I mitt förra blogginlägg hade jag en cykelfilm som visade en enkelriktad parkeringsinfart som ofta används även som utfart, det vill säga mot trafiken. För någon månad sedan skulle jag besöka en butik i Kållered söder om Göteborg. Jag cyklade förbi varumottagningen på baksidan av en av butiksbyggnaderna och såg den här skyltkombinationen:

C1. Förbud mot infart med fordon
 

C3. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II
Det runda förbudsmärket "förbud mot infart med fordon" (C1) har på bilden ovan kombinerats med en tilläggstavla som undantar personal och varutransporter.
Det senaste året har flera enkelriktade gator i Göteborg gjorts dubbelriktade för cyklister, medan de fortfarande är enkelriktade för motorfordonstrafik. Men man har inte satt upp tilläggstavlor till C1-märket som undantar cyklister. Istället har man bytt ut C1-märket "förbud mot infart med fordon" till C3-märket "förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II". Trafikistan har skrivit om det, och likaså Cyklistbloggen.
C1-märket finns med i FN:s konvention om vägmärken och signaler och används i de flesta länder i Europa. Jag fick för mig att konventionen inte tillåter att C1-märket förses med tilläggstavla som undantar någon från förbudet.
Skulle skyltkombinationen på bilden ovan alltså kunna vara ogiltig?
Eller är den faktiskt korrekt? För det kan istället ha varit så att konventionen bara förbjuder att ett förbudsmärke förses med en tilläggstavla där kombinationen förbudsmärke+tilläggstavla betyder precis samma sak som ett annat redan existerande förbudsmärke.
Om C1-märket "förbud mot infart med fordon" kompletteras med en tilläggstavla som undantar cyklister, så betyder det samma sak som C3-märket. Samtidigt finns det inte något förbudsmärke som betyder "förbud mot infart med annat fordon än personalfordon och varutransportfordon".
Ett problem är att enligt Trafikverkets GCM-handbok sidan 88 så är bilisters efterlevnad av förbudsmärke C3 betydligt sämre än efterlevnaden av förbudsmärke C1. (Från Cyklistbloggen)
TILLÄGG:
På Twitter fick jag lite info om att det kanske inte är en EU-reglering som gör att man inte kan ha tilläggstavla till C1, utan att det är Transportstyrelsen som har bestämt det.
(Förtydligande ovan: Jag menar att jag "har för mig att det var EU-konventionen som förbjöd.)
TILLÄGG 2:
Och när man talar om trollen. Den här såg jag på Marstrand häromdagen. Korrekt skylt?
#1 - - Micke:

Jag skulle tro att det är skylten "enkelriktad trafik", E16 som man inte medger undantag. Dvs den rektangulära skylten med en vit pil på blå botten. Den plockas ner i samband med att gatorna dubbelriktas för cykeltrafik. C1 betyder som du skriver att "förbjuden infart" och säger egentligen inget om att gatan skulle vara enkelriktad.
Har sett hemma vid mig på Falkenbergsgatan hur den olagliga biltrafiken ökat kraftigt sedan man skyltade om så kan intyga att efterlevnaden för C3 är betydligt sämre bland bilister.
Har varit i kontakt med både polisen och trafikkontoret angående det, sedan jag själv varit nära att bli nermejad av bilister från fel håll, men det verkar inte prioriterat att göra något åt.

#2 - - Robert:

Kommunerna har rätt till att besluta att "Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning" endast ska gälla vissa trafikantgrupper.

Enskilda väghållare kan endast besluta om förbud för motordrivna fordon, ej cykelförare. (Länsstyrelsen beslutar om cyklar får föras eller ej).

Så det skulle inte vara något problem att cykla förbi skylten vid butiken, (antar då att Länsstyrelsen inte har beslutat om något förbud).

Skylten i Marstrand är okej, (under förutsättning om att det finns en LTF som anger vilka beslutet gäller för. Ex, angivet att gatan är enkelriktad undantaget för cykel- och mopedförare).