Det är dags för en ny film. Den här gången är temat rödljuskörning bland cyklister. Cyklister anklagas då och då i kommentarsfält, insändare, ledare och artiklar etc för att vara flitiga rödljuskörare. Hur vanligt förekommande rödljuscykling verkligen är vet jag inte.
I en undersökning som Motormännen lät göra cyklade 46% mot rött i Göteborg, 60% i Malmö och 64% i Stockholm. Men undersökningen grundade sig enbart på en mätpunkt/gata i respektive stad. I Stockholm gjordes undersökningen på Sveavägen. Ett annat exempel från Stockholm är Götgatan där trafikljusen ändrades så att cyklister fick grön våg. Rödljuscyklingen sjönk från 70% till 10%. Cykelexperten Krister Isaksson gjorde en egen undersökning vid olika mätpunkter och fick resultatet att i snitt 20% cyklade mot rött. Trafikistan.se:s undersökningar av rödljuscykling vid en mätpunkt i Göteborg vid två olika tillfällen visade att 10 respektive 30% cyklade mot rött vid de två tillfällena.
För min egen del har det alltid varit en principsak att inte cykla mot rött – även om det hade varit riskfritt, t.ex. om inga bilar är i närheten. Om ett rödljus verkar ha ”fastnat” skulle jag troligtvis ha lett cykeln mot rött. Att gå mot rött är inte heller lagligt men mer accepterat.
Jag försvarar inte rödljuscykling. Folks åsikter om hur allvarligt det är att cykla mot rött går isär. Medan vissa irriterar sig på rödljuscykling, är det andra som irriterar sig på dem som tycker att rödljuscykling är irriterande.
Personligen blir jag vanligtvis irriterad i olika grad över rödljuscykling. Rödljuscykling ger tyvärr cyklister dåligt rykte generellt, eftersom cyklister ofta ses som en homogen grupp. Andra trafikanter minns kanske bara den enda cyklisten som cyklade mot rött, men inte de andra tio cyklister som stannade och väntade på grönt.
Samtidigt kan man tycka att cyklister är nedprioriterade i trafikljusreglerade korsningar. Det kan nästan vara provocerande dåligt ibland. Trafikljus finns för att det finns bilar. Jag har aldrig sett trafikljus i korsningar där enbart cyklister och/eller gångtrafikanter korsar varandras vägar.
Man kan fråga sig varför cyklister ska behöva vänta på grönt när det inte är några bilar i närheten då det är biltrafiken som är anledningen till att cykeltrafikljuset existerar.
I en av mina första filmer, från Redbergsplatsen i Göteborg, visar jag exempel på rödljuscykling samt rödljustider på upp till två minuter. Ett stenkast därifrån ligger Kobbarnas väg som Trafikistan skrivit om. Här nämns rödljustider för cyklister på upp till 9 minuter. I en kommentar på samma sida nämns även 20 minuters rödljustid för cyklister på Guldhedsgatan.
I dessa fall beror de långa rödljustiderna till största delen på att kollektivtrafik har hög prioritet i korsningarna. Det finns ombyggnadsplaner för korsningen vid Kobbarnas väg, och vid Redbergsplatsen har det talats om radar som känner av cyklister.
Till skillnad från bilister, måste cyklister vanligtvis stanna och trycka på en knapp för att få grönt. För att svänga i en reglerad korsning, måste cyklister i de flesta fall stanna vid två eller fler trafikljus. I min film nämner jag Sankt Sigfrids plan. För att ta mig över korsningen från Örgryte gamla kyrka och vidare in på Sankt Sigfridsgatan så passerar jag fem cykeltrafikljus. I det fallet är flera av cykeltrafikljusen lyckligtvis synkade med varandra.
Just nu i veckan påbörjades ett test vid Packhusplatsen i Göteborg där cyklister, genom att cykla över en av flera pilförsedda sensor på marken, kan föranmäla sin fortsatta färd och på så vis få förtur vid trafikljuset i korsningen.
Jag nämnde ovan de olika undersökningarna om cyklisters rödljuskörningar. Man skulle kunna dra en parallell till bilisters fortkörning. Enligt Trafikverket kör mer än varannan bilist för fort. Att köra för fort är inte heller lagligt, men är kanske mer accepterat av folk i allmänhet. Dessutom är en röd lampa något konkret medan hastighet är något abstrakt, vilket gör att det är lättare att se om någon kör mot rött än om någon kör för fort.
Nu cyklar jag ju mest på cykelbanor och ser därför lättast när cyklister cyklar mot rött. Om jag hade cyklat på körbanorna så hade det kanske sett ut som på den här filmen. I veckan skrev Göteborgs-Posten om två bilister som åtalats för att ha kört mot rött och kört på cyklister. Den första bilisten hävdade först att han hade grönt, men erkände sedan att han hade rött efter att ha konfronterats med vittnesuppgifter från tre personer. Den andra bilisten mindes inte om han körde mot rött eller grönt men tänkte att ”eftersom ingen går så kan jag köra”. Ett vittne uppgav att även denna bilist körde mot rött.
Det har tidigare förts diskussioner om att göra det lagligt för cyklister att cykla mot rött vid högersväng. Min uppmaning är att stanna vid rött så länge rödljuskörning/cykling är olagligt.
Och så... Här kommer slutligen filmen. Rödljuskörningarna kan möjligtvis upplevas värre i filmen än i verkligheten på grund av kamerans kraftiga vidvinkel, den snabba klippningen, musiken samt att de olika klippen är tagna ur sitt sammanhang. Dessutom har man betydligt bättre överblick i verkligheten än vad man får genom att bara se det som kameran på mitt styre filmar.
En sista sak: Jag ska även passa på att tipsa om att man just nu håller på med en undersökning där cyklister får utvärdera funktionen "Min cykeltur" i appen "Cykelstaden" som trafikkontoret i Göteborg utvecklat. Det är cyklister som cyklar längs Nya Allén som efterfrågas. I undersökningen ska man bland annat kolla på flödet längs gatan och genom korsningarna och trafikljusen. Klicka här för att läsa mer.
#1 - - jovnas:

