fortsätter under bilden.)
Kartskissen nedan visar hur det troligtvis är tänkt att se ut när ombyggnationen är klar. Rondellen försvinner och biltrafiken dubbelriktas på Sankt Eriksgatan norr om busshållplatsen. Den oranga linjen visar hur jag uppfattar att cykelbanan kommer att gå. Notera att den kommer att korsa Sankt Eriksgatan två gånger innan den går vidare mot Östra Hamngatan. Förslagsvis hade man kunnat anlägga en alternativ cykelbana enligt blå linje för dem som kommer från Göta Älvbron och ska vidare mot Östra Hamngatan. Det blir säkrare, samtidigt som cyklisterna slipper väja för samma bilister två gånger. (Blogginlägget fortsätter under bilden.)
Under ombyggnationen verkar man ha glömt bort de som använder cykelbanorna. Den senaste tiden har man använt cykelbanan som uppställningsyta för grus med mera, eller stängt av den helt utan att hänvisa. Stängsel och schakt har försvårat cyklisternas möjlighet att ta sig vidare mot Östra Hamngatan, samtidigt som bilister lotsas fram bland pedagogiskt utplacerade varningsskyltar och -pilar. Hänvisningen för cyklister har varit under all kritik det senaste året.
Nedan är filmen från rondellen vid Kanaltorget i Göteborg. När jag redigerade ihop filmen blev den först över 16 minuter lång. Alldeles för långt! Jag tänkte dela upp den i två delar, men valde istället att klippa ner den kraftigt samt speeda upp alla klippen till 180%. Nu är den strax under 7 minuter lång. Observera alltså att klippen är uppspeedade till 180%.
TILLGÄNGLIG I HD 1080p
#1 - - Robert:

Problemet med utformningen förut är att det inte är farthinder på väg ur rondellen. Många har tröttnat på att åka sakta i kö och accelererar ur, men missar ofta cykelöverfarterna/övergångställerna.

Hemskt ställe att cykla på nu. Tidigare, så cyklade jag cykelbanan bredvid Nordstans lastsluss. Men när den stängdes så har det blivit Kanaltorgsgatan, körfältet österut samt kollektivtrafikfältet västerut. Sedan får man gissa hur man ska ta sig över till cykelbanan.

(Det verkar dock som det har blivit möjligt att cykla närmare älven nu, då arbetet har flyttat sig. Ska testa det nästa gång).

Cykelbana längs Östra hamngatan tycker jag inte behövs, trafiken är relativt begränsad med många övergångsställen. Det behövs dock såklart säkra sätt för cyklister att ta sig fram till gatan.

Svar: Tack för inlägget. Jag tror jag vet vilken cykelbana bredvid lastslussen du menar. Jag har använt den för längesedan. Jag upplevde den som lite avsides, och har för mig att den var enkelriktad en gång i tiden. Visste inte att den var borta. ;)Jag cyklar alltid på Kanaltorgsgatan österut när jag kommer från Östra Hamngatan och ska upp på Göta Älvbron. Håller med om att Östra Hamngatan inte behöver nån cykelbana.
Gbgcyklaren

#2 - - Daniel:

Visst har det varit tramsigt med avstängningen av cykelvägen norr om nordstan. I flera veckor verkar enda anledningen ha varit att e förvarade ett uppgrävt elskåp på cykelvägen, onödigt och respektlöst mot cyklister... När det gäller den nya sträckningen för att ta sig in på Ö Hamngatan så skulle jag istället föreslå att du cyklar på den nya cykelbanan som byggs precis i anslutning till norra ingången av Nordstan, det verkar inte bli någon cykelöverfart där du vill korsa St Eriksgatan sista gången, se här: http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt/99abc28d-0590-4b32-bd86-f25bfc0bc248/!ut/p/b1/hY9JkqpAAETP4gHoKqBAWTLZQEGhzLAxQARlFm0ZTt_8A3T83GXEi8iXIAHxfovA0jQPIpB06edRpu9H36XNv57wF0aC54NEi9AOTirUTYwY12GZb5cBIYiqeDaUXiwVUSrQrGVI0hFVLlyYPpDLe1REWeZJRa1FKSLl265HFM3nKhtzaSJTc_gTddmgSqN0MVNJD4kTBN7g-EfIDw5ZHb440m9EmFqPzPJkFZW-HjReo-gfuuWl-ThcyHW3icabKPwjIvzfj3gD9n8CDA88EEF0catl0Nd6daq9Cz11xmQ0dOj509vzzsSvF_I2iDuq0za6WjWN3TUWl6GJefvK40cvixrESb0JGyB5ZO3XdG2_4BcDuQPaM5Dl-YPACgICQRXDvdJbkyoGJyQYyHFlOT-dORFr6_eHOBfDFmbbY16RLj8_t7oOMxUfUeZH5RQb0jp2KWwKHE5hS9xplgXFVsIE15kgWo12q7W4GwqIXEQNRo-EsTn3N7Zz-hjdJRa-_dzL11T7lErOPauOsBz85OiJyxeOPZoaknh6ZtXLLwrZGZY71-f3oG6U1MB-lVI2Cs1DYoYF4ZRK6KS8Q4BofXsDbTIuVEplk7jb_QIbzlq8/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Svar: Hej igen! Tack för länken. Hade inte sett den. Den var inte helt samma som skissen i mitt blogginlägg. Undrar om det beror på att man har ändrat planen, eller om det har nåt med att alla detaljer inte är med (vilket vore konstigt). Som jag förstår ditt alternativ: När jag kommer från Hisingen och cyklar av Göta Älvbron så svänger jag inte vänster över Sankt Eriksgatan, utan fortsätter att svänga höger in under Göta Älvbron och sedan över Kanaltorgsgatan och på den höger och in på den kommande nya dubbelriktade cykelbanan, för att därefter svänga vänster in på Östra Hamngatan. Tja. Vi får se hur det blir.
Gbgcyklaren

#3 - - Daniel:

Hm, den länken som jag bifogade nyss blev visst inte så snygg. Lägger till den i signaturen i denna kommentar ist.

#4 - - Trafikistan:

Din film visar med all önskvärd tydlighet hur smidig cykeln är i den klumpiga bil- och busstrafiken och bland avspärrningar i ett vägbygge som inte anvisar några alternativ. Om västsvenska paketet vill minska trängsel och stockningar i stan är cyklisterna verkligen något som de borde ta väl vara på. Gör de det?

Jag noterar också att du tar riktigt bra hänsyn till gående på övergångsställena! Så borde vi alla göra.

Eftersom "Bilister lotsas fram med hänvisningsskyltar, cyklister får leta efter eventuella passager" är det så befriande när du säger "Äh! Cyklar längs spårvägen istället.". Om ingen annan tänker, måste man ju ta hela ansvaret själv.

Svar: Tack för kommentaren. Att se till att stanna för gående vid övergångsställen, tror jag är ett bra och enkelt sätt för att förbättra cyklisters ibland dåliga rykte. :)
Gbgcyklaren