Jag fortsätter med mina ensekvensfilmer. Den här filmen börjar på Avenyn i korsningen med Engelbrektsgatan och slutar på Östra Hamngatan i höjd med Kanaltorgsgatan.
Efter Engelbrektsgatan cyklar jag förbi Valands hållplats. Vid 00:41 går cykelbanan upp på en slags refug i korsningen med Vasagatan. Uppfarten till refugen är ofta full med vatten. Man kan välja mellan att cykla i vattnet, upp på kanten bredvid vattnet eller cykla runt hela refugen via spårvagnsspåren. Jag väljer lite olika från fall till fall. I filmen cyklar jag upp på kanten.
Jag har tur den här gången och har grönt hela vägen längs Avenyn. Det rullar på rätt så smidigt. Vid 01:04 cyklar jag förbi en av Göteborgs första cykelboxar. Efter korsningen med Nya Allén 01:15 har man gjort om cykelbanan till en körbana även för bilister i och med att Södra Vägen kortades av och inte längre fortsätter förbi Trädgårdsföreningens entré. Cyklisten vid 01:18 cyklar på en av stans Styr-&-ställ-hyrcyklar.
Man bygger just nu om Bältespännarparken. Det ser ut att bli rätt fint. Hoppas bara att cykelbanan förbi Trädgårdsföreningens entré tydliggörs mer. I samband med bygget har man byggt en refug på varje sida om Avenyn vid 01:30. Refugen på den norrgående sidan är dock inte utmarkerad med någon påbjuden körbana-skylt och kan vara lite svårsedd när det är mörkt.
Jag cyklar förbi Kungsportsplatsen och fortsätter turen längs Östra Hamngatan som planeras att bli cykelfartsgata 2014. Vid 02:13 kan man se en skymt av omgörningen av Drottninggatan som ska bli gångfartsgata. Vid 02:20 blockeras körbanan av en bil. Jag cyklar om den på höger sida.Trafikförordningen 3 kap, §31, andra stycket: "Cyklande och mopedförare får köra om andra fordon än cykel och moped till höger."
Vidare förbi Brunnsparken och i hälarna på en gul bil. Och så till slut korsningen med Kanaltorsgatan.