Väl skrivet! Jag hör till den skara cyklister som faktiskt stannar vid rött ljus, även om det är helt uppenbart att man skulle kunna passera utan att utsätta sig själv eller annan för fara.
Jag känner viss förståelse för de som cyklar mot rött (om det sker utan fara), men något jag aldrig förstått är de som glider förbi själva ljus-signalen och stannar på ett ställe där de omöjligt kan se när den slår om. Av någon anledning brukar dessa personer vara samma personer som långsamt glider förbi hela köer av cyklister som väntar vid rött, för att - när det blir grönt - bli omcyklade av allihop igen... :-)

Svar: Sant! Det där sista du nämner om cyklister som stannar så att de inte ser trafikljuset ser jag också rätt ofta. Det har jag glömt att ta upp i blogginlägget.
Gbgcyklaren

#2 - - Trafikistan:

Det verkar ju vara precis som trafikpsykologen Sören Nordlund säger: Många cyklister uppfattar sig själva som gående på hjul. Och gående mot rött bryr sig lagmakten så lite om så att myndigheterna i princip säger att de får göra hur de vill.

Jag säger inte så mycket om rödkörare där ingen annan trafikant berörs, och kanske inte heller om dem som följer med bredvid en spårvagn när det är uteslutet att korsande trafik kan påverkas. Men du har filmat många andra fall där rödköraren inte beter sig mot sina medmänniskor med någon som helst tanke på ömsesidighet. Det känns lite desillusionerande.

En helt annan sak: Jag tycker att du lyckats kombinera klippen snyggt med musiken - hur det startar, hur vissa scener kommer in just när musiken byter karaktär, hur det slutar. Snyggt jobbat!

Svar: Hej hej! Tack för kommentaren och kul att du gillade redigeringen. Det är en del av nöjet - att anpassa klippen till musiken och händelserna i film. (Kanske ungefär som att välja hur det klipps mellan kamerorna i ett Melodifestivalsbidrag.) ;)
Gbgcyklaren

#3 - - Göran Bjelkendal:

De flesta cyklister som dödas i trafiken gör det när de kör mot grönt och träffas av högersvängande fordon. Ett sätt att undvika det är att köra strax innan det slår över till grönt, under förutsättning att korsande trafik har upphört. Ett annat är att köra fram som långt som möjligt, så att bakomvarande förare ser dig. Ett ännu bättre vore att ge grönt ljus till cyklister och gående en stund innan bilarna får det. Att gå mot rött ljus är fortfarande förbjudet, men straffpåföljden är borttagen (de flesta trafikolyckor sker när folk går mot grön gubbe, så det verkar fel att straffa dem som är försiktigare, vilket man är när man går mot rött). För inte så rysligt länge sedan ansåg lagen att man framförde cykeln oavsett om satt på den eller gick bredvid den (för andra trafikanter är det ju ingen skillnad under förutsättning att man visar hänsyn) och man kunde se tilläggsskyltar under t ex en enkelriktningsskylt som sa "Cykel får ledas."

