I Marieholm pågår just nu bygget av Marieholmsförbindelsen som består av en ny biltunnel och en ny järnvägsbro över Göta Älv. Den nya järnvägsbron kommer att få en gång- och cykelbana. Om den nuvarande brons gång- och cykelbana blir kvar vet jag inte.
Den 15 januari 2015 stängdes Marieholmsgatan av för genomfartstrafik med motorfordon. Avstängningen kommer att vara till år 2019. Tanken var även att gång- och cykelbanan skulle vara avstängd lika länge och att gång- och cykeltrafiken skulle ledas om på olika omvägar.
Man ändrade sig dock till slut och valde en lösning som innebar att ha tillfälliga gång- och cykelpassager genom byggarbetsplatsen.
I dag den 24 februari 2015 gjordes den första omledningen av cyklister vid arbetsplatsen. Jag cyklade förbi platsen både i morse, då den gamla cykelbanan fortfarande var i bruk, och i eftermiddags, då banan hade lagts om.
I filmen nedan kan du se både den gamla och den nya cykelbanesträckningen. Jag har lagt in en flygbild med tre linjer som visar skillnaderna mellan de olika sträckorna, det vill säga den ordinarie, den bortvalda, och den valda. Den bortvalda sträckan (i filmen markerad med röd färg) är den som hade varit aktuell för mig. Det finns dock olika variationer av den, till exempel att man väljer Kruthusgatan västerifrån istället för Marieholmsgatan västerifrån.