Jag tycker att det är rätt spännande att följa stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt i Göteborg. Just nu håller man på att bygga om Gamlestadstorget. Den gigantiska trafikapparaten över Säveån kommer att tas bort och ersättas av nya hus i blandstadsstil och med en mer stadsmässig infrastruktur.
Under byggtiden - fram till och med år 2017 - kommer spårvägen att gå längs Gamlestadsvägen istället för vid Kalles väg bakom Gamlestadens fabriker. Orsaken är att de gamla spårvagnsbroarna över Säveån vid Gamlestadstorget ska rivas och ersättas med nya.
Innan jag flyttade för två år sedan cyklade jag i stort sett dagligen via Gamlestadsvägen till jobbet. För ett par veckor sedan gjorde jag ett återbesök på Gamlestadsvägen med cykeln, och såg att spårarbetet hade påbörjats. Gång- och cykelbanan går längs gatans östra sida. De nya spåren läggs på den västra sidan. För att få plats med bilisternas fyra körfält har dessa flyttats ett par meter österut där GC-banan finns. Gång- och cykelbanorna var tidigare breda och väl separerade från varandra. Men nu när bilkörfälten flyttades, så har den dubbelriktade cykelbanan pressats ihop och blivit bara 100 cm bred. Mitt cykelstyre är 70 cm brett!
Häromdagen blev jag tipsad på Twitter och gruppen Cykla i Göteborg på Facebook att man placerat en stolpe mitt på den en meter breda cykelbanan. Och i dag på lördagsmorgonen skriver Göteborgs-Posten om stolpen på cykelbanan.
Nog för att cyklister får stå ut med en hel del konstiga infrastrukturlösningar, både permanenta och tillfälliga, men det här hör kanske till en av de mer ogenomtänkta. Och dessutom rätt farlig. Jag tog en tur till Gamlestadsvägen efter jobbet nu i veckan. Här under är filmen därifrån. Observera att blogginlägget fortsätter under filmen (med en teori om varför det blev som det blev).
Göteborgs kommun använder ofta olika typer av markbeläggningar, stenläggningar och färger för att skilja cykelbana och gångbana åt. Detta kallas för indirekt identifiering av banorna. Motsatsen kallas direkt identifiering och utgörs av vägmärken (skyltar) och symboler på marken. Figurerna till höger visar olika sätt jag kan tolka gatans utformning. (Obs: Jag råkade göra dem så att norr är nedåt.)
Figur 1: Så här såg gatan ut före ombyggnationen. Tydlig separering av gångtrafikanter och cyklister med bland annat en förhöjd stenkant. Symbolerna på de olika banorna fanns inte i verkligheten, utan jag har lagt till dem i skissen för att det ska vara tydligare.
Figur 2: Så här ser det ut i dag där cykelbanan är runt 100 cm bred om man utgår från enbart den indirekta identifieringen, som gör tack vare den tydliga separeringen gällande att den 100 cm breda nyasfalterade mörka delen är cykelbana och att den ljusa delen bredvid är en gångbana. Mittemellan finns fortfarande stenraden.
Figur 3: Så här ser det ut i dag om man tolkar de indirekta och direkta identifieringarna tillsammans. Det blir väldigt förvirrande. På den nylagda mörka asfalten har man ritat både cykel- och gångsymbol som antyder gemensam bana. De direkta och indirekta identifieringarna påvisar därmed nästan motsatsen till varandra. Den ny asfalterade delen skulle alltså vara en 100 cm bred vältrafikerad dubbelriktad gång- och cykelbana, medan den ljusa delen bredvid fortfarande bara är en gångbana.
Figur 4: Så här antar jag att kommunen har tänkt sig. Den direkta identifieringen ska antagligen påvisa att både den nyasfalterade ytan och den gamla gångbanan tillsammans numera är en gemensam gång- och cykelbana. Detta gäller alltså bara längs den smalare delen av GC-banan. Före och efter är GC-banan separerad.
Man har valt att inte asfaltera om hela gång- och cykelbanan och därmed alltså valt att låta de indirekta och direkta identifieringarna antyda olika saker, vilket gör det hela väldigt otydligt. Med stolpen mitt på den mörka, nyasfalterade biten blir det än mer absurt.
"Nu har vi gjort det enklare att cykla längs Gamlestadsvägen." (obs: fiktivt citat)
#1 - - Andreas:

Jag passareade där i torsdags och jag ska säga jag blev förvånad. Hur rimmar det här med kommunen cykelvisioner och att man ska se underlätta för cyklisterna ?
Jag trodde det skulle bli bättre ex under byggtiden så tog dom bort cykelbanan helt utan hänvisning vilket resulterade att alla cyklade på 1m bred gångbana i båda riktningarna med gående. Men det blev sämmre 1m bred cyckelbana med stolpe mitt i. Jag skulle rapporterat den på cykelrapporten när jag kom hem men glömde det, så nu på minde du mig med ditt inlägg så nu är det gjort. :-)

Svar: I GP-artikeln (som jag läste efter att jag skrev blogginlägget) säger kommunen att man måste gjort något fel när man placerat stolpen mitt i. Nånting kommer nog att göras på platsen nu. Men liknande fel kommer säkert dyka upp på andra ställen i stan.
Gbgcyklaren

#2 - - Annica:

Jag tycker detta är typexemplet när man har politiker med visioner, en tjänsteman som beställer och en entreprenad som utför. Visionen och utförandet är inte riktigt samma sak...
Tycker detta syns allt för ofta. Jag undrar hur styrda upphandlingarna är till entreprenörerna som utför.

#3 - - Nrobley:

Det som är så uppenbart är att våra politiker som fattar besluten själva aldrig cyklar, de har ingen förståelse för hur det fungerar. Än mindre för hur deras beslut fungerar i verkligheten. Det är skrämmande

Svar: Hej! Sent svar från mig... Fler politiker borde cykla i alla fall. Anneli Hulthén (S) och Jonas Ransgård (M) sägs båda cykla till sina jobb. Kanske de har för kort sträcka till jobbet och därmed kan ta det väldigt lungt och inte behöver bry sig om knepiga cykelinfrastrukturlösningar. Även en person på Trafikkontoret som brukat svara mig ibland har sagt att han cyklar. Det gör det hela visserligen ännu märkligare.
Gbgcyklaren

#4 - - Andreas:

Jag funderade på undrar varför man inte tog en bit av den stora parkeringen på andra sidan gatan och placerade en ny cykelbana där istället. Då skulle alla olika trafikanter fått plats utan problem.
Med tanke på bredden på den nya cykelbanan så kanske man borde skapa en tävling vem som kan hitta den smalaste cykelbanan i stan.

Svar: Hej! Lite sen svar från mig... Jag har inte riktigt kollat hur mycket utrymme de nya spåren tar upp på Gamlestadsvägen, dvs jag har inte kollat efter hur mycket utrymme det finns kvar att ta på där. Man kanske hade kunnat nöja sig med tre bilkörfält. Det kan vara två körfält som ansluter till korsningarna på gatan och ett körfält som lämnar korsningarna. Angående smala cykelbanor - en av mina filmer visar just detta: http://gbgcyklaren.com/2013/march/film-tight-pa-cykelbanan.html
Gbgcyklaren

#5 - - Anonym:

Cyklar den vägen nästan dagligen och undrar varje gång hur de tänkte med stolpen mitt i den redan jättesmala cykelbanan.
Är det verkligen så hög biltrafik på den vägen att det krävs två körfält åt vardera riktningen? Jag har inte märkt av några längre bilköer där när jag cyklat förbi, är det verkligen motiverat att ha 4 körfält på bekostnad av att ta bort ett körfält för cyklister (den tidigare lagom breda cykelbanan, som visserligen inte var i så bra skick, men tillräckligt bred för dubbelriktad cykeltrafik var den iallafall).

Om ni cyklat där på kvällen när fasadbelysningen till tegelhuset till vänster i början av filmen (Mölnlycke Healthcare) så kanske ni har märkt att belysningen tenderar att blända cyklister som kommer från Röde Orm-hållet. När gångtrafikanter och cyklister får enas om den otydliga gång/cykelbanan så riskerar det att hända olyckor, det förbättras inte direkt av att trafikanter bländas så det blir svårt att se mötande trafikanter på den trånga vägen...

