Cykelbanorna på vardera sidan av Göta Älvbron är enkelriktade eftersom de är för smala för dubbelriktad trafik. Gångtrafikanternas utrymme är smalare än cyklisternas, och två personer kan knappt gå i bredd utan att komma in på cykelbanan.
I morse skulle jag cykla norrut över Göta Älvbron men vid uppfarten tog det stopp. Här kommer ett par stillbilder från filmkameran. (Sett på avstånd så verkade avstängningen eventuellt vara borta på kvällen. Mer i slutet av inlägget.)


På den orangefärgade skylten på bilden ovan stod det "Gång- och cykelbanan avstängd" (ursäkta motljuset). Det var inte helt tydligt var gc-banan var avstängd, och eftersom hänvisning saknades på skylten och varken hinder eller arbeten syntes till så fortsatte jag och de två bakomvarande cyklisterna förbi skylten.
Efter svängen upp mot bron placerade en man i gul väst ut ytterligare en orange "avstängd"-skylt. På den stod det även "hänvisas" och ett par pilar som pekade åt ena hållet. Jag påpekade att man borde sätta upp hänvisningsinformation redan vid korsningen som finns innan man cyklar upp mot bron, och fick svaret att det redan fanns en sådan skylt. Jag svarade att skylten längre ner bara angav att cykelbanan var avstängd, utan att ha någon hänvisning. Mannen svarade dock att det visst fanns en skylt med hänvisning längre bort.


Jag och de två andra cyklisterna vände tillbaka, och möttes av den hänvisningsskylt med pilar som mannen i gul väst kanske syftade på (bilden ovan). Den stod emellertid vänd med baksidan åt det håll jag från början kom från. Hade jag haft ögon i nacken, så...
Hur som helst, skylten hänvisade åt höger så jag fortsatte ditåt.


En bit bort stod stängsel som spärrade av hela cykelbanan och lite till. Det gick dock att cykla igenom öppningen på gångbanan.


Vid uppfarten till den södergående cykelbanan hade man satt upp en varningsskylt om mötande trafik samt täckt över enkelriktat-skylten med en orange påse.


Uppe på bron noterade jag att vissa cyklister trots allt kom förbi avspärrningen på den norrgående cykelbanan.


På bilden ovan är jag på väg norrut på den södergående cykelbanan. Pilarna på marken pekar söderut. Kändes som att cykla mot trafiken. Man får anta att varningsskylten om mötande trafik är överordnad pilarna på marken.


En del mötande cyklister valde att cykla på gångbanan. Vägräcket ligger i samma höjd som styret. Man bör inte ligga för nära eller vingla till. När det blåser kraftigt på bron kan jag ligga i uppskattningsvis 10-20 graders lutning även om jag cyklar rakt fram.
Lägg märke till att det är väldigt få bilar på bron, trots att klockan är runt kvart i åtta på morgonen. Jag ser nästan aldrig köer på bron på morgonen. På eftermiddagen brukar det vara köer söderut, men de har minskat sedan trängselskatten.

Bilderna ovan visar bara några av de cyklister och gångtrafikanter som som jag mötte på bron i morse. Det går okej, men det blir trångt och det skapar irritation. Samtidigt åkte en "handfull" bilar över bron på dess två norrgående bilkörfält. Bron har fyra bilkörfält och två kollektivtrafikkörfält.


Ovanstående bild är ett par dagar gammal och visar den norrgående cykelbanan när den var öppen. Klockan är halv åtta och det är väldigt få bilar som kör på bron.
Man borde kunna överlåta ett av de norrgående bilkörfälten till cyklister under avstängningstiden, oavsett om det handlar om några dagar eller ett par veckor. Gång- och cykelbanorna på bron är redan trånga som de är. Med nöd och näppe kan man cykla förbi långsammare cyklister.

Bilden ovan kommer från Copenhagenize.com
Amsterdam och Köpenhamn hamnade nyligen på plats 1 respektive 2 över världens bästa cykelstäder. I Göteborg finns en hel del arbete kvar tills man börjar närma sig samma nivå. Satsningar på cyklister bör naturligtvis inkludera förenklingar för cyklister vid gatuarbeten. Bilden ovan är från Danmark och visar ett exempel där cyklister prioriteras framför biltrafiken vid ett gatuarbete. Ett av bilkörfälten tas i anspråk och blir en tillfällig cykelbana medan den ordinarie cykelbanan är avstängd.
På Göta Älvbron skulle man kunna göra på liknande sätt, även om det handlar om en sträcka på ett par hundra meter.

