... I hela Göteborg? Tja, det fanns en tid då det kändes som att man stötte på den vart man än cyklade i stan. Skylten vars tips nästan ingen följer. "För din säkerhet Led cykeln" står det med stora svarta bokstäver mot en orange bakgrund. Skylten hade faktiskt en lika stor föregångare som var ännu mer bestämd: "Cykel skall ledas".
På insändarsidan i Göteborgs-Posten i september 2008 beskrevs skylten som "en av de vanligaste skyltarna där man som cyklist inte alltid förstår hur den används och vart man ska ta vägen". Trafikkontoret i Göteborg svarade att man höll med om att den "används lite för ofta och att texten är svår att förstå".
I augusti 2012 publicerade en GP-journalist ett cykelreportage från centrala Göteborg. Journalisten skrev att "Skyltar med texten "För din säkerhet – led cykeln" stod uppställda över hela stan." Under 2012 har det varit extra mycket gatuarbeten i Göteborg i och med det Västsvenska paketet med bussfiler och annat som byggts.
Den senaste tiden har jag dock fått känslan av att användandet av skylten minskat. Om det beror på att antalet gatuarbeten kanske minskat eller en attitydförändring hos kommunen, är svårt att avgöra. Vid flera gatuarbeten den senaste tiden har skylten inte alls satts upp. Vid något enstaka gatuarbete, där skylten från början var uppsatt, har den till och med tagits bort. Framkomligheten (eller "oframkomligheten") för cyklister har dock inte påverkats vid gatuarbeten oavsett om skylten funnits där eller ej.
Kan cyklisters ovilja att följa skyltens budskap ha lett till attitydförändringen? Kanske är det stans cyklister som håller på att "utrota" skylten.
För ett par månader sedan såg jag vid ett gatuarbete en orange skylt med texten "Cykla långsamt" (eller möjligtvis "Cykla försiktigt" – minns inte riktigt). Skylten var visserligen betydligt mindre, men kanske ett slags tecken på en attitydförändring: Från befallande "Cykel skall ledas", till tipset "För din säkerhet Led cykeln", och den något mer ödmjuka "Cykla långsamt". "För din säkerhet" dyker dock upp här och där även i dag.
Den knappt 7 minuter långa filmen nedan består av ett 80-tal klipp med skylten "För din säkerhet Led cykeln". Observera att samma skylt ibland visas flera gånger. Alla klippen är dock från olika tillfällen.
Bland klippen noterade jag åtminstone två cyklister som ledde sina cyklar förbi skyltarna (osäker på om det syns i filmen). Huruvida jag leder min cykel förbi skyltarna framgår av filmen. ;) Så återigen: Det är väldigt sällan man ser någon leda sin cykel förbi skylten, och frågan är om man måste...
Skylten inkluderar vägmärket Varning för annan fara. Det är alltså en varningsskylt (varningsmärke) och inte en förbudsskylt eller påbudsskylt. (Trafikistan skrev om detta i ett blogginlägg.) Man är alltså inte tvungen att leda cykeln, fast man bör vara extra uppmärksam på faror. (Påbudsmärken och förbudsmärken, däremot, är märken som måste följas.)
Och här är filmen (sänk volymen om musiken stör). Andra filmer som är på gång är en uppspeedad rundtur "runt" Göta Älv över båda broarna, samt "I rumpan på" del 2.
TILLGÄNGLIG I HD 720p
#1 - - Pär N.:

Ur Trafikkontorets Handlingsplan för cykel 2013: "Skylten ”För din egen säkerhet led cykeln” ska inte längre förekomma utan ersätts med en mer
pedagogisk skylt". Det framgår dock inte hur den nya skylten ser ut.

Svar: Trevligt. Jag tror nån visade en film häromdagen på den nya skylten. Har för mig det stod nåt i stilen "cykla försiktigt".
Gbgcyklaren