Svar: Hej! Lite sent svar från mig. Kanske tre körfält hade räckt. Två körfält ansluter de två korsningarna Gamlestadsvägen, och ett körfält lämnar respektive korsning. Dvs i ena änden av gatan är det 2+1-väg, och i andra änden 1+2-väg. Jag cyklade längs gatan nästan dagligen innan jag flyttade. Minns inte om det var starkt ljus på fasaden även då. Det var för två år sedan.
Gbgcyklaren

#6 - - Ingemar E:

Det man bör tänka på är att Gamlestadsvägen är en del av
huvvudled för cyklister från
Gamlestade och det nya området
Kviberg till Göteborgs centrum,
En annan märklig sak är vad
tänkte planerana på när de
la om Arteriligatan, när man
kommer från Kosum och tar Treriksgatan till Artillerigatan,
så ligger cykelvägen bortom
spårvägen med två stängsel.
Det finns ingen påfart alls,
en del väljer gångenbanan när
de skall mot Bellevue, åt andra
hållet så finns det ingen påfart
och tala om, man få ta Artilleri-gatan fram till ihöjd med Banérs-
gatan och där ta vägen till vänster mot parkeringen vid gamla Apoteks-
huset, korsa spårvägen och svänga
höger på cykelvägen.

Svar: Hej! Lite sent svar från mig... Hm! Det är knepigt att det för cyklister allt för ofta blir konstiga lösningar vid vägarbeten och vid tillfällig och permanent cykelinfrastruktur. Angående Artillerigatan... Någon gång var eller varannan månad cyklar jag på den gatan från Gamlestadstorget till Utby. Stora delar av den cykelbanan är riktigt dålig. Senast körde jag rakt ner i ett 15 cm djupt hål som jag såg för sent. Jag får ta och titta närmare på det du nämner vid något tillfälle.
Gbgcyklaren

#7 - - Andreas:

Jag börjar mer och mer tvivla om man huvudtaget tänker när man planerar att anlägga/omforma cykelbanor det känns mer som det bara blir utan att någon har funderat på hur det ska fungera i praktiken. När man planerar att anlägga/omforma vägar så gör man studier och mätningar dvs man tänker både en och två ggr innan man sätter spaden i backen . Aven om det inte alltid blir rätt blir det i alla fall färre fel. Jag undrar när kommunen ska börja leva upp till vad dom säger att cyklar ska betraktas som ett eget trafikslag ut i från sina egna förutsättningar, och inte bara tryckas in på den ytan som blev kvar när allt annat är klart.

Svar: Hej! Lite sent svar från mig. Håller med. Det verkar helt enkelt att man ibland noggrant bara planerar för biltrafiken, och att man sedan verkar hoppas på att det ska lösa sig automatiskt för cyklister och gående. När man sedan anstränger sig för att utforma cykelinfrastruktur, blir det ofta överdrivet utformade saker som försämrar cyklisters flöden.
Gbgcyklaren

#8 - - Thomas:

Nu har de tillfälligt lagt cykel/gångbanan i ena bilkörfältet för att få plats med grävskoporna som gräver upp den gamla trottoaren. Kanske lyckas de med att lägga en ny cykel/gångbana utan gupp och ojämnheter den här gången :)

Tyvärr så ser det ju ut som att cykel/gångbanan fortfarande kommer att vara ganska smal för att få plats med alla 4 bilkörfälten.

Svar: Intressant! Synd att jag lämna in min cykel på lagning. Annars hade jag tagit en tur förbi och kollat (och filmat).
Gbgcyklaren

#9 - - Stefan:

Jag var i kontakt med Björn Larsson på Platser Fastigheter , som äger Gamlestadsvägen 3. Enligt honom så har de efter mitt påpekande släckt ner den bländande fasadbelysningen, från 19 augusti tills den kan riktas om.

Svar: Toppen. Jag kan ha nåt svagt minne av stark belysning där när jag cyklade där som mest för två år sedan.
Gbgcyklaren