Bloggaren Trafikistan har skrivit ett antal blogginlägg om att cykla Centralen runt (vars titel jag nu också snodde). Runt centralen i Göteborg finns en relativt kort sträcka utan cykelbana. Det är ont om utrymme, och cyklister har inte varit prioriterade när utrymmet fördelats.
När jag cyklar här så kommer jag oftast från Stampbroarna. Därifrån cyklar jag vidare på körbanan och rundar centralen.
Utanför centralen finns fyra körbanor (två i varje riktning) och sedan ett par år är två av körbanorna bussfiler. Vanliga bilar får inte framföras i bussfiler. Däremot är det tillåtet att cykla i bussfiler om bussfilen är den körfil som är längst till höger i färdriktningen.
En del cyklister kanske tycker att det är obehagligt att cykla i körfilen förbi centralen och väljer alternativa vägar. Trafikistan tar upp ett par alternativ (se länken ovan).
För ett par år sedan byggde man en ny cykelbana längs Odinsgatan. Detta gjorde det svårare för cyklister därifrån att komma ut i bussfilen, eftersom man då skulle behöva stanna på ett "onaturligt" sätt i korsningen för att invänta grönt.
I ett av klippen kommer jag från Odinsgatan. Det kan till och med ha varit så att det var första gången som jag testade den nya cykelbanan. Vid Åkareplatsen är jag osäker på vart jag ska ta vägen för att kunna fortsätta i bussfilen. Det slutar med att jag tar en alternativ väg via baksidan av Posthotellet.
Tänk på att alla klippen utom ett i filmen är uppspeedade i olika hastigheter (200-800 procent), och stabiliserade med Microsoft Hyperlapse Pro för att inte bli så skakiga.
Youtube-länk
#1 - - Trafikistan:

Hej vad det går! Kul att du gått med i projekt Centralen runt! Några iakttagelser:

-Bussarna sköter sig bra i dina klipp. Det lilla övertrampet vid 3:19 tycker jag är helt försvarligt. Har du betalt för att inte visa sån't som jag skrev om i min "Bussar som kör åpet" på http://trafikistan.se/bussar-som-kor-apet/ ? :)

-En taxi gör en ful grej vid 1:07-1:09.

-Du råkar ibland ut för gående som blockar cykelinfarten vid Centralens huvudentré istället för att ställa sig vid det stora övergångsstället precis intill. Det syns vid 1:35, 3:31 och 5:22. Men det är alltid bara en person i vägen. För mig var det inte sällan 3-4.

-Den variant av min sträcka B som Daniel Andersson tipsade om, och som jag nu omnämner som sträcka BA, demonstrerar du vid 3:38-4:07.

-Och min sträcka A kör du (bl.a.) vid 4:14-4:30.

Svar: Hej! Jajemän. Det är bara ett klipp som inte är uppspeedat - och det är några sekunder över passagen efter att ha cyklat längs Odinsgatans nya cykelbana. // Lovar - har inte betalat nån. :) Jag cyklar inte den här vägen så ofta. Jag kunde inte hitta så många fler klipp än de i filmen härifrån, men känns som att jag cyklat här fler gånger. Nu var det iofs klipp från 4 år som jag gick igenom lite snabbt. // Vid 1:07 är det fler än bara taxin som gör fula grejer. Det är gulblink och vi borde ha låtit de gående få passera. I det fallet saktade jag in, men smet förbi samtidigt som en bilist. // Folk som blockerar infarten till cykelbanan - den vid 5:22 är extra otrevlig. I det klippet är det en buss som pressar mig bakifrån. Det syns inte i videon, men skuggan av bussen kan ses strax efter, och det går även att se bussen någon sekund senare.
Gbgcyklaren

#2 - - Laga iPhone Göteborg:

Underbart att se videon som visar en solig göteborg