Gångtrafikanter och cyklister brukar beskylla varandra för att "inkräkta" på varandras utrymme i gatan. Att "inkräktningen" sker kan bero på både bristande uppmärksamhet och bristande utformning av gatuutrymmet. I filmen längre ner har jag sammanställt ett antal filmklipp som visar personer som går på cykelbanan, precis ska kliva in på den eller som brer ut sig över den gemensamma gång- och cykelbanan (gcbana). Läs gärna hela blogginlägget innan du ser filmen.
I trafikförordningens 7 kap. 3 § står det: Gående skall korsa en kör- eller cykelbana på ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe i närheten, skall gående i stället korsa kör- eller cykelbanan tvärs över denna och helst vid en vägkorsning. Kör- eller cykelbanan skall korsas utan onödigt dröjsmål.
Alla klippen är filmade i Göteborgstrakten (främst centrum) och visar mestadels separerade gång- och cykelbanor. Det förekommer även ett par gemensamma gång- och cykelbanor. Stockholmstrafikpolisen Stefan Lindahl sa i ett radioprogram i våras att på gemensamma gcbanor gäller gångfart för cyklister. Han ändrade sig senare till att man ska anpassa hastigheten till rådande omständigheter (vilket också är det som står i trafikförordningen). Enligt Trafikkontoret i Stockholm gäller samma hastighetsbegränsning på cykelfält/cykelbanor som på bilvägen de angränsar till. Är det 50 på bilvägen, får man alltså cykla i 50 på cykelbanan. Finns det ingen angränsande bilväg så finns det ingen hastighetsbegränsning för cyklister så länge man alltså anpassar sig till de rådande omständigheterna. En cykel går dock vanligtvis inte fortare än 45 km/h och de flesta cyklar inte snabbare än 25 km/h (källa: Cyklistbloggen.se). Vad som gäller i Göteborg vet jag inte, men det kan vara värt att kolla upp. (Jag vet däremot att cykelbanorna i Göteborg byggs så att cyklister från ca 12 år och uppåt ska kunna använda dem. Källa: Trafikkontoret i Göteborg.)
En stor del av filmen är från vintern 2011/2012 med snö på gångbanorna och cykelbanorna. Separeringen av gång- och cykelbanorna går på många ställen inte längre att urskilja. Däremot går det inte att missa var separeringen mellan gcbanorna och bilvägarna är. Där har man lyckats - för det är ingen som promenerar på bilvägen. Kan man separera bilvägarna från gcbanorna så tydligt, så måste det vara möjligt att separera cykelbanorna från gångbanorna på ett lika tydligt sätt.
När det uppstår friktion och irritation mellan gångtrafikanter och cyklister, är det ett tecken på att gatuutrymmet inte är utformat på ett bra sätt. Det krävs som sagt tydligare separering mellan de två trafikslagen, och mer utrymme. Och i städerna kan detta utrymme oftast bara tas från ett ställe: bilvägen (enligt den nederländske trafikplaneraren Herbert Tiemens).
Jag har nämnt det tidigare: Min cykelkamera (en Drift HD) filmar med 170 graders vidvinkel. Det kan få hastigheten att se högre ut än vad den egentligen är. Man har dock betydligt mer kontroll med händerna på styret ute i verkligheten än vad man har när man ser filmen på en skärm framför sig. Cykelfilmerna är även bra eftersom man kan hitta fel och brister i sitt sätt att cykla.
Här kommer filmen:
TILLGÄNGLIG I HD 720p
#1 - - Jon Jogensjö:

"När det uppstår friktion och irritation mellan gångtrafikanter och cyklister, är det ett tecken på att gatuutrymmet inte är utformat på ett bra sätt."

Det kan vara så, och forskning vid VTI kan möjligen stödja att många trafikanter dessutom gör ett medvetet val att inte följa trafikförordningen, och att inte hålla tillräckliga säkerhetsmarginaler.
Det är ett problem som i praktiken är omöjligt att bygga bort, det kan bara minskas genom påverkan av trafikantens val och beteende.

