[Uppdaterad: Länkarna är korrigerade.]
Jag fick på mailen nu på morgonen ett antal dokument om cykling i Göteborg. Bland annat en sammanställning av alla synpunkter som kommit in om Göteborgs Cykelprogram för en nära storstad. Där går det att läsa synpunkter från både statliga och regionala myndigheter, grannkommuner, stadsdelsnämnder och andra kommunala nämnder och förvaltningar, politiska partier, kommunala bolag, organsiationer och privat personer (inkl Rolf "Trafikistan" Brobergs synpunkter). Jag hann tyvärr aldrig formulera och skicka in några synpunkter själv. Se länk till § 48.3 samt andra länkar längre ner i det här blogginlägget.
Superbra tips: Om man är intresserad av att få kommunens aktuella handlingar skickade till sin e-postadress, så kan man kryssa för vilka nämnder man är intresserad av och ange sin e-postadress på länken http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:20120817-112408. Jag prenumererar bland annat på handlingar från Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Miljö- och klimatnämnden, Park- och naturnämnden och Trafiknämnden. Man får ett mail varje morgon med länkar till de olika handlingarna (förutsatt att minst en nämnd publicerat en handling dagen innan).
 
Handling - § 48 Diarienummer 1495/11
Cykelprogram för en nära storstad
§ 48.1 Tjansteutlatande Cykelprogram.pdf (192 kB)
 
Handling - § 49 Diarienummer 0363/15
Cykelfrämjande åtgärder året runt
 
Handling - § 57 Diarienummer 0622/14
Information om Velo-city
#1 - - Trafikistan:

Tack för nyheten att planen kommit. Du har som alltid ögonen på skaft.

Men länk 1-3 leder alla till tjänsteutlåtandet. På http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.4c4bfea5-c2ca-4b87-9bce-dcb647c7a106 finns rätt länkar till alla tre handlingarna.

Svar: Tack Rolf! Jag tror jag har korrigerat det. (Skrev blogginlägget lite skyndsamt på arbetstid och bråkade lite med de långa länkadresserna.) :)
Gