Förbi centralstationens huvudentré i Göteborg finns inga cykelbanor. Man får cykla på körbanorna. Att cykla på körbana brukar jag inte ha något emot. Ibland föredrar jag det till och med, eftersom det brukar vara smidigare. Att "körbanecykling" kan irritera vissa bilister försöker jag låta rinna av mig. Runt centralen är dock en av de platser i stan där det inte känns helt bekvämt att cykla på körbanan.
Göteborgs kommun känner till den bristande cykelinfran runt centralen. Nyligen har man lagt om trafiken och målat bussfiler i området. I ett dokument på goteborg.se (skrivet före ombyggnationen) står det att:
"Hela området kring centralstationen mellan Odinsgatan i öster och Kanaltorget i väster är starkt präglat av den omfattande bil- och busstrafiken. I antal räknat är dock de gående i klar dominans och t.ex. uppger Järnhusen att 95 000 personer per dag besöker centralstationen. Större delen av dessa behöver korsa det aktuella trafikstråket. /.../ För cyklister är tillgängligheten på det hela taget mycket bristfällig. Det saknas helt cykelbana mellan Odinsgatan och centralstationen, samt även längs Kanaltorgsgatan. Många människor cyklar ändå, vilket tydligt framgår av alla parkerade cyklar kring centralstationen."
Kanaltorgsgatan byggdes om tidigare i år och har nu cykelbana. Det var där som en av de i media omtalade cykelbanestolparna stod (och står fortfarande) och som jag skrivit om i flera blogginlägg.
I förlängningen av Parkgatan och Nya Allén finns det planer på att bygga en viadukt över bangården för biltrafik. Den skulle ta bort biltrafiken som går förbi Drottningtorget och Nils Ericsonsplatsen och ge plats åt kollektivtrafik, cyklister och gående.
I cykelfilmen börjar jag vid Stampbroarna och cyklar förbi Åkareplatsen, Drottningtorget och Nils Ericsonsplatsen och vidare till Göta Älvbrons södra fäste. Efter Stampbroarna svänger jag bort från cykelbanan och ut i den rätt så nya bussfilen. Cyklister får cykla i bussfiler om de ligger längst till höger i färdriktningen. Till kanske en del köande bilisters förtret kan man alltså cykla förbi dem i den rätt så trafikglesa bussfilen. Strax efter centralens huvudentré börjar cykelbanan igen och slingrar fram till Göta Älvbron.
Jag cyklar inte här så ofta, men jag fick nyligen ett mail från en annan cyklist som cyklar där oftare. Han skrev att "ofta blir jag trakasserad (tutad, vinkad, prejad!) av bussförarna som inte tycker att jag hör hemma där". För ett par veckor sedan halkade han "slarvigt nog" på ett blött och infettat spårvagnsspår och gick omkull i ca 35 km/h. "Ren tur gjorde att jag inte hade en uppretad bussförare tätt bakom mig som kanske inte skulle hunnit bromsa", skriver han och fortsätter: "Mitt kortsiktiga förslag är att de ritar in cykelbana i vägbanorna och ordnar med på- resp avfart på lämplig plats. Det är inga problem att dela vägen bara alla är med på det."
Filmen nedan är från ett tillfälle. Om jag samlar på mig fler klipp från området blir det kanske en till film längre fram.
#1 - - Anonym:

Det var ju en mycket smidigare väg att ta bussfilen där.
Jag har kört den sträckan ett par gånger men brukade komma from Odinsgatan och följa cykelbanan. Tyvärr så ledde utformningen mig att tro att det var en cykelbana mellan posthotellet och centralstationen och helt plötsligt hamnade jag på trottoaren och vid en busshållplats full med väntande passagerare.
Fortsatte bort mot Drottningtorget och cyklade över övergångsstället till cykelbanan utanför centralstationen.

Kanske har de ordnat till utformningen av cykelbanan bakom posthotellet nu så att den inte leder upp cyklister på en trottoar och busshållplats, men jag kommer i fortsättningen att ta bussfilen, tack för tipset :)

Svar: Jag har kommit från Odinsgatan minst en gång också på den nya cykelbanan som går längs gatans södra sida. Då är det lite krångligt att komma ut i bussfilen såsom jag cyklar i filmen. Man hamnar liksom på fel sida om bilarnas trafikljus när man ska svänga höger in på bussfilen. (Det gick lättare när man cyklade på körbanan på Odinsgatan.) När jag från Odinsgatans cykelbana fortsatte rakt fram, så som du beskriver i ditt inlägg, så hamnade jag också på trottoaren och busshållplatsen. Jag gick över på ett övergångsställe där för att komma vidare. Var ett par månader sedan, men vet inte om de ändrat nåt i utformningen efteråt (tror inte det dock).
Gbgcyklaren

#2 - - Trafikistan:

Infarten till cykelbana precis vid Centralens entré (1:37) är väldigt svår att upptäcka. Ingen vägledning alls, bara en cykelsymbol i marken inne på banan som knappast syns bakom stenpollaren. Väldigt oväntat och lätt att missa.