Bilden ovan visar morgonens avspärrning på Göta Älvbron som ett skarpt rött streck. Den svagare röda linjen visar den ordinarie norrgående cykelbanan. Till vänster om den går två norrgående bilkörfält. Genom att ta det högra bilkörfältet (gul linje) i anspråk under avstängningstiden och göra det till en tillfällig cykelbana, förenklar man för cyklister och visar äkta god vilja. Bättre trafiksäkerhet bör kunna nås genom att avskilja körbanorna åt med antingen cementsuggor (vid tex gatuarbeten under längre tid) eller med enklare röda svängbara plastskyltar och fartdämpande bulor på bilkörbanan. Att skylta hur länge arbete pågår är alltid bra (och det brukar det ibland göras). Att veta vad som görs kan också vara intressant. Om man skyltar att gatuarbetet bara pågår en dag eller två, så cyklisterna kanske mer förlåtande.
Med enkla gester kan staden vinna cyklisternas hjärta. Bloggen Trafikistan ger fler exempel. Om man minskar hinder och förvirring så blir cyklingen attraktivare och fler kommer att välja cykeln – i linje med Göteborgs kommuns vilja.
På väg hem från jobbet vid 17-tiden i dag cyklade jag inte på bron, men väl under den. Det såg ut som att cykelavspärrningarna var borta på båda sidor. Men det har dock tidigare hänt att cykelbanorna på bron varit avstängda en i taget betydligt längre tider. Både då och vid andra gatuarbeten finns det förstås anledning att underlätta och förtydliga för cyklister.
Här är ett passande citat från Cyklistbloggen av trafikplanerare Herbert Tiemens från Houten i Holland: Alla måste få sin egen plats i trafiken. När man trängs ihop på ett för litet utrymme skapas friktion och irritation. Man måste bygga ut cykelbanor och cykelfält och det måste ske på bekostnad av bilarnas plats.
Om sju, åtta år ska Göta Älvbron ersättas med en ny bro. Preliminära skisser föreslår bredare och dubbelriktade cykelbanor på båda sidor om bron.
#1 - - Robert:

Den bron brukar ej vara kul att cykla över ens när båda vägarna är öppna.

Det är ju väldigt många som inte respekterar skyltarna om förbjuden infart med fordon.

Har även sett en cyklist som cyklade fel hål på gångdelen och plingade och skrek på de som gick där.

Över Älvsborgsbron så har liknande uppbyggnad, men det är respekten högre.

Om de det är en tillfällig avstängning, så spelar det egentligen ingen roll om en av vägarna stängs av. Men om det blir längre så skulle det bli mycket bättre om man gjorde mer tilltänka avspärrningar.

Sedan är det förstås viktigt att man tar bort avspärrningen när det är klart. För något år sedan så var ena överfarten över Älvsborgsbron, stängd i tre veckor efter att bygget såg ut att vara klart. Efter tre veckor såg det ut som att några cyklister hade tröttnat och slängt ned grindarna i diket.

Svar: Lite sent svar från mig... Vid Göta Älvbron verkar de ha kvar avspärrningarna men lägger undan dem då och då. Det verkar som man gör småsaker på ena sidan lite fram och tillbaka. När jag cyklade norrut nyligen (på rätt sida), så verkade det som att man hade högtryckssprutat upp massa skräp från rännan mellan körbana och cykelbana upp på cykelbanan. Grus, löv etc. Älvsborgsbron cyklar jag inte så ofta på, men jag har ett filmexempel därifrån på bloggen nånstans där åtminstone en mopedist åker mot trafiken (minns inte om fler gör det).
Gbgcyklaren

#2 - - Anders:

Själv håller jag på att blåsa in med styret i räcket varje gång man ska passera någon på bron dom dagrna det blåser på. När man gör en omkörnig på bron när det blåser känns det som man gör det med livet som insatts.