Just nu bygger man två nya älvförbindelser vid Marieholmsgatan i Göteborg: Marieholmstunneln för bilar, och Nya Marieholmsbron för tåg som ska komplettera den redan befintliga järnvägsbron. Bron kommer även att inkludera en gång- och cykelbana, vilket redan nu finns på den befintliga järnvägsbron. Projekten finansieras delvis av trängselskatten i Göteborg.
Intill byggarbetsplatsen har man monterat upp en stor lagerlokal. Jag trodde först att den hade med Marieholmsförbindelsen att göra, men jag blev upplyst om att det verkar vara en bygghandel som fått flytta hit pga bygget av förbindelsen.
Vid en av infarterna till lagerlokalens byggarbetsplats har de senaste månaderna ett hål skrapats upp av den tunga trafiken som passerar där. Hålet ligger precis på cykelbanan som går längs Marieholmsgatan. Nyligen asfalterades den stora ytan byggarbetsplatsen, men tyvärr gjorde man ingenting åt hålet på cykelbanan.
För ett par dagar sedan felanmälde jag hålet via Göteborgs app Cykelstaden, och nu ska hålet ha fyllts med nåt slags oljegrus (tipstack till @ChLindfors) och ha blivit en "gruspuckel". Risk att hålet kommer tillbaka.
Cykelbanan längs Marieholmsgatan är ett stort pendlingsstråk för cyklister på väg till jobb och skola. Tyvärr ska cykelbanan stängas i början av nästa år - och förbli stängd i ett par år tills hela byggprojektet är klart.
Åtta av tio cykelolyckor är singelolyckor, och 44 procent av dessa beror på brister i drift och underhåll av vägbanan, exempelvis hål som inte lagas. (Källa: Trafikverket/Cyklistbloggen)
#1 - - Trafikistan:

Det vore roligt att veta hur många av de vållande förarna som själva rapporterat in hålet som växt framför deras ögon. De måste ju ha god erfarenhet av att sådant kan inträffa, och att det måste åtgärdas när det drabbar cyklister och gående.

Svar: Det var vad jag också funderade. De som kört in där borde ha reagerat. Hålet verkar som sagt vara lagat för bara nån dag sedan, men det fanns där rätt länge.
Gbgcyklaren

#2 - - David:

Hålet uppstod direkt när arbetena började och det tog ca 2 månader innan det lagades första gången (efter min felanmälan), så nu var det förhållandevis snabbt fixat..

Svar: Okej, jag hade inte hunnit notera nån lagning efter att jag första gången noterade att blivit ett hål.
Gbgcyklaren

#3 - - David:

Byggnaden ska vara till Optimera bygghandel som får flytta på sig något för biltunneln om jag förstått det rätt

Svar: Tack för upplysningen och korrigeringen. Bäst att jag rättar till mitt blogginlägg.
Gbgcyklaren