För ett par veckor sedan installerade Trafikkontoret i Göteborg sensorer på cykelbanan vid packhusplatsen. Cyklar man över sensorerna, så föranmäls ens ankomst till cykeltrafikljusen i korsningen. Man kan välja mellan vänstersväng och rakt fram.
I filmen nedan testar jag dessa sensorer. Just nu testar staden så att själva föranmälningsfunktionen fungerar, vilket den verkar göra. Så småningom är det tänkt att cyklister ska prioriteras vid trafikljusen, enligt en person på Trafikkontoret som Trafikistan.se fått svar från. Trafikistan.se har gjort en grundlig analys av sensorerna (läs mer på länken). Och Kalle Cyklar har liksom jag gjort en film från platsen.
Något jag inte nämner i filmen, men som jag tänkte på redan när cykelbanan vid Packhusplatsen lades om för ett antal år sedan, är att den tidigare raka cykelbanan nu går i skarpa svängar. Det mest naturliga för cyklisterna är att cykelbanan längs med älven går rakt. Nuvarande lösning med skarpa svängar byggdes nån gång mellan 2005 och 2008 (hittar inte exakt tid). Det skulle eventuellt ha kunnat vara i samband med att Götatunneln invigdes 2006. Tunneln tog bort det mesta av trafiken ovan gjord på platsen. Erik Sandblom ger förslag på Facebook hur man skulle kunna göra istället.
I andra delen av filmen fortsätter jag min tur från Packhusplatsen till Heden via Västra Hamngatan och Vasagatan. Längs Västra Hamngatan cyklar jag på den rätt så nya cykelfartsgatan, som jag filmat tidigare. Vidare upp mot allégatorna. Här väljer jag att lämna cykelfältet och cykla i körfältet istället. Cykelfältet går nämligen upp på trottoaren vilket gör att konflikt med vänstersvängande bilister skulle kunna uppstå.
När jag närmar mig Vasaplatsen gör jag på liknande sätt. Jag lämnar cykelfältet och cyklar istället på körbanan för att göra en vänstersväng. Cykelfältet/banan gör visserligen också en vänstersväng över körbanan, men i mitt tycke med större konfliktrisk med bakomvarande bilister när man kör ut över gatan. Då måste man dessutom invänta så att alla bakomvarande bilar passerat.
Från Vasaplatsen fortsätter jag längs allén i Vasagatan ner mot Heden. Vasagatans cykelbana asfalterades förra året, men det finns en hel del "omskakande" gatstenspartier.
#1 - - Trafikistan:

Att cykelbanan leds upp på trottoaren strax innan den korsar Nya Allén (4:16) beror säkert på att man vill förebygga den berömda olycksrisken där lastbilar utan sikt svänger höger och kör ihjäl cyklister som ska rakt fram. Men jag föredrar precis som du att använda bilfilen om trafikbilden inte är för komplex.

När du sedan ska svänga vänster in på cykelbanan vid Vasaplatsens obelisk (4:43), skulle jag åter göra som du om trafiken medger. Men anledningen till att utformaren vill hålla kvar cyklisterna vid högerkanten är nog för att de bättre ska se upphinnande spårvagnar.

Jag hoppas att TrF 3 kap 6 § ger oss tillräckligt lagstöd för att köra med trafiken istället för mot den på sådana platser när vi bedömer att det är bättre. Där står ju bl.a. att "Om särskild försiktighet iakttas får dock ... cyklande ... använda körbanan även om det finns en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge".

Svar: Hade det varit rött i Nya Allén-korsningen så hade jag antagligen svängt upp på trottoaren (och hamnat snett framför väntande bilar i körbanan). Eventuellt märks det i filmen att jag bromsar något för att inte komma ikapp bilarna framför mig. Om jag hade svängt upp på trottoaren skulle jag möjligtvis ha hamnat vid sidan om någon av bilarna när vi korsar Nya Allén. Bilisterna körde dock rakt fram. En mopedist svängde höger.
Sant det där om spårvagnen. Minns jag rätt så var det inga bilar eller spårvagnar bakom mig. Kanske hade jag cyklat på samma sätt om även om det varit bilar/spårvagnar bakom, men att jag då stannat på "refugen" och väntat tills spårvagnen passerat.

Gbgcyklaren

#2 - - Ingemar, Partille:

Ser bra ut det där med föranmälan.

Men hur är det tänkt för cyklister med släpvagn?

Jag har en Mini Maxi Combi (Hedemora) cykelvagn bildadress -> http://www.hedemora.se/gen.img?imgurl=/UserFiles/Socialforvaltningen/Mini_Maxi_cykelkarra.jpg&mw=286&c=0,0,0,0&mh=286 , för som det ser ut på filmen, tidskod 0,50 , kommer jag att träffa båda alternativen med släpvagnshjulen.

Kanske någonting för Trafikkontoret å tänke på...

Svar: Jag funderade också på hur det blir med breda cyklar/cykelkärror. Kanske har man inte tänkt på det, eller så har man ignorerat det helt enkelt (det blev för avancerat att lösa). Det känns som att bredare cyklar blir vanligare, t ex lastcyklar.
Gbgcyklaren