I dag publicerade Göteborgs stad en rapport om cyklingen i stan 2012. Läs rapporten här.
Jag har inte hunnit läsa hela rapporten, men om jag förstår tårtdiagrammen rätt, så har göteborgscyklisterna gett staden sämre betyg 2012 jämfört med de föregående fyra åren. På sidan 2 kan man se tårtdiagram som visar cyklisternas åsikter om hur cykelvänlig stan är, om hur cyklisterna uppfattar stadens arbete för cyklister, hur säkert cyklsterna tycker att det är att cykla i stan med mera.
I slutet av rapporten står det om planerna för 2013:
  • Den nya cykelplanen planeras vara klar våren 2013.
  • Utvecklingsgruppen som arbetar för ”en attraktiv cykelstad” ska samla och kommunicera allt som händer under året och som cyklisterna kommer att märka av.
  • En app som underlättar felanmälan av cykelbanor, med möjlighet att skicka med foto och geografisk position, ska arbetas fram.
  • En utmärkelse för att motivera arbetsgivare att arbeta för att deras anställda ska cykla till och från jobbet ska lanseras.
  • Styr & Ställ ska vara fullt utbyggt med cirka 1 000 cyklar i systemet och en extra lång säsong från mars–november. En plan för hur en utvidgning av systemet till andra stadsdelar kan se ut ska presenteras.
  • Det blir tillåtet att cyklar mot enkelriktat på ytterligare ett antal gator runt om i staden.
  • Hela centrala Göteborg och vissa delar av öster får ny cykelvägvisning.
  • En ny cykelparkering i två våningar kommer att sättas upp vid resecentrum.
Läs mer i rapporten...
Missa heller inte den senaste filmen från Övre Husargatan i Göteborg.
#1 - - Krister Isaksson:

Är det inte märkligt hur lite av planerna för åtgärderna 2013 handlar om cykelinfrastruktur samt underhåll o driften av denna. I november 2012 meddelade ju Trafikkontoret att undersökningar bland stadens cyklister visade att 52 % önskade bättre framkomlighet (utformning befintliga cykelbanor, nya förbindelser, vägvisning mm) och 15 % vill ha bättre standard (drift och underhåll, besiktning och tillsyn mm.) Detta var de helt dominerade områdena som cyklisterna ansåg behövdes förbättras. Vi får hoppas att kommande cykelplan tydligt pekar ut infrastrukturens avgörande betydelse!

Svar: Sent svar... Jag hann inte riktigt gå igenom rapporten så noga i veckan (på jobbet). Ska försöka ta mig tid att kika på innehållet mer. Jo, det låter konstigt. Cyklingssatsningarna brukar inte alltid vara på det jag hade föredragit. Ofta handlar det om nya krokiga cykelbanor som byggs så att bilisterna "slipper ha" cyklisterna i gatan. Jag såg att Göteborgs stad hade publicerat ytterligare några dokument om cykling. Ska kika efter vad det var för något.
Gbgcyklaren

#2 - - Pär N:

"För femte året i rad har Trafikkontoret genomfört den årliga undersökningen om vad göteborgarna tycker om Göteborg som cykelstad. Skillnaderna mellan 2011 och 2012 är små, även om medelvärdena för samtliga nyckeltal är något lägre 2012. Däremot ser man en positiv trend för stadens arbete med att öka cyklandet, sett över hela femårsperioden."

Förvisso, men det är en lika stor negativ trend över femårsperioden för "Göteborg är en cykelvänlig stad", och en ännu större negativ trend för "Det känns säkert att cykla". Men det vill Trafikkontoret förstås tala tyst om.

Svar: Kommunen har all anledning att fundera på vad senaste årets sjunkande betyg beror på, med tanke på att man anser sig satsa (eller åtminstone vilja satsa) på cyklingen.
Gbgcyklaren

#3 - - Brompton:

"Det blir tillåtet att cyklar mot enkelriktat på ytterligare ett antal gator runt om i staden."
Finns det redan idag enkelriktade gator där man får cykla mot enkelriktningen? Vilka då?


