Så till slut dags för en ny film. Blogginlägget blev rätt så långt, men för att förstå min tankegång om filmen så är det en fördel att läsa hela blogginlägget innan man ser filmen.
Cyklister anklagas ibland för att vara flitiga på att cykla mot rött. En stor del av dessa anklagelser kan dock grunda sig på felaktiga synintryck, åtminstone hundra procent av de gånger jag anklagas för rödljuscykling. Trots att en cyklist cyklar för grönt, kan en bilist få intrycket av att cyklisten cyklar mot rött. Problemet är systematiskt återkommande och grundar sig i hur man valt att utforma korsningar.
Gångtrafikanters trafikljus är placerade på andra sidan gatan och ibland även på en refug mitt i gatan. De är alltid vända ut mot gatan så att de är synliga för bilisterna. Cykeltrafikljusen är å andra sidan vända bort från gatan och är därmed svårare att se för bilisterna. När en bilist kört in i korsningen så är cykeltrafikljuset oftast inte synligt alls för bilisten.
En bilist som kört in i en korsning för att svänga och inte uppmärksamamt cyklisternas trafikljus, tittar troligtvis istället på gångtrafikanternas trafikljus för att avgöra huruvida cyklister och gångtrafikanter har rött eller grönt. Problemet är att cyklister kan ha grönt ljus samtidigt som gångtrafikanter har rött - och vice versa. Gångtrafikanters och cyklisters trafikljus behöver alltså inte vara synkade med varandra. Se bilden här intill (Bildkälla: Transportstyrelsen. Obs: Jag har dock ändrat den så att den visar en T-korsning med övergångsställe).
Detta leder till att det för bilisten felaktigt kan se ut som att cyklisten cyklar mot rött, vilket i sin tur leder till att cyklister får oförtjänt dåligt rykte som rödljuscyklare - allt på grund av bristande utformning av korsningen. Att cyklister verkligen cyklar mot rött förekommer förstås (precis som inom andra trafikslag). Men man kan fråga sig hur stor andel av cyklisters "rödljuscyklande" som egentligen är grönljuscyklande...
Flera gånger har det hänt att bilister tutat på mig när jag cyklat för grönt ljus. När cyklister har grönt har bilister, som ska korsa cykelöverfarten, väjningsplikt mot cyklisterna (se utdrag ur Trafikförordningen under filmen nedan).
Jag är rätt nyfiken på om andra cyklister upplevt samma situation.
Till skillnad från en del bilister, så är kommunen (i det här fallet Göteborg) medveten om problemet. I vissa korsningar har man satt upp olika ljussignaler som ska förtydliga för bilister att cyklister har grönt och som dessutom går att se när bilisten befinner sig inne i korsningen. Det är bra, men saknas i många korsningar där problemet återfinns. Det finns ingen standard på hur dessa ljussignaler ska se ut. Det kan vara två blinkande gula lampor, en blinkande varningstriangel med en cykel i, eller ett vanligt cykeltrafikljus som visar grönt. Jag föredrar det sistnämnda. För ett par år sedan föreslog jag för kommunen nån eller ett par korsningar där förtydligande ljussignaler hade kunnat vara lämpliga. Jag minns inte exakt svaret, men någon åtgärd har inte brukat anses vara aktuellt.
När jag var 10 år gammal blev jag påkörd i korsningen i Nya Allén/Södra Vägen i Göteborg när en svängande bilist inte la märke till att jag kom cyklande på cykelöverfarten. Bilisten påstod att jag hade rött, vilket inte stämde. Det är möjligt att gångtrafikanterna hade rött och att bilisten därmed trodde att cyklisterna hade rött. (Jag vet dock inte om så var fallet eftersom jag inte minns alla detaljer.) Senare satte man upp en blinkande varningstriangel i den korsningen.
Första klippet i filmen nedan är från Gamlestaden. Här får cyklister rött fem sekunder efter att gångtrafikanter fått rött. Ett par gånger har svängande bilister tutat på mig här. En bilist som stod still i korsningen för att släppa fram cyklister som hade cyklat ut på överfarten när gångtrafikanter fortfarande hade grönt, la sig på tutan när jag cyklade ut på överfarten efter att gångtrafikanterna fått rött. Att cyklisterna fortfarande hade grönt kunde bilisten inte se där han stod med bilen.
Vid Aschebergsgatan/Kapellplatsen ropade en tutande bilist åt mig att jag hade rött, trots att jag hade grönt. Bilisten själv bevisade alltså omedvetet för mig vari problemet låg, att det inte tydligt nog framgick om cyklister hade rött eller grönt. Den händelsen inträffade för ett par år sedan. Senare satte kommunen upp först en blinkande varningstriangel för bilister som kommer västerifrån (Landalabergen), och därefter även ett extra cykeltrafikljus på refugen för bilister som kommer österifrån (Johanneberg).
Två av exemplen (korsning 2 och 3 i filmen) visar bilister som tutar på mig. Höj ljudet så hörs "tutan". Observera att korsning 2 återfinns i Mölndals kommun.
För ett par år sedan skickade jag ett vänligt julkort till en bilist som skvätte ner mig med massa snöslask. Jag har tänkt skicka ett kort till en av de tutande bilisterna i filmen (jag kunde bara urskilja den ena bilens reg-nummer) och påpeka att jag faktiskt hade grönt samt bifoga länk till filmen.
Att bilisterna tutar på mig är en sak. Men det som är frustrerande är att bilisterna tror att jag cyklade mot rött och att jag därmed får skämmas för något jag faktiskt inte gjort. Dessutom drabbas cyklisters rykte negativt rent generellt. Syftet med filmen är inte att peka ut enskilda bilister, utan att visa på själva problemet.
Här kommer filmen. Se till att ljudet är på för att höra när bilisterna tutar på mig. Vissa av klippen är alltså filmade i Mölndal. Blogginlägget fortsätter under filmen med utdrag ur Trafikförordningen (lagen).
Här kommer några utdrag ur Trafikförordningen om cyklister, bilister och cykelöverfarter. Det finns många paragrafer att hålla reda på. Trafikförordningen består enbart av skyldigheter och inte rättigheter.
När en cykelbana korsar en bilkörbana har cyklister väjningsplikt mot korsande fordon.
3 kap. 21 §: /.../ En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg /.../ från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng.
Cyklister ska ta hänsyn till fordon som närmar sig en cykelöverfart.
6 kap. 6 §: Cyklande eller förare av moped klass II som skall färdas ut på en cykelöverfart skall ta hänsyn till fordon som närmar sig överfarten och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara.
Bilister ska ta hänsyn till cyklister som befinner sig på cykelöverfarten.
3 kap. 61 §: En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelöverfarten.
Bilister får inte stanna på cykelöverfarter, tex vid köbildning. Om cykelöverfart och övergångsställe lämnas fria ges cyklister och gående möjligheten att passera även när bilister väntar på att köra förbi.
3 kap. 62 §: En förare som närmar sig ett övergångsställe eller en cykelöverfart skall anpassa sitt körsätt så att föraren inte tvingas stanna på övergångsstället eller överfarten.
Cyklister har väjningsplikt mot bilister som ska köra in i en rondell (cirkulationsplats) enligt 3 kap. 21 § ovan. I de fall där ett väjningsmärke står placerat före cykelöverfarten vid infarten till en rondell eller vid en annan typ av korsning så gäller dubbel väjningsplikt. Cyklisten har väjningsplikt mot bilisten och bilisten har väjningsplikt mot cyklisten. (Åtminstone gäller det sistnämnda enligt en chat med en polisman i Sydsvenskan från 2011.)
När en bilist ska svänga ur en rondell, eller efter att bilisten svängt i en korsning, ska bilisten låta korsande cyklister passera. (Se även de två bilderna intill. Bildkälla: Transportstyrelsen)
3 kap. 61 §: En förare, som skall köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning skall passera en obevakad cykelöverfart, skall köra med låg hastighet och lämna cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just skall färdas ut på cykelöverfarten tillfälle att passera.
Bilister ska väja för gående, cyklister och mopedförare som har grönt när bilisten korsar deras väg. (Se bilden intill. Bildkälla: Transportstyrelsen. Obs: Jag har dock gjort om den lite till en T-korsning.)
3 kap. 60 §: Vid ett bevakat övergångsställe skall en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera. /.../ En förare som efter att ha svängt i en korsning skall passera ett bevakat övergångsställe skall köra med låg hastighet och har väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället. /.../ Skyldigheten enligt första och andra styckena vid bevakade övergångsställen gäller även mot cyklande och förare av moped klass II vid bevakade cykelöverfarter.
Trafikljus med fast sken är överordnade vägmärken som anger stopplikt och väjningsplikt.
2 kap. 2 §: En anvisning genom fast sken i en trafiksignal gäller framför en anvisning om stopplikt eller väjningsplikt som meddelas genom ett vägmärke. En särskild anvisning för cyklist, förare av moped klass II eller gående gäller för sådan trafikant framför andra anvisningar.
Edit: Motormännen och Vi Bilägare skrev om rödljuscyklande nu i dagarna.
Och som svar på tal: Krister Isakssons blogg och Cyklistbloggen.
#1 - - Mattias Bengtsson Byström:

Otroligt pedagogisk film - vilket jobb! Kan du inte ringa upp och tipsa Metro/GP?

I Stockholm finns motsvarande problem men jag känner u te till omfattningen; vet bara en korsning i Västberga/Solberga där det är rött för gående men grönt cyklister och där jag definitivt blivit tutad på av uppfostrande bilister som inte förstår hur korsningen planerats.

Svar: Tack för kommentaren. Jag är osäker på omfattningen i Göteborg också, men det dyker upp lite här och var. En snabb uppskattning: På runt hälften av det 15-tal trafikljus som finns på väg till jobbet är gångtrafikljuset och cykeltrafikljuset inte alltid helt synkade.
Gbgcyklaren

#2 - - Lars:

Hur trafiksignaler ska vara utformade kan man läsa om i VGU (googla på "vägar och gators utformning trafiksignaler.pdf". I kapitel 6.4, s 81 kan man läsa följande: "Användning av enbart primär cykelsignal utan sekundär signal ska undvikas av trafiksäkerhetsskäl". Så kontakta din kommun och fråga varför de inte följer råden i VGU.

Svar: Tack för tipset!
Gbgcyklaren

#3 - - Elias:

Bra film och inlägg. Bra att få veta vad som gäller vid överfarter. Har själv krockat med en bil enligt 3 kap. 60 §. Föraren (gubbe 60 år, som haft körkort i 40 år och visste bättre än alla andra) skällde ut mig och åkte iväg. Men fick en ny cykel och nya kläder från hans försäkring...

Svar: Tack! Bra att du fick ersättning. Min cykelkamera gick sönder förra året när jag cyklade på en bogseringslina som var spänd mellan två bilar på vardera sidan om cykelbanan. Jag fick ersättning för en ny kamera från den ena bilens försäkring.
Gbgcyklaren

#4 - - Anders:

Mycket bra inlägg som belyser ett jättestort problem. Jag cyklar dagligen till och från jobbet och hade en sån här korsning tidigare vid korsningen Björlandavägen/Norrleden. Hade jag inte varit vaken hade jag kunnat bli överkörd flera gånger om. Jag mailade 150017 och påtalade problemet. Några månader senare hade dom satt upp extra trafikljus på båda sidor gatan som även svängande bilister kan se. Vet inte om det berodde på mitt mail, men jag är glad att dom åtgärdade problemet. Nu hjälper det såklart inte helt ändå. Det inträffar fortfarande ganska ofta att bilister struntar i cyklister men det har blivit mycket bättre.

http://goteborg.se/wps/portal/enheter/kundservice-och-felanmalan/kundtjanst-150017 är en bra sida om man vill påtala problem.

Svar: Tack för inlägget! Bra att det åtgärdas ibland, men det är dåligt att det inte finns en standardlösning som alltid används. Jag har mailat 150017 ibland om olika saker. Nu var det ett tag sen visserligen.
Gbgcyklaren

#5 - - Martin:

Jag kan inte minnas att detta har hänt mig förr, eller så har jag bara inte märkt det, men så i dag hände det, bara någon dag efter att jag läst detta inlägg. Nya allén, gående hade rött, cyklar hade grönt, och svängande bil tutade och skrek "idiot".

Jag har aldrig blivit så tutad på och skriken åt som sedan jag flyttade till Göteborg för några år sedan, trots att jag är oerhört noga med att följa trafikreglerna.

Svar: Tack för kommentaren. Sammanträffande! Att bilister tutar på mig i sådana situationer händer enstaka gånger per år. Nu råkade det bli två gånger i mars (de två i filmen). Sen kan man ju inte veta mörkertalet, dvs hur många bilister som sitter och svär i bilen, men utan att tuta, för att de tror att jag cyklar mot rött. Korsningen du nämner är eventuellt samma som jag blev tutad på i en av de första filmer jag la ut i min blogg. Visserligen var det ett gränsfall, eftersom det hann slå över till gult innan jag cyklade ut på överfarten och att jag eventuellt hade hunnit stanna. Här är filmen (04:20 in i filmen): http://gbgcyklaren.com/2011/october/cykeltur-i-centrala-goteborg-en-hostkvall-201.html
Gbgcyklaren

#6 - - Trafikistan:

Mycket pedagogisk demonstration av detta problem! Anledningen till att gång- och cykelljus inte alltid är synkrona är säkert oftast att cyklar går betydligt fortare och därför kan få längre gröntid innan korsande trafik släpps på. Numera finns också fall i Göteborg där cyklister får grönt en kort stund samtidigt med prioriterad kollektivtrafik. I korset Södra vägen/Berzeliigatan där korsande cykeltrafik dessutom inte anses påverka gående(!) kan signalerna för cyklister och gående lustigt nog hamna helt i motfas - den ene får rött när den andre får grönt.

Jag uppskattar att cyklister får grönt så länge det är möjligt, även när tiden inte räcker till för gående. Då känns det som om trafikslaget börjar tas på allvar. Man bör inte se oss som ett slags gående.

Vid Vasagatan/Södra vägen skällde en svängande bilist ut två damer som cyklade ut från Heden förra sommaren. Jag kom cyklande från Avenyn, såg situationen och kunde skicka ett brev till bilägaren där jag bad denne förklara för föraren att cyklisterna hade grönt. Synd att cyklisterna inte vet att de fick upprättelse.

Jag har själv blivit tutad på eller fått tillrop någon gång, men jag är övertygad om att mörkertalet är stort. Jag brukar väldigt tydligt rikta blicken mot "mitt" trafikljus om det är röd gubbe när jag kör ut. Kanske hjälper det någon bilförare att inse situationen.

Jag håller med om att problemet borde lösas på ett enhetligt sätt. Göteborg kanske inte vill dubblera cykelljuset därför att det skulle locka gående. Blinkande varningstriangel är nog en mindre lockelse för dem.

Svar: Tack för kommentaren. Också noterat "osynkheten" vid Berzliigatan, men är förstås också väldigt positiv till att man ställt in det så att cyklister har grönt norrut oftare, dvs även i samband med att kollektivtrafik ska norrut. Vill minnas att jag också varit med om tutande bilister i korsningen Vasagatan/Södra Vägen före ombyggnationen. Den ombyggda korsningen saknar ju trafikljus, och jag antar att det ska vara så. Den känns visserligen lite otydlig, men kanske man inte är helt klart.När du skriver att du brukar vända blicken mot ditt trafikljus, menar du det cykeltrafikljus som är bortvänt på andra sidan gatan då du befinner dig på överfarten, eller det trafikljus du ser visa grönt innan du cyklar ut på överfarten?
Gbgcyklaren

#7 - - Mikael Bengtsson:

Jag drabbades av det så gott som varje dag när jag korsade Mölndalsvägen mot Krokslätts parkgata. Många tutade, en del trampade på gasen vilket var väldigt obehagligt. Så nuförtiden korsade jag på en obevakad överfart vid Lackarebäck istället.

Det kom efter nåt år upp varningsljus åt de högersvängande bilisterna (men ej vänstersvängande), antagligen på grund av många incidenter. Jag provade använda överfarten igen, men det tog mindre än en vecka innan jag råkade ut för en obehaglig situation igen. Så jag håller mig till obevakade överfarter istället.

Min upplevelse är absolut att jag ser betydligt fler incidenter med cyklister som kör på grönt än på rött. Kan inte påminna mig om att jag som bilist tvingats bromsa för en cyklist som kört mot rött, medan jag som cyklist som sagt i princip dagligen blivit trakasserad av bilister för att jag cyklat mot grönt.

De som cyklat mot rött har oftast bra koll på trafiken och slipper dessutom ta hänsyn till svängande bilister bakifrån (och även mötande bilister som svänger) utan har allt trafik först från vänster och sen från höger.

Svar: Hej! Intressant notering att det kan vara fler incidenter med cyklister som kör på grönt än på rött. Jag har inte funderat så noga på det, men kan ligga något i det du säger. Finns det obevakade cykelöverfarter som korsar Mölndalsvägen i Göteborg? (Det finns väl några som korsar gatan i Mölndals kommun, iofs heter ju gatan Göteborgsvägen då.) Situationen där det för bilister ser ut som att jag cyklar mot rött inträffar nog varje dag, kanske flera gånger. Att bilisterna tutar händer inte så ofta. Sen vet man ju inte hur många som sitter och svär bakom ratten utan att tuta.
Gbgcyklaren

#8 - - Mikael Bengtsson:

Jag menar Göteborgsvägen egentligen. Som göteborgare tänker jag inte på att den byter namn i Mölndal :-).

#9 - - Trafikistan:

Jag tycker också att den ombyggda korsningen Gamla Alléns gc-bana/Vasagatan känns diffus på något sätt. Jag kan inte sätta fingret på det, men uppmärksamheten leds inte naturligt till den korsande cykeltrafiken.

När jag skriver att jag brukar vända blicken mot "mitt" trafikljus menar jag det cykeltrafikljus jag passerar tätt intill just innan jag cyklar ut på överfarten. Och jag gör det bara om gågubben blivit röd.

#10 - - Patrick:

Cyklar varje dag via allén ullevi-järntorget och det har blivit bättre mha varningstrianglar men det händer då och då att bilister inte fattar och blir irriterade av precis denna anledning, alla överfarterna har mer eller mindre detta problem.

Det är med nerverna på helspänn som man korsar överfarterna längs med allén, nästan varje dag är det nån som stannar i vägen eller inte är uppmärksam.

#11 - - Fredrik :

Vilken bra blog!

Blev påkörd eller jag körde in i en bil på en bevakad cykelöverfart med grönt ljus för två veckor sedan. Var i en korsning precis som första bilden. Jag hade så hög fart att jag inte kunde stanna när bilen svängde in. Han hade kört parallellt med mig minst 100 meter.

Vems fel var det? Kan jag få stå för ansvars för bilens skador?

Jag såg det gröna ljuset och då är det ju klart man cyklar på. Men är osäker på om jag som cyklist måste hålla sakta fart ändå.

Känns som det är här man kan få svar :)

// Fredrik

Svar: Hej! Tack. Tråkigt med olyckan. Själv cyklade jag in i en bogserlina som var spänd över cykelbanan mellan två bilar för ett drygt år sedan. Hade sönder cykelkameran, men fick en ny på ena bilens försäkring. Skrev om det i ett tidigare blogginlägg. Knepigt fall med din olycka. Finns det några vittnen? Bilister ska låta cyklister som har grönt passera först, samtidigt som cyklister bara får passera om det kan ske utan fara. (Det står mer om lagen under filmen i blogginlägget.) Bilisten kanske hävdar att du cyklade för fort, och du hävdar antagligen att du hade grönt. Kanske det sistnämnda är enklare att bevisa utifall vittnen saknas. Cyklister och bilister har kanske alltid grönt samtidigt när de kommer som ni kom i den korsningen... Jag kan även rekommendera följande bloggar: trafikistan.se, cyklistbloggen.se, och bicycling.se/blogs/kristerisaksson
Gbgcyklaren

#12 - - Fredrik :

Hej igen! Jo har ett vittne som kan intyga att jag hade grönt.

Men är det fel att cykla för fort om man har grönt? Känns som jag inte har gjort något fel och borde kunna få ut något på bilens försäkring pga att jag skadade mig. Mitt nyckelben hoppade ur led och kommer ta 3 månader att läka helt.

// Fredrik

Svar: Hej igen! Jag är inte helt hundra på det hela. :) Cykelbanan har troligtvis samma hastighetsbegränsning som bilkörbanan bredvid. (I Stockholm är det så, i Göteborg har jag inte fått något klart svar.) I Trafikförordningen står det i 6 kap. 6§ att man bara får korsa en väg på en cykelöverfart om det kan ske utan fara. (Det var den paragrafen jag menade att bilisten kanske skulle använda sig av. Men det står alltså inget om cyklistens hastighet.) Men om jag skulle gissa, så tror jag bilisten skulle åka dit eftersom hen har väjningsplikt mot cyklister när cyklister har grönt ljus enligt 3 kap. 60§. Det är lite av en djungel av paragrafer.
Gbgcyklaren

#13 - - Moa Hedström:

Mycket bra film! Gillar skarpt dina filmer, de är väldigt bra och givande att se på. Även för mig som inte bor i Göteborg.
Keep it up!

Svar: Tack. Kul att du uppskattar filmerna. :)
Gbgcyklaren

#14 - - Jon Jogensjö:

I Sthlm mot västerort finns ett fåtal liknande lösningar där gående och cyklande inte har synkroniserade signaler. Oklart hur visuellt det är för trafikanter som för dagen använder motorfordon.

Svar: I Göteborg förekommer de tyvärr relativt ofta. Två olika varianter: bara cyklister får grönt och inte gående, samt cyklister har grönt längre tid än gående.
Gbgcyklaren