"Parkeringsrader längs gator kan bli cykelstråk i stället" - det skrev Karin Svensson-Smith (mp) i ett debattinlägg på Götebors-Postens hemsida häromdagen. Och SVT.se skrev under tisdagen att "Regeringens cyklingsutredare, Europaparlamentarikern Kent Johansson (C), har flera drastiska förslag på hur cykeln ska premieras. /.../ Särskilda cykelöverfarter, där bilister måste stanna för cyklister, är ett av förslagen." Det låter rätt bra i öronen på en som cyklar mycket.
På i stort sett alla Göteborgs gator är bilarnas utrymme det dominanta inslaget med körfält och kantstensparkeringar. När nya cykelbanor byggs så är det främst gångbanan/trottoaren som får ge vika, och ibland även en del av bilvägen om trottaren måste breddas. En vit linje dras på mitten av trottoaren, eller så lägger man olika markmaterial, och hej och hå så har man gjort en cykelbana. Det är inte försvarbart när nybyggda eller renoverade cykelbanor varken blir bra eller följer uppsatta standarder.
En rätt så nybyggd cykelbana, som är byggd enligt "den gamla läran" där gångtrafikanter och cyklister klumpas ihop tätt intill varandra och utan nivåskillnad, är den längs Friggagatan i Göteborg. Det är naturligtvis bra att separera cyklister och bilister, men det blir inte särskilt mycket bättre av att istället kombinera cyklister och gångtrafikanter. Jag lade ut en film från Friggagatan/Odinsgatan för ett tag sedan. Så här ser "nya" Friggagatan ut i genomskärning:

Klicka på bilden för bättre upplösning (PDF, sidan 3).
Tidigare användes bilkörbanorna av cyklisterna. Nu har man breddat ena trottoaren och gjort hälften av den till en smal dubbelriktad cykelbana. Nya Friggagatans bredd utgörs av 4,8 meter gångbana, 5 meter trädrad, stenläggning och mittkantssten, hela 12 meter bilutrymme med körfält och parkering, och slutligen 2,1 meter dubbelriktad cykelbana (eller "dubberiktad cykelbanan" som det står i skissen).