Bra att de kommer att utveckla en app för felrapportering, det behövs. Hoppas bara att det blir en open source app med öppet api.

Svar: Jag skulle ha skrivit citationstecken runt "mot enkelriktat". Jag tror att det handlar om att man gör ett separat cykelfält som går förbi skylten som säger att det är enkelriktat.Jag la ut en bild på Twitter för ett tag sedan med ett exempel i Annedal i Göteborg (du får nog kopiera länken och klistra in i webbläsaren): https://twitter.com/gbgcyklaren/status/268073753102123008/photo/1
Gbgcyklaren

#4 - - Pär N:

"Kommunen har all anledning att fundera på vad senaste årets sjunkande betyg beror på, med tanke på att man anser sig satsa (eller åtminstone vilja satsa) på cyklingen."

Förvisso! Satsar man för lite pengar? Satsar man på fel saker?

Svar: Man har byggt en hel del nya cykelbanor de senaste åren. Cyklisterna separeras från biltrafiken, men det kan ofta innebära att cyklisternas framkomlighet påverkas på andra sätt - kanske t o m blir sämre. Många cykelbanor är väldigt krokiga jämfört med bilkörbanorna bredvid. Det kan bero på att cykelbanan måste svänga runt parkeringsplatser, vägmärken, bilutfarter, korsningar, hållplatser, övergångsställen, träd etc... Det uppstår även fler väjningsplikter gentemot bilister vid korsningar. Det hade kunnat satsas mycket mer pengar, och kanske på andra saker. Detta är min uppfattning. Andra cyklister kanske tycker att många nya cykelbanor underlättar.
Gbgcyklaren

#5 - - Pär N:

Det goda exemplet finns, bara att genomföra. Men har våra politiker vilja och mod att göra det?

http://www.aviewfromthecyclepath.com/2012/04/100-segregation-of-bikes-and-cars.html (till exempel)

Har du förresten hittat rapporten ”Vad tycker göteborgarna om att cykla” som enligt Cykelåret 2012 skall finnas att ladda ner från www.goteborg.se?

Svar: Tack för länken. Intressant läsning! Tyvärr har jag inte hittat den där rapporten.
Gbgcyklaren

#6 - - Håkan:

Det är nog så att man på politiskt håll tror att man satsar men det når inte ner till de som utför saker. Jag såg till min bedrövelse att man hade gjort en liten fin rastplats mitt i Sten-Sturegatan mitt för Heden. Vad då har hänt är att man lägger den smala cykelbanan och gångbanan i så tvära svängar runt den så att det skulle vara svårt att leda cykeln utan att komma utanför cykelbanan. Detta är gjort för max ett par år sedan (jag går inte där särskilt ofta) alltså efter att man började satsa på cykling. Det vore kul att veta vad kostnaden för att förstöra cykelbanan bokfördes som.
På senare år har man från politiskt håll mer och mer slagit sig för bröstet över hur mycket man gör och hur bra man är för cyklister. Jag tror detta kan ha fått folk att börja fundera lite på om cykelinfrastrukturen faktiskt är något vidare. Det är nog denna eftertanke som gör att betyget har sjunkit, inte att det har blivit sämre. Cyklister har väl kommit i sista hand i alla tider men när man säger att man gör en massa och ändå låter dem komma i sista hand varje gång i praktiken så sjunker betyget. Jag är nyfiken på cykelplanen, tyvärr kommer jag nog bli lite besviken.

Svar: Jag känner igen mig i det du skriver. Vid utrymmesbrist kläms cykelbanan ihop, även om det bredvid går flera bilfiler i varje riktning. Och en cykel behöver rätt mycket utrymme i svängar även vid låga hastigheter. Hur ofta behöver man inte köra över i motsatt riktning eller in på gångbanan för att svänga i alla de tvära 90-graderssvängar som finns på cykelbanorna? (Och sådan tvära svängar byggs fortfarande, med intilliggande stenkanter som man tvingas cykla över.) Man kanske borde tänka mer "bilkörbana" när man bygger cykelbana. Kanske man hade kunnat föreställa sig hur det skulle se ut om man bytte plats på bilarna och cyklarna.
Gbgcyklaren