Svar: Hej! Tack för kommentaren. Vad jag läst på Stockholmscykelbloggar, så skulle trafikolycksdatabasen STRADA tydligen visa att under ett par år har endast en cyklist blivit påkörd och skadats (eller om det var dödats) i Stockholm efter att ha cyklat mot rött. Cyklisten var dessutom full. (Jag kan dock inte hitta källan just nu.) Det är synd att det är så - att det alltså är större risk att skadas/dödas när man är laglydig och bara cyklar när det är grönt. Hur som helst, jag kommer inte börja cykla mot rött för det. :)
Gbgcyklaren

#4 - - Cyklande fotgängare:

Alla eller i stort sett alla rödljuscyklingar i filmen var väl mot cykelspecifika trafikljus? Hur är det med olyckor med högersväng där det finns separat cykelbana med trafikljus? Jämfört med vare sig cykelfil eller cykelbana eller enbart cykelfil? Att sticka iväg strax innan lastbilen bredvid verkar ju vara att föredra – såvida man inte är så tidig att man hamnar under mötande trafik som svänger vänster förstås ... Ett trafikljus i mina trakter är så fyndigt programmerat att cyklister & fotgängare får grönt lagom när högersvängande bilar kommit fram till övergångsstället/cykelöverfarten. :-(

För andra trafikanter gör det skillnad om cykel cyklas eller leds: inte alla cyklister kan hantera en cykel i farter under 6 km/h: väldigt vingligt blir det. Med triken kunde jag cykla hur långsamt som helst och den var o-kul att leda, men dylika fordon är dessvärre rätt sällsynta (å andra sidan var den för bred för en oroväckande stor del av cykelbanorna).

Ofoget att man på rätt många ställen måste trycka på en knapp för att få grönt – nästa cykel – måste i sig uppmuntra till rödljuscykling: bilarna har grönt och här måste jag stanna, trycka på en knapp som inte sällan sitter på andra sidan gångbanan till vänster, och vänta tills det blir grönt nästa gång ...

Intressant när de som cyklar mot rött (och/eller struntar i andra trafikregler) svär åt oss som försöker följa trafikreglerna efter bästa förmåga ...

Svar: Hej! Tack för kommentaren. Nästan alla rödljuscyklingarna i klippen var mot cykelspecifika trafikljus. Jag kan komma på några enstaka trafikljus på Avenyn som är med i filmen och som även gäller för bilister. I fallen i filmen var det dock inga bilister som stod och väntade på grönt. Cykelboxar, framflyttade cykelstopplinjer eller cykeltrafikljus som får grönt några sekunder före biltrafikljus är bra. Tvärtom låter inge vidare (som i exemplet du nämnde). Jag har för mig det finns såna exempel även i Göteborg (ett kan ha varit vid Ullevi). Det finns mycket i cykelinfran som uppmuntrar till rödljuscykling: knapptryckningar, låg prio, många trafikljusstopp för att komma igenom en korsning, behandling av cyklister som om de vore gångtrafikanter etc...
Gbgcyklaren

#5 - - Micke:

Angående STRADA-statistiken tror jag att det var den här sidan http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/05/cyklister-som-f-ljer-reglerna-straffas-med-d-den
Den verkar dock nere för tillfället.
Om jag minns rätt var det mellan åren 2000-2006 endast en cyklist som dessutom var berusad som skadads lindrigt vid rödljuskörning. Under samma period hade sju cyklister som cyklat mot grönt dödats av högersvängande lastbilar.

Svar: Tack för länken! Får se om den börjar funka. Fick inte heller upp den. (Blogg.se markerade förresten din kommentar som spam pga länken. Jag publicerade din kommentar manuellt nu när jag upptäckte den i admin.)
Gbgcyklaren

#6 - - Daniel P:

Hej och stort tack för dina intressanta videor. Det vore väldigt spännande om du även kunde titta närmare på cyklande mot enkelriktat, och då i synnerhet vad gäller enkelriktade cykelbanor. Bra exempel på dessa är Rosenlundsbron, Linnégatan, Eklandagatan samt delar av Södra vägen. Detta vet jag vållar en hel del irritation hos många cyklister.

Beklagar på förhand om det är så att du redan har gjort detta, jag har inte följt din blogg särskilt länge.

Svar: Hej! Tack! Jag har massor av klipp i mitt "arkiv" med medcyklister som cyklar mot trafiken. Jag kan inte minnas att jag lagt ut någon renodlad enkelriktad-cykling-film, men det finns i planerna. ;) Vet inte om jag har exempel från Rosenlundsbron, men däremot på Linnégatan och Södra Vägen, kanske på Eklandagatan. Det blir film om det längre fram när jag sortera ut klippen i arkivet lite mer. ;)
Gbgcyklaren

#7 - - Ingemar, Partille:

"2014-03-29 16:55:38 | Micke skrev:

Angående STRADA-statistiken tror jag att det var den här sidan http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/05/cyklister-som-f-ljer-reglerna-straffas-med-d-den
Den verkar dock nere för tillfället."

Den finns på http://web.archive.org...

http://web.archive.org/web/20130513164621/http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/05/cyklister-som-f-ljer-reglerna-straffas-med-d-den

Mvh Ingemar

Svar: Tack för länken! (din kommentar blev också spammisstänkt pga länkningen och publicerades först nu när jag svarade)
Gbgcyklaren