Jag blev tipsad om Göteborgs Handlingsplan för cykel 2014. Den innehåller ett antal intressanta punkter. Här är hela listan:
FRAMKOMLIGHETTidplanAvdelningMått
Test med ”föranmälan”: premiering av cykel i de signalreglerande korsningarna på Redbergsplatsen och PackhusplatsenVårenTrafikantJa/Nej
Följa upp framkomlighet och kvalitet för cyklister på minst tre cykelbanor i syfte att förbättra arbetssätt.VårenTrafikAntal uppföljningar
Utveckla riktlinjer för att säkerställa att cykeln som transportslag hanteras i byggskeden.VårenVäg och BanaJa/Nej
Förändra Trafikföringsprinciper – göra det tillåtet att cykla mot enkelriktat på fler gator samt markera detta: Fjärde Långatan, Kronhusgatan m fl.VårenTrafikAntal gator
Testa och utvärdera lösningar för att undvika att cyklister blockerar varandra vid trafiksignaler i en korsning Nya Allén/Raul Wallenbergs Gata.VårenTrafikAntal platser
Cykelfartsgata: Cykelanpassa Östra Hamngatan.HöstenTrafikJa/Nej
Cykelvägvisning byts ut i Östra Göteborg.HöstenTrafikJa/Nej
Planera för och påbörja att utveckla ett experimentstråk på en sträcka av pendlingscykelnätet.HöstenTrafik tillsammans med övriga TKJa/Nej
BYGGNATION/OMBYGGNATION AV CYKELRESPEKTIVE GÅNG- OCH CYKELBANOR:
Gång- och cykelbana på Rappedalsgatans norra del där detta idag saknas.SommarenTrafikMeter cykelbana
Gång- och cykelbanan utmed Marklandsgatans östra sida på gatans norra del mellan befintlig gång- och cykelbanor på Dag Hammarskjöldsleden och Högsboleden.SommarenTrafikMeter cykelbana
Dubbelriktad cykelbana på Södra Vägens östra sida mellan Engelbrektsgatan och Korsvägen.HöstenTrafikMeter cykelbana
Dubbelriktad cykelbana på Berzeliigatans norra sida mellan Södra Vägen och Sten Sturegatan.HöstenTrafikMeter cykelbana
Ombyggnation av befintlig cykelbana på sträckan Casinot–Operan, så att gående och cyklister separeras bättre.HöstenTrafikMeter cykelbana
På Musikvägen delen Mandolingatan–Ruddalen.HöstenTrafikMeter cykelbana
 
TILLGÄNGLIGHETTidplanAvdelningMått
NYA CYKELPARKERINGAR:
Uppföra 5 tillfälliga cykelparkeringar i centrum.SommarenTrafikAntal ställ
Nya cykelparkeringar vid bl a målpunkter enligt åtgärdslista.HöstenTrafikAntal punkter/ställ
Bygga 3 cykelgarage i anslutning till Centralstationen och Drottningtorget.HöstenTrafikAntal ställ i garage
ANDRA ÅTGÄRDER:
Minst fyra nya Styr & Ställ-stationer byggs.VårenTrafikantAntal nya stationer
Cykelreseplanerare lanseras i appen Cykelstaden.VårenTrafikantJa/Nej
Förbättra cykelinformationen på Trafiken.nuLöpandeTrafikantJa/Nej
Två lastcykelpooler startas i Göteborg.Löpande under åretTrafikantJa/Nej
 