#7 - - Johannes Westlund:

I rent finansiella termer satsas för lite. 50 miljoner per år har jag fått från trafikkontoret. Partihallsförbindelsen kostade ca 550 miljoner per år när den byggdes som jämförelse. Vidare så satsas dessa 50 miljoner delvis helt fel. Men jag kan tänka mig att irritationen kommer sig av annat än pengar. Det handlar om cykelbanor som tillåts stå uppgrävda i månader, obefintliga eller usla trafikomläggningar för cyklister vid vägarbeten och röda vågor i trafiklösningarna. Alltså saker som inte kostar utan som görs dåligt på grund av djupt rotade värderingar på trafikkontoret och hos entreprenörer.

Svar: Ja, du tar upp ytterligare ett par nämnvärda problem. Jag la ut en film i augusti-september förra året som visade en cykelbana som var uppgrävd ett halvår utan att något gjordes. (Den blev alltså lagad först efter ett halvår.) Göteborgs-Posten gjorde en helsida om filmen. De usla trafikomläggningarna har jag också haft en del filmer om. Senast i förra veckan från Övre Husargatan.
Gbgcyklaren

#8 - - Pär N:

Cykelåret 2012 och attitydundersökningen finns nu, efter påstötning på Trafikkontoret, på webben:

http://goteborg.se/wps/portal/invanare/trafik-o-gator/cykling-och-cykelvagar/statistik-om-cyklandet/!ut/p/b1/jYtLDoIwGAbP4gX4v9KC7bKSQHmEh8FEujFoDGlCYWP0-uIBjM5ukhmyNDAoKCUEV3Qmu4xPN40Pty7j_HEbX1pWdPLANJpMpcj7sk3rsmr6ElswbEGSaSP2FSCrLEKuzemoOs6h-X8_vqDx6y_IuqsPXjcfIECEUMaSiVBIIORUm9Xfyds5lZPevQGIyQuV/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Svar: Tack för länken! (Lika lång som vanligt.;) Ska kika på detta.
Gbgcyklaren

#9 - - Trafikistan:

Jag håller med Johannes och Håkan om att politikernas nya cykelambitioner kontrasterar bjärt mot hur det fungerar vid många av våra vägarbeten. Oftast beror det på glömska eller likgiltighet i något led, inte på pengar. Jag tror att lite visad omtanke där skulle göra underverk på cyklisternas uppfattning. Det är ungefär vad jag nyss skrev på http://trafikistan.se/fler-ska-valja-cykeln-2013/

Svar: Tack för länkningarna i ditt blogginlägg. Jag håller med om man nog kan få till det bättre med de resurser man har genom att satsa annorlunda/"rätt", att man ser till att ha koll på vad som görs och gjorts (städa undan efter vägarbeten), att man underlättar samt förbättrar vägledningen för cyklister vid vägarbeten etc. Men utöver omprioriteringar av befintliga resurser, så hade jag ändå önskat att man satsat mer pengar för att förbättra ännu mer. Tex överbrygga barriärer såsom motorleder och älvar, bygga supercykelvägar längs bilmotorvägar etc.. Man kan inspireras av cykelsatsningarna i Danmark och Nederländerna.
Gbgcyklaren

#10 - - Micke:

Angående "tillåtet att cyklar mot enkelriktat" kan man förutom att måla cykelfält även skylta om "förbjuden infart" till "motorfordonstrafik förbjuden" och plocka ner enkelriktatskyltarna.
Så är det löst på Falkenbergsgatan som tidigare var enkelriktat för att hindra genomfartstrafik genom området.
Den stora nackdelen är att "motorfordonstrafik förbjuden" respekteras så mycket sämre av bilisterna att gatan i princip är att betrakta som dubbelriktad nu och större delen av bilisterna bryter mot reglerna och dessutom trampar lite extra på gasen för att de vet att de gör fel.
En stor fördel som boende är dock att man slipper cykla långa omvägar i backe på den relativt trånga och hårt trafikerade Fredriksdalsgatan.

Svar: Det är sant. Synd att det inte efterlevs av bilisterna.
Gbgcyklaren