#2 - - Jon Jogensjö:

Det ser ungefär likadant ut i Sthlm på många ställen.
- Cykelbanor som är byggda diskret ur ett estetiskt perspektiv markerade med en skiftning i gatstenens kulör eller form. Den estetiska tanken är god, och kommer säkert att fungera på sikt med rätt påverkan av människors attityder och val av säkerhetsmarginaler.

Men mest effektivt är antagligen höjdskiljande kantsten, separerande "karantän" yta, tillräckligt breda gångbanor och cykelbanor.

Vid vissa cykelbanor behöver man sannolikt komplettera med räcke. Speciellt vid cykelfartvägar, stomnät för cykel. Eller där det är trångt och praktiskt svårt att få tillräcklig bredd.

- Samma diskreta estetiska utformning av bilvägar skulle antagligen orsaka ramaskri.

- Även vid cykelbanor med höjdskiljande kantsten till gångbana får man se upp med gående som går lite hur som helst.

Svar: Tack för dina intressanta kommentarer.
Gbgcyklaren

#3 - - Cyklande mamma:

Detta är ju det klassiska när man bygger in konflikter. Det är ju mycket lättare att gå med rullator, barnvagn och rullväska på en nedsänkt cykelöverfart än vid övergångsstället. Jag antar att det inte är nedsänkt där bl.a. för att synskadade ska känna kanten med vit käpp. Behov som krockar. Det vore roligt om du kunde filma cykel och gångbanan utanför Universeum där de flesta gående inte fattar var gångbanan tar vägen.

Svar: Tack för inlägget. Det ska finnas några enstaka klipp utanför (eller i närheten av) Universeum. Men klippen går rätt så fort, så man hinner kanske inte se det.
Gbgcyklaren

#4 - - Kalle:

Jag instämmer med "Cyklande mamma". Det är i princip alltid gångtrafikanter på cykelbanan från Universeum bort mot Svenska Mässan och Gothia Towers. Var är det tänkt att gångtrafikanterna ska gå? På andra sidan gatan närmare Universeum. Borde kunna göras bättre.

Sen är sträckan från huvudentrén till Svenska Mässan bort mot Focushuset ett problem. Många gångtrafikanter och cyklister samsas på en inte alltför bred GC-bana. Har du koll på om denna del ska byggas om?

Hela Korsvägen är väl egentligen lite underligt planerad. Kanske värt ett inlägg?

Svar: Hej! Cykelbanan längs Universeum är rätt otydligt utformad. Man ser inte direkt vart man ska gå som gångtrafikant. Och cykelmarkeringarna på marken har nästan blivit bortslitna. Troligvis är det tänkt att man ska gå på andra sidan parkeringsplatsen precis vid Universeum-byggnaden (och längs lekplatsdammen framför den). Det är dessutom stenläggning på cykelbanan som påvisar att de gående som kommer från övergångsställena över Mölndalsvägen utanför Universeum ska fortsätta över cykelbanan och förbi parkeringen. Men däremot är det kortare att gå om man går längs cykelbanan. Människor rör sig inte alltid såsom trafikplanerarna har tänkt sig. Det är med andra ord rätt konstigt och lite lurigt uppbyggt här.
Jag håller verkligen med dig om sträckan från Svenska Mässan till Focushuset. Extremt smalt. Jag tycker nästan synd om gångtrafikanterna där, för att de har så lite utrymme (vilket även cyklisterna har). Man borde ta bort en del av buskarnas utrymme mot Gothia Towers eller ta en av bilfilerna i anspråk för att ge mer utrymme åt gång- och cykeltrafiken. Jag vet tyvärr inte om det ska byggas om (och det skulle förvåna mig mig mycket om det inte finns planer på det, eftersom det rör sig väldigt mycket folk på den sträckan).

Jag har en film från Korsvägen som dock inte visar riktigt alla de problem ovan. Här är den filmen: http://gbgcyklaren.blogg.se/2012/march/film-sa-har-ar-det-att-cykla-forbi-korsvagen.html

(Obs, ditt inlägg dubblettpublicerades - jag tog bort det ena eftersom de var samma.)
Gbgcyklaren

#5 - - Emanuel:

Spännande! Det är viktigt att som du gör påpeka att när det blir konflikter i trafiken beror det i regel inte på att vissa är dumma i huvudet, utan på att vägar är utformade på ett dumt sätt, som ofta uppmuntrar vissa beteenden och vissa trafikslag. Bra inlägg och film!

Svar: Tack för kommentaren. Jag tror också det är viktigt att se problemen från flera perspektiv.
Gbgcyklaren

#6 - - Janne:

Imponerad av kameran. Tar den bort vibrationer själv eller är filmerna efterbehandlade?

Svar: Hej! Jag är rätt säker på att kameran innehåller nån slags antiskaksystem, men jag tror även att den kraftiga vidvinkeln gör att skakningarna syns mycket mindre. Jag har inte efterbehandlat någon filmerna. Däremot: varje gång jag lagt upp en film på Youtube, så får jag ett meddelande om att min film "verkar skakig" och att Youtube kan fixa till det. Jag väljer dock alltid att _inte_ fixa till det. Kameran är av typen Drift HD (se länk i blogginlägget).
Gbgcyklaren

#7 - - Trafikistan:

Din första tagning börjar i Berzeliikorset och följer Södra vägen till Justus järn vid det ljusspäckade trädet (se 0:18-0:47). Här tror man att det är cykelbana. Det är en del av en längre cykelled, och det finns två cykelpilar med cykelsymbol målade i asfalten (vid 0:25 och 0:41) även om den första symbolen har blivit väldigt sliten.

Men får det verkligen vara cykelbana? Bilar som ska parkera leds in att köra där för att nå p-platser mellan träden! Trafikförordningen 3 kap 6 § 3 st säger "Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan endast för att korsa den", alltså inte som här låta bilar köra längs med.

Troligen är det alltså inte cykelbana på pappret just här, trots att cyklister inte informeras om den saken. Lurigt tycker jag. Hade cykelbanor varit röda, kunde beläggningen ha gett en vink, men Första Långgatan och Linnégatan är ett par av många bevis på att rött inte betyder något särskilt i Göteborg. Å andra sidan är det en fördel för cyklister att det inte basuneras ut som gångfartsområde. Kanske bäst att de som inte hunnit läsa detta får leva i god tro.

Tänk vilken lättnad om man kunde slippa bilparkering här, eller om bilar bara fick parkera mellan träden direkt från gatan.

Svar: Det är en intressant tanke som jag inte tänkt på. Nån slags kompromisslösning? Lokalgata? Det har funnits förslag på att ta bort genomfartstrafiken på Södra vägen mellan Berzliigatan och Korsvägen. I så fall hade parkeringarna kunnat flyttats till den inre av de två bilfilerna (utanför träden). (Tanken var att göra Berzliigatan mot Scandinavium dubbelriktad istället för enkelriktad så att bilarna mot Korsvägen skulle få ta den vägen.)
Gbgcyklaren

#8 - - Ola:

Cyklar dagligen på samma cykelbanor som dig och håller fullständigt med om det du säger. Som cyklist är inte bilarna det största problemet, däremot alla gångare som inte bara går på cykelbanan utan ofta helt utan förvarning kastar sig ut på cykelbanan utan att se sig om.

Jag som många andra kommenterade detta i trafikkontorets förslagslåda http://forslagsladan.nu/ Toppen om du skickade in din film, eftersom den tydliggör problemet på ett utmärkt sätt. Först när man får cyklistens perspektiv som man verkligen inser problemet.

Svar: Tack för kommentaren. Jag har faktiskt skickat in filmen till Trafikkontoret (eller 150017) och bett om en kommentar. Sen är det fritt fram för vem helst att tipsa Trafikkontoret/150017 om mina filmer, om det finns anledning. :) En person tipsade GP om en av mina filmer och så fick jag en helsida i GP (se tidigare blogginlägg).
Gbgcyklaren

#9 - - Hans Olof:

Se ej filmen om gångtrafikanter på cykelbanan om du har anlag för åksjuka.