EDIT: Nu borde Youtube-filmen fungera.
Den var tydligen markerad som privat och gick inte att se.
Berzeliigatan i Göteborg har nyligen fått en ny dubbelriktad cykelbana på norra sidan. Tidigare var cykelbanan enkelriktad västerut och låg placerad på trottoaren med en vit linje mot gångbanan. Den södra sidan har som tidigare en enkelriktad cykelbana österut.
Ett av de tre körfälten på gatan har tagits i anspråk för den nya cykelbanan. Cyklister och gångtrafikanter har på så sätt tydligare blivit separerade från varandra, och gångtrafikanter har fått mycket mer utrymme att röra sig på. Mycket bra!
I filmen längst ner i blogginlägget har jag testat den nya cykelbanan både västerut och österut.
Man bygger även en ny dubbelriktad cykelbana på den östra sidan av Södra Vägen mellan Korsvägen och Heden. Det finns anledning att återkomma till den senare. Bloggen Trafikistan har redan skrivit om den.

Är den nya dubbelriktade cykelbanan enkelriktad?

I bilden ovan cyklar jag österut på den nya cykelbanan. Det var först när jag såg filmen som jag upptäckte vägmärket "förbud mot infart med fordon" (gröna ringen). Min första undran var varför man skulle vilja förbjuda infart till en helt ny dubbelriktad cykelbana.
Men det slog mig sedan att förbudsmärket alltid funnits där, och att det både förr och nu endast är tänkt att rikta sig mot bilister som inte får köra in på Berzeliigatan från det här hållet. Men påverkar förbudsmärket även cyklister rent juridiskt?
Vägmärken placeras vanligtvis till höger om den bana man kör, cyklar eller går på. I det här fallet finns det ett likadant förbudsmärke på andra sidan gatan. De två förbudsmärkena "omgärdar" de två körfälten på gatan. Min uppfattning är att cykelbanan inte berörs av förbudet eftersom banan inte går mellan de två vägmärkena.
Trafikverket skriver: Förbud mot infart med fordon kan exempelvis sättas på båda sidor [om vägen] för att skapa "portkaraktär". (sid 177)

Titta åt vänster, titta åt höger...

Den nya cykelbanan på Berzeliigatan är dubbelriktad, medan den gamla var enkelriktad. Alla cykelbanor är dubbelriktade som standard. För att de ska bli enkelriktade krävs en lokal trafikföreskrift, vägmärket ”förbud mot infart med fordon” (C1) och vägmärket med en enkelriktningspil (E16).
Det finns både för- och nackdelar med dubbelriktade cykelbanor i stan. En dubbelriktad cykelbana kan vara positiv på så sätt att att en cyklist slipper ta sig över gatan en eller flera gånger för att komma till sitt mål. Men en dubbelriktad cykelbana ökar även risken för olyckor, särskilt i korsningar med bilar, eftersom den cyklist som cyklar åt ”fel” håll kommer från ett oväntat håll för bilister.
Det finns två tvärgator till Berzeliigatan som korsar den nya cykelbanan. Bilister som ska korsa cykelbanan behöver vänja sig vid att titta åt båda hållen innan de korsar cykelbanan eftersom det kan komma cyklister från båda hållen nu.
Vid de båda tvärgatorna övergår cykelbanan i cykelpassager med ditmålade vita "sockerbitar". Utan sockerbitar hade man kunnat tolka cykelbanan som genomgående vilket skulle betyda att bilister har väjningsplikt mot cyklister. Med sockerbitarna blir det en cykelpassage där cyklister har väjningsplikt mot bilister. (Bilister har skyldigheter också, särskilt de som just svängt.) Trafikistan tar upp cykelpassager och genomgående cykelbanor i ett blogginlägg om Örgrytevägen.
Ett problem med cykelpassagerna är att gångbanorna är inkluderade innanför cykelpassagens sockerbitar. Trafikistan skriver om detta fenomen som blivit vanligare i Göteborg under senare tid: Inga tvetydiga korsningar under avsnittet "Led inte ut gående på cykelöverfarter".
 
Berzeliigatans nya cykelbana har även diskuterats på Facebook-grupperna Cykla i Göteborg och Yimby Göteborg.
Här kommer filmen från Berzeliigatan. De första klippen är filmade före ombyggnationen.
#1 - - Alexander:

Det står att youtubefilmen är privat.

Svar: Hoppsan! Tack. Nu borde det fungera.
Gbgcyklaren

#2 - - Daniel :

Tack för filmen! Den dubbelriktade cykelbanan ser galet smal ut! Går det ens att möta en vanlig cykel på den? Moped? Cykelkärra? Ser livsfarligt ut på filmen men kanske är bättre i verkligheten.

Svar: Något smal, men jag tror att det fungerar. Att kameran sitter högt upp på hjälmen kan luras lite också
Gbgcyklaren

#3 - - Trafikistan:

Jag märker också att man ser saker på filmer eller foton som man lätt missar i verkligheten.

Förbudsskylten är förstås tänkt för biltrafiken, och den är säkert dubblerad bara för att bilar inte ska missa den trots förut tre, numera två körfält. Bägge skyltarna finns med på ritningen för ombyggnaden.

Men visst, den som du talar om sitter inte bra med tanke på cykelbanan. För hur skulle man skylta den dag man verkligen vill göra cykelbanan enkelriktad? Det är väldigt dumt att träna cyklister i att förbudsskyltar inte gäller dem. Den borde tas bort eller förändras på något sätt så att man slipper undra.

Svar: Det är sant, att man kan tro att man vill träna cyklister att cykla mot enkelriktat.
Gbgcyklaren

#4 - - Trafikistan:

Daniel: På ritningen är banan 2,3 m bred hela vägen förutom vid insteget i östra ändan där den bara är 1,9 m.

Kommunens tekniska handbok föreskriver 2,4-4,8 m vid normal standard och 2 m vid låg standard. Måtten för normal standard sänktes för övrigt 2014. Dessförinnan var de 2,5-3 m. Sänkningen är förbryllande med tanke på ambitionen att tredubbla cykeltrafiken och med en trolig ökning av lådcyklar och liknande. Så kanske kommer banan så småningom att enkelriktas igen ...

Teknisk handbok finns på http://www.th.tkgbg.se/sv-se/planering/utformning/g%C3%A5ngochcykel/typsektionochutformning.aspx .

Svar: De tre gånger jag cyklade på den nya cykelbanan (två gånger västerut och en gång österut) så mötte jag inga cyklister. Banan är visserligen smal, men kändes inte överdrivet smal. När jag har kameran högt upp på hjälmen kan det ge effekten av att underlaget upplevs smalare. Du skriver att handboken föreskriver 2,4-4,8 m. Är det rätt, eller skulle det vara 2,4-2,8?
Gbgcyklaren

#5 - - Trafikistan:

Jag har cyklat banan några gånger både före och efter ombyggnaden och har heller aldrig upplevt tät cykeltrafik. Så länge det är så glest tror jag bredden funkar.

Handboken föreskriver numera 2,4-4,8 m, så minimimåttet har krympt något men max har ökat rejält, säkert med tanke på tunga pendlingscykelstråk.

Följer man länken till handboken och skrollar ner till CYKEL-BANA Dubbelriktad så ser man måtten angivna där.