Den trånga cykelbanan är senare rätt tydligt markerad. Cykelsymbolen vid övergångsstället är rejält sliten, så den är uppenbarligen rätt placerad även om mannen i filmen inte märker den. Han borde ha kastat en blick över axeln innan han bekvämt började gena över cykelbanan.

Från 2:07 är cykelbanan väldigt dåligt markerad, trots att den just där har en oväntad placering. Den går inte enligt standard närmast biltrafiken, vilket borde ha varit ett gott skäl att markera tydligt med symboler.

Svar: Jag har något svagt minne av att jag missade den infarten vid centralens entré när jag cyklade här första gången. Kanske såg jag den samtidigt som jag cyklade förbi den eller möjligtvis strax efter. Jag har något filmklipp där folk som ska korsa gatan utanför entrén står och väntar just vid cyklisternas infart.
Gbgcyklaren

#3 - - noname:

Brukar själv ta Ullevigatan->Slussgatan->förbi radison->in på nilsericssonsgatan och cykla utmed nordstan->cykla under bron för att komma upp på rätt sida mot hisingen.

Enda biten som känns som en nämnvärd omväg är ju att cykla kringeln under bron som dessutom är rätt trist. Vet dock inte om det är värt att riskera livet i bussfilen för att slippa det. (Räcker för min del med hotfulla busschauförer som vill ha ta livet av en när man cyklar på den nya "stadsgatan" gustavdahlensgatan utanför den nybyggda "cykelstaden" östra kvillebäcken.)

Svar: Hej! Jag brukar inte cykla den vägen jag cyklar i filmen. Jag brukar komma längs Avenyn, Östra Hamngatan och svänga in på Kanaltorgsgatan, korsa Nils Ericsonsgatan, in under bron och sedan vidare upp på bron. På Kanaltorsgatan har jag vid ett par tillfällen sett både bussar och bilister gasa mot färskrött - ibland i samband med att de svängt höger in på Nils Ericsonsgatan, dvs då de korsar cykelöverfarten.
Gbgcyklaren

#4 - - noname:

Angående din kommentar om östra hamngatan / kanaltorgsgatan.... har själv aldrig förstått mig på hur man cyklar där så undviker att befinna mig där. Tänkte fråga hur man skall bete sig korrekt där men ser att du redan gjort ett inlägg om det: http://gbgcyklaren.com/2012/november/film-trafikkaoset-och-ombyggnationen-kring-rondellen-vid-kanaltorget-i-centrala-goteborg-2.html
Om det nu byggts om kanske det är värt att testa det igen och se om det funkar cykla där nu för tiden.

Svar: Ursäkta sent svar. Jag har cyklat där rätt så frekvent senaste åren. Rondellen tidigare saknade tydliga cykelbanor/överfarter. I och med omgörningen så trodde jag att man skulle fixa cykelbanorna här. Rondellen försvann, och det blev en korsning för framför allt kollektivtrafik. Vid hållplatsen väster om korsningen finns ett väldigt brett övergångsställe. Zebra-ränderna fyller dock ut hela ytan, så där verkar inte vara någon cykelöverfart inkluderad. När jag kommer söderut på Göta Älvbron, så fortsätter jag numera runt och under bron och vidare på Nils Ericsonsgatan. Där den korsar Kanaltorgsgatan, så svänger jag höger in på Kanaltorgsgatans cykelbana och sedan vänster in på Östra Hamngatan. Blir kanske en film här längre fram.
Gbgcyklaren

#5 - - Robert Andersson:

Det har blivit lättare nu att ta sig fram mot centralstationen. När man kan använda bussfältet.

Sedan så är det ju så att man måste cykla i bussfältet. Detta då man måste välja körfältet längst till höger. (Undantaget omkörning samt om vänster fält är lämpligare, ex. kommande vänstersväng.)

Nu tror jag dock inte att en polisman skulle bötfälla en cyklist som ej väljer bussfilen. Men om man skulle bli påkörd i "bil fältet", så kan det hända att det blir så, då man brukar försöka att bötfälla cyklister vid olyckor. 500 kr, kostar det då.

Svar: Håller med om att bussfälten underlättar för cyklister. Instämmer även i det andra du skriver.
Gbgcyklaren