TRAFIKSÄKERHETTidplanAvdelningMått
SÄKERHETEN KOMMER ATT FÖRBÄTTRAS PÅ FÖLJANDE PLATSER:
Fartdämpning på blandtrafikgatan Hästeviksgatan 11 vägbulor.HöstenTrafikJa/Nej
Fartdämpning på blandtrafikgatan Lergöksgatan, 2 vägbulor.HöstenTrafikJa/Nej
Fartdämpning på blandtrafikgatan Månstensgatan, 1 vägbula.HöstenTrafikJa/Nej
Fartdämpning på blandtrafikgatan Klintens Väg, 1 vägbula.HöstenTrafikJa/Nej
Fartdämpning på blandtrafikgatan Bågskyttestigen, 2 vägbulor.HöstenTrafikJa/Nej
Trafiksäkerhetsåtgärd vid Rannebergsvägen/Fjällblomman, förhöjd gång- och cykelöverfart.HöstenTrafikJa/Nej
Trafiksäkerhetsåtgärd vid Rannebergsvägen/Idtjärnsgatan, förhöjd gång- och cykelöverfart.HöstenTrafikJa/Nej
Trafiksäkerhetsåtgärd vid Rannebergsvägen/ Kryddnejlikegatan, förhöjd gång- och cykelöverfart.HöstenTrafikJa/Nej
NY CYKELBANEBELYSNING PLANERAS:
Vid Klarebergsmotet, inklusive tunnelnAugustiTrafikJa/Nej
Mellan Lilla Bulyckevägen och nya ÄlvegårdsvägenSeptemberTrafikJa/Nej
Från Agnesbergsmotet längs väg 45 in mot centrumHöstenTrafikJa/Nej
 
TRYGGHETTidplanAvdelningMått
Inträngande växtlighet. Extra fokus i Augusti vid skolvägar och förskolor.AugustiVäg och BanaJa/Nej
 
STANDARDTidplanAvdelningMått
Förstärkt vinterväghållning på stomcykelvägnätet samt ytterligare cykelbanor.VinternVäg och Bana Km cykelbana 
Sandupptagningen på stomcykelnätet tidigareläggs ytterligare.VårenVäg och Bana 15 april 
 
KOMMUNIKATIONTidplanAvdelningMått
Fortsätta med utmärkelsen cykelvänlig arbetsplats.Februari – septemberTrafikantAntal arbetsplatser
Dialog med alla göteborgare om vårt trafikklimat, utifrån nyckelorden hänsyn och respekt.Start tidig vårTrafikantJa/Nej
Kommunikationskampanj för Den fantastiska cykelstaden.Lanseras under vårenTrafikantJa/Nej
Extern samverkan – omstarta cykelnätverket med externa intressenter.Start vårenTrafikantAntal möten/ deltagare
Förbättra cykelsidan på goteborg.seLöpandeTrafikantJa/Nej
Kommunicera cykel/hållbart resande på olika arenor.LöpandeTrafikantAntal deltagare
 
ÖVRIGA ÅTGÄRDERTidplanAvdelningMått
Två examensarbetare undersöker hur Min Cykeltur i appen kan användas för planering av cykelinfrastruktur.MarsTrafikantJa/Nej
Trafikkontorer gör en förstudie om ”flytande” lånecyklar, som inte behöver låsas fast vid en station med pollare.VårenTrafikantJa/Nej
Färdigställa och påbörja genomförandet av en ny cykelplan och handlingsplan för Göteborg.VårenTrafikJa/Nej
Genomföra cykelturer för Trafikkontorets personal.VårenTrafik/TrafikantAntal deltagare
Uppdatera teknisk handbok enligt den nya cykelplanen.Löpande under åretTrafik/Väg och banaJa/Nej
Med hjälp av utlåningsdatan från Styr & Ställ analysera flödet.Löpande under åretTrafikantJa/Nej
Källa: Goteborg.se
#1 - - Dmtri F:

Ser ut som gbg är på god väg tycker jag, många fina förslag och bra med detaljnivån!

#2 - - Gäst:

Ser fram emot de två lastcykelpoolerna som kommer startas!

#3 - - Trafikistan:

När jag läst igenom listan tog jag ett djupt andetag. Imponerande! Det känns som om Göteborg verkligen vill ta cykeln på allvar. Med den här attityden och den lyhördhet som framskymtar kommer vi nog att lyckas öka andelen cykelresor. Så känns det just nu.

Sen kan man alltid diskutera detaljer, och det vore mycket roligt att få bidra med det efter bästa förmåga.