I våras cirkulerade en lista med bötesbelopp för cyklister vid olika trafikförseelser. Klicka på bilden här under för att visa en större variant.
Det är bra om man som cyklist har koll på trafikreglerna. Men det är förstås ömsesidigt. Det är viktigt att alla trafikanter känner till trafikreglerna, även bilister. Jag satte ihop en lista med motsvarande och liknande trafikförseelsers bötesbelopp för bilister. Klicka på bilden för större. (Källa: Polisen.se)
Här är bötesbeloppen i textform:
Köra mot rött ljus 3000:-
Köra fortare än gångfart i gångfartsområden 2000:-
Köra 1 km/h för fort på 50-väg eller lägre 2000:-
Köra över 30 km/h för fort på 50-väg eller lägre 4000:-
Inte stanna vid stopplikt 2500:-
Inte iakkta väjningsplikt 2000:-
Bilkörning i mörker:
Strålkastare ur funktion/bristfällig 1600:-
Baklyktan ur funktion/bristfällig 1600:-
Reflexer saknas/bristfälliga 1000:-
Utan tänd belysning 1200:-
Otillräckligt mönsterdjup på däck 1200:-
Ej använt vinterdäck när det krävs 1200:-
Kör bil på fel vägbana 1000:-
Köra på väg med “Förbud mot fordonstrafik” 1000:-
Köra på väg med “Förbud mot infart” 1000:-
Köra mot enkelriktat 1000:-
Omkörning vid omkörningsförbud 3000:-
Inte väja för gående vid obevakat övergångsställe 3000:-
Köra över spärrområde 1500:-
Brott mot högerregeln 2000:-
Inte ge tecken (t.ex vid sväng/körfältsbyte) 500:-
Inte hålla avståndet 2000:-
Inget säkerhetsbälte 1500:-
Inget säkerhetsbälte på minderårig passagerare 2500:-
#1 - - Pär N.:

Snyggt!

Saknar bara ett fall som ofta förekommer i verkligheten:

Ej anpassat körsätt med följd att fordon måste stannas på övergångsställe/cykelöverfart, 1000:-


Svar: Det är sant. Den glömde jag.
Gbgcyklaren

#2 - - Trafikistan:

Referens för Pär N:s tillägg:

"Brott mot trafikförordningen" 2012 sid 14 kod 091, se
http://polisen.se/PageFiles/10344/Trafikforordningen_Flik_0_juli_2012%5B1%5D.pdf

Dokumentet innehåller skannade A4-blad som har olika dateringar beroende på revideringsbehov, men senaste revideringen var 2012-07-01.

Polisen länkar till denna pdf från
http://polisen.se/Lagar-och-regler/Trafik-och-fordon/Trafik/Trafikboter/Trafikforordningen/

#3 - - Robert:

En bra påminnelse till alla som kör motorfordon eller spårvagn är att dessa generellt leder till körkortsåterkallelse:
1. överstigande av hastighetsbegränsning
2. mot rött ljus
3. ej följt stopplikt
4. omkörning innan övergångställe
5. "annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt"

(Lägre hastighetsöverträdelser kan anses som ringa (oftast under +30 km/h). Och stopplikt kan leda till varning, om man trafikfaran är låg.)

Gällande punkt fem, så gäller det framförallt återkallelse om olycka händer vid: Omkörning trots möte, Ej iakttagit väjningsplikt mot gående, Ej lämnat cyklande företräde på obevakad cykelöverfart, Ej iakttagit väjningsplikt/ högerregeln, För kort avstånd till framförvarande fordon.

Många blir alltid förvånade där de några veckor eller de har betalat böterna, får information om att deras körkort är under utredning.

Stopplikt är all dåliga på. Åker vid en korsning med bilen, där endast 2 av tio stannar.

Förresten har du uppmärksammat att Göteborgs stad har satt vägmärken om stopp vid signal efter cykelbanan vid Parkgatan? Jag tror inte jag såg en enda cykel framför stanna vid stopplinjen.

Svar: Tack för de extra upplysningarna. Angående Parkgatan (eller om det var Nya Allén) så har jag cyklat förbi det där stopp-vid-signal-märket vid ett tillfälle, så jag har hunnit notera i cyklister i allmänhet följer det.
Gbgcyklaren

#4 - - Micke:

Jag såg att det kommit upp stop-signal-skyltar vid Allén, men den jag såg var monterad till vänster om cykelbanan så jag trodde att den riktade sig till biltrafiken men hade svårt att förstå syftet med den.
Kör man bil är det en självklarhet att skyltar/signaler skall sitta till höger, men för cyklister verkar det vara ok att slänga upp dem lite var som helst. Vid Allén/Sten Sturegatan t ex har man satt trafiksignalen till vänster vilket lätt lurar en att cykla mot mötande cykeltrafik.
Annars är det en bra grej, jag brukade redan tidigare försöka stanna så att jag inte blockerar cykelkorsningen.

Svar: Jag brukar också försöka stanna vid rödljus så att jag inte blockerar korsande cykeltrafik. Här är en film jag lade ut med ett exempel: https://www.youtube.com/watch?v=YN4jGmKJ_Rc
Gbgcyklaren

#5 - - Gurkan:

Här i stockholm kan fan inte folk cykla eller vet dom inte vilka regler som gäller för att framföra ett fordon.