I Facebook-gruppen "Cykla i Göteborg" uppstod nyligen en diskussion om cykelfållan som finns norr om Marieholmsbron.
Marieholmsbron är en järnvägsbro över Göta Älv. Det går även att gå och cykla över bron. Just nu håller man på att bygga ytterligare en järnvägsbro 70 meter söderut för att öka järnvägskapaciteten. Den andra bron ska vara klar 2017 om jag inte minns fel.
På båda sidor om älven vid bron är det industriområde. Cykelbanan på Hisingen, norr om älven, korsar ett järnvägsspår. Man har valt att sätta upp cykelfållor på var sida som järnvägsövergången för att minska hastigheten på cyklister.
I Facebook-gruppen ifrågasattes cykelfållorna eftersom det nästan aldrig går några tåg där. Jag har cyklat här tidvis de senaste 5-6 åren och kan inte minnas om jag sett något tåg. Möjligtvis ett tåg en gång för flera år sedan.
Cykelfållorna skapar tvära kurvor och vid spåren finns det skarpa kanter. Det är många cyklister som använder denna cykelbana, och man kan få vänta en kort stund ibland innan det är fritt att passera.
Den nya järnvägsbron kommer också att förses med en cykelbana (som dessutom kommer att förlängas över E45 vilket är väldigt bra). Om den gamla bron behåller sin cykelbana är jag osäker på.
Här är två skisser på hur det planeras att bli när det är klart. Cykelbanesträckningen ser ut att flyttas och kommer troligtvis inte korsa järnvägsspåret i framtiden, eller åtminstone inte på samma sätt. Bilderna kommer från Trafikverket. Klicka på bilderna för att visa större version.
På bilden nedan har jag ritat in den gamla cykelbanan med lila färg. Jag har markerat ut den nya cykelbanan med röd färg, om jag förstått skissen rätt.
Och här kommer filmen från cykelfållan norr om Marieholmsbron.
#1 - - Bård Aase:

Det verste er etter mitt syn at når en først har kommet innenfor bommene, har en ingen enkel exit dersom det skulle komme et tog.

Og hva med en lastesykkel, eller sykkel med barnetilhenger?

Svar: Det har du rätt i, alltså det att man har svårt att skynda sig undan ett tåg om man är mellan de två fållorna. Lastcyklister och cykelkärror har nog svårt att passera. Det finns en omväg man kan ta för att slippa fållorna. Då cyklar man under järnvägen istället.
Gbgcyklaren

#2 - - Trafikistan:

Det måste vara orimligt att hejda all denna trafik med vändkors bara för att ett industritåg ska ha möjlighet att passera bekvämt någon enstaka gång. Det saknas proportioner. Kanske kunde särintressenten Banverket ha tänkt så på sin tid, men Trafikverket måste se även till vägtrafikanternas behov. Då kan man väl inte nedvärdera trafikanter bara för att deras fordon är billiga och miljövänliga? Vändkors för bilar har jag då aldrig sett. Här bör Trafikverket ta bort vändkorsen och istället sätta upp ljud- och ljussignaler som varnar när tåg kommer.

Bård Aases påpekande ovan är också mycket tänkvärt!

Svar: Jag håller med om det borde användas bättre lösningar i korsningen. Undrar om cykelbron byggdes även när järnvägsbron byggdes. Den nuvarande bron invigdes 1996 enligt Wikipedia. En till järnvägsbro ska byggas 70 meter söderut och kommer också förses med gång- och cykelbana. Om den gamla bron kommer att ha kvar sin tror jag inte. Jag tror att cykel/spårvägskorsningen försvinner efter ombyggnationerna, så de kommer nog inte bygga bort de nuvarande cykelfållorna före ombyggnationerna.
Gbgcyklaren

#3 - - Hebbe:

Bra filmat. Känns som en överraskande moment då det är skymd sikt innan övergången. Borde rensas upp så att sikten blir bättre.
Finns det skyltar om att det kommer en Järnvägsövergång?

Svar: Tack. Jag kan inte minnas några skyltar som varnar för järnvägsövergången.
Gbgcyklaren