"...cyklas så gott som dagligen mot trafiken. Det är ett under att inte en olycka händer." (1)
"Lata cyklister cyklar i vägbanan bland bilarna mot trafiken." (2)
Citaten är tagna från insändare i två olika tidningar. En del cyklister cyklar mot trafiken, något som kan drabba cyklisters rykte i allmänhet när cyklister behandlas som en homogen grupp.
Men det händer naturligtvis att även bilister kör mot trafiken. Ett exempel är vid Ica Maxi på Mölndalsvägen i Göteborg. Där kör vissa bilister frekvent mot trafiken när de ska köra ut från en av parkeringsplatserna. Jag passerar platsen på nån minut, men har ändå sett mot-trafiken-körningar här ofta, vid runt vart tredje besök. Jag började till och med ta loss kameran från styret för att försöka fånga händelserna på bild.
Bilden här under visar med blå pilar hur man får köra. De röda pilarna visar hur man inte får köra, dvs mot trafiken.
Det bildas lätt kö för bilister som ska svänga ut på Mölndalsvägen. Kör man ut mot trafiken vid A, är risken att man blockerar i korsningen för bilister som svänger in från Mölndalsvägen. De flesta mot-trafiken-körningarna i filmen är vid A. Två är vid B. Jag har även sett det vid C.
Om man kikar på vilka bilar som förs fram mot trafiken i filmen, så ser det ut som att åtminstone en av bilarna är med i flera klipp. Vissa kör ut rätt fort. Det kan bli farligt. Kör man mot trafiken, så förlitar man sig alltså på att ens medtrafikanter är beredda på att man bryter mot lagen.
#1 - - Micke:

Om vi vill se bilister köra mot trafiken är ett tips Falkenbergsgatan på andra sidan Mölndalsvägen. Övre och nedre delen är enkelriktade för motorfordonstrafik åt olika håll, antagligen bland annat för att förhindra genomfartstrafik. Men i praktiken är den nästan dubbelriktad. Har varit nära att bli nermejad ett par ggr av bilister som kört i hög fart åt fel håll.

Svar: Jag har cyklat på Falkenbergsgatan (nog mest nerför), men väldigt sällan. Den är väl "cyklingsbar" åt båda håll. Osäker på om jag stött på nån bilist mot trafiken där, men har ett svagt minne av att det var något där som störde mig när jag cyklade där.
Gbgcyklaren

#2 - - Anders:

Jag passerar där i stortsätt dagligen både med cykel på sommaren och bil på vintern.
Och i nästan samtliga fall kör jag precis som alla du har filmat oavsett vilket fordon jag framför. Då ska jag tillägga att jag brukar inte strunta i skyltar och rödljus.

Trafiklösning på platsen är helt uppåt väggarna när utfarten till vägen går över ICA Maxis parkering. Den skulle verkligen behöva göras om. Som det är nu är det mindre chans till olyckor genom att köra mot enkelriktat än att köra över Ica's parkering. Problemet har varit påtalat för fastighetsägaren i många år men man har valt att inte göra något åt det då en ny lösning skulle inkräkta på Icas parkering.

Svar: Det finns utbyggnadsplaner vid ICA Maxi på Mölndalsvägen. Nån byggnad över parkeringsplatsen, och bron över ån breddas med en körfil. Se här: http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0600/10 Jag tror som sagt att om alla bilister kör ut mot trafiken som i filmen, så uppstår farlig situationer i korsningen utanför. Det kan uppstå irritation bland bilisterna som kommer norrifrån och väntar på grönt, när bilister kör ut mot trafiken och kommer före kön. Kör man i lämplig hastighet genom parkeringsplatsen, så borde det väl inte vara någon större olycksrisk, eller? Några bilister verkar dock ha rätt bråttom, vad jag sett.
Gbgcyklaren