Bild från bloggen trafikistan.se vid Korsvägen i Göteborg. Rullväskor på cykelbanan - det blir både mjukare, smidigare, tystare, genare och utan höga trottoarkanter.
Jag har cyklat på den åtminstone en gång, och redan då användes gångbanan till uppställning av butiksskyltar (och vid det tillfället även byggnadsställningar), något som kan leda till att gående kan tvingas ut i cykelbanan (se skyltar och ställningar från ca 01:40 in i ovannämnda film). Dessutom ska verksamheter längs gatan kunna ansöka om tillstånd för uteserveringar. Trottoaren är belagd med gatusten (i det här fallet dock relativt platt), medan cykelbanan är asfalterad vilket ofta lockar till sig personer med barnvagnar och rullväskor.
Enligt skissen ovan skulle närmare 4 meter (minus utrymme för snövallar och bildörrsöppningar) sparats om de två trädraderna istället hade kombinerats med de två parkeringsytorna. Träden hade varvats med parkeringsplatserna som visserligen hade blivit något färre i antal. Då hade man fått betydligt mer plats över till cykelbana, gångbana och uteserveringar. Hade man varit ännu djärvare, hade den ena eller båda parkeringsraderna skippats helt. Ett parkeringshus hade kunnat byggas i anslutning till E6:an några hundra meter bort.
Göteborgs kommun brukar stoltsera med rubriker i stil med att "Vi har gjort det lättare att cykla i Angered och Kortedala". Ett annat exempel där rubriken användes var när man byggde cykelbana längs de både breda och branta gatorna Aschebergsgatan och Molinsgatan i Göteborg. Innan cykelbanan byggdes cyklade man (eller i alla fall jag) oftast bara längs den rätt så breda Aschebergsgatan, som utöver plantering och trottoarer består av bilparkering, bilkörfält och kollektivtrafikkörfält. Jag bodde tidigare i Landala som ligger uppför Aschebergsgatan.
När cykelbanan byggdes, blev den påbjudna cykelfärden plötsligt både längre och krångligare. Jämförelsekartorna nedan visar dels cykelfärden uppför enbart Aschebergsgatan ("före"), dels den nya cykelbanan som svänger in på Molinsgatan ("efter"). (Cykelfärden går uppifrån och neråt på kartbilderna.)
Cykelturlängd "före": ca 900 meter
Cykelturlängd "efter": ca 1200 meter
Detta torde visa på att bilisternas tillgänglighet prioriteras mer än cyklisternas. Kommunen har egentligen inte gjort det lättare för cyklister. De har gjort det lättare och säkrare för bilister att fortsätta köra i hög hastighet uppför och nerför Aschebergsgatan, genom att plocka bort cyklisterna. Man såg cyklisterna som ett problem och hänvisade dem till en krokig, längre väg, fylld med fler korsningar (inkl korsning med Aschebergsgatan två gånger), konflikter med bilar och gångtrafikanter, fler väjningspliktssituationer och ett trafikljus. Göteborgs mål är att fler bilister ska ta cykeln. Men anser man att ett av alternativen för att lyckas med det är att göra det enklare att köra bil och krångligare att cykla?
Här är ännu ett exempel där man verkar vilja göra det krångligare för cyklister. Jag såg just att man planerar att göra om Carlandersplatsen nära Korsvägen i Göteborg. Man tänker ändra dragningen av cykelbanan och bilvägen. I texten i PDF-filen kan man läsa "Vidare bedöms trafiksäkerheten kunna ökas då den ganska tvära sväng vid Carlandersplatsen som finns idag försvinner". Men: Det gäller alltså bara bilvägen, för vad jag kan se så kommer cykelbanan nerifrån Korsvägen ändras så att den mjuka kurvan göras om till två tvära 90-graderssvängar. Se bilder här under. Den gröna linjen i bilden till vänster visar nuvarande cykelbana. I bilden till höger visas förslaget på omgörning:
(Före / efter)
Det finns förstås platser där man gör det krångligare för bilister också, till exempel de vägar och gator där man nu bygger kollektivtrafikkörfält.
Det uppstår lätt aggressivitet mellan cyklister, bilister och gångtrafikanter. Cyklistbloggen.se träffade nyligen den holländske trafikplaneraren Herbert Tiemens som om aggressiviteten bland annat sa:
- Det enkla svaret är att alla måste få sin egen plats i trafiken. När man trängs ihop på ett för litet utrymme skapas friktion och irritation. Man måste bygga ut cykelbanor och cykelfält och det måste ske på bekostnad av bilarnas plats.
#1 - - zixvelo:

Det finns fantastiskt fina exempel från cykelplanering i Nederländerna om just det du säger på hembrow.blogspot.com. Jag håller helt med dig om allt i denna post, inte minst Friggagatan - det är ett ålderdomligt sätt att bygga infrastruktur och den som designade det kan knappast ha suttit på en cykel. Den här stan byggdes med holländsk design en gång, kanske vore det värt att ta hit en eller ett par holländare igen?

Svar: Tack för länktipset!
Gbgcyklaren

#2 - - Erik Sandblom:

Väl talat! En cykelpendlare kommer enkelt upp i 25 km/h på en vanlig brukscykel. Men både cykelbanan och trottoaren på Friggagatan/Odinsgatan är alldeles för smala för det. Är det helt omöjligt att släppa till utrymmet vore det bättre med målade cykelfält på bilkörbanan istället.

Cyklister är en heterogen grupp. En cyklist kan vara en tioåring som köper glass på en söndag men också en 30-årig lastbilschaufför med bråttom till jobbet. Behandlar man cyklister som leksakstrafikanter kommer man aldrig få cykling att appelera till de breda massorna.

#3 - - Daniel:

Smaken är som baken, själv föredrar jag cykelbanor som är avskilda från biltrafiken mer än med bara en markering i gatan. På samma sätt som en bilist inte kan vänta sig att hålla 90 km/h i centrala stan så bör inte en cyklist vänta sig att man kan cruisa fram i 25-30 km/h i centrum, det finns för många konfliktsituationer i stan där det skulle kunna vara förödande om något oväntat sker framför cykeln. Det är inte en lämplig hastighet på Friggagatan iaf, cykla hellre i så fall på bilvägen, där det trots allt är 40 km/h som hastighetsgräns (detta kanske dock blir en lagöverträdelse om det finns en cykelväg?). Jag cyklar på Friggagatan dagligen och det är SÅÅ mycket bättre nu än vad det var tidigare, dock kan jag hålla med om att cykelbanan inte är perfekt planerad. Lite för smal vägbana + att skyddsstaketen för träden står precis kant i kant med cykelbanan vilket är direkt farligt... Att det rör sig gående på cykelbanan har jag inte upplevt som något problem som inte går att lösa med ringklockan. Fler cykelsymboler i asfalten skulle nog också kunna minska antalet förvillade gångtrafikanter.
Tack för en skitbra blogg och många sköna filmer även om jag inte alltid håller med dig :)

Svar: Hej Daniel! Tack för inlägget.
Friggagatan (och senare antagligen även Odinsgatan) har blivit så mycket bättre rent stadsbyggnadsmässigt. Att min blogg sen blivit lite av klagoblogg är en annan historia. ;) Men det kanske behövs för att tydliggöra en del problem för de ansvariga, och på sikt göra det säkrare och tydligare för cyklister. Problemen gestaltas rätt bra på film när det är ur en cyklists synvinkel.

Jag cyklar nästan aldrig längs Friggagatan/Odinsgatan - jag vet inte hur hur mycket folk det brukar röra sig där. Jag konstaterade att cyklisterna flyttats över till de gåendes område och att gående gick på cykelbanan vid båda tillfällena som jag cyklade där. Förslagsvis borde man sänka bilhastigheten till 30 på de två gatorna (och andra gator), och lagändra så att man får cykla på bilvägen om det är lämpligare. Göteborgs cykelbanor byggs för att passa 12-åringar (enligt uppgifter från en på Trafikkontoret i Göteborg). Med det finns många fler cyklisttyper än bara 12-åringar.

I vissa fall får man cykla på bilvägen även om det finns en cykelbana bredvid, om det bättre passar ens färdväg. Det kan tex vara om cykelbanan går på vänster sida om vägen i färdriktningen och man som cyklist längre fram ska svänga höger. Detta exempel angavs speciellt i ett domslut för ett tag sedan där en cyklist hade blivit påkörd på bilvägen när det fanns en cykelbana bredvid.
Gbgcyklaren

#4 - - David:

Trafikkontorets svar på varför det "inte går" att bygga cykelbana längs Aschebergsgatan. För bussen kunde inte stannat i körfältet? Och asfaltering av cykelbanor ligger alltså sist i prioriteringen?

"Vi har Íörstäelse för dina synpunkter och önskemâl om ätgärder att höja
trañksäkerheten Aschebergsgatan.

Pä platsen i fräga är der redan idag trângt tack vare att det pá högersidan om
gatan flnns parkeringsñckor. När man sedan, söderifrân, närmar sig korsningen
Aschebergsgatanßîngelbrektsgatan upphör parkeringsplatserna och istället
kommer en Att denna plats Ílytta linjema är inte aktuellt dâ det
medför ett stort inträng pá bussparkeringen.

Gällande beläggningen pá cykelbanoma sä arbetas det att lägga om dem
men dâ annat arbete görs 1' Staden ocksä kan det komma att ta lite tid."

Svar: Hej David! Tack för infon.(Jag har nåt svagt minne att jag mailat om Aschebergsgatan till kommunen för många år sedan. Jag har för mig att man från början hade tänkt bygga cykelbana längs hela Aschebergsgatan istället för Molinsgatan, men jag kan minnas fel.)
Gbgcyklaren

#5 - - Erik Sandblom:

Daniel, "På samma sätt som en bilist inte kan vänta sig att hålla 90 km/h i centrala stan så bör inte en cyklist vänta sig att man kan cruisa fram i 25-30 km/h i centrum"

Nähä men sen säger du att Friggagatan är en 40-gata. Varför är det fel att cykla 25-30 på samma gata där bilsterna håller 40?

PS Jag skrev en artikel i Göteborgs Fria Tidning om detta, klicka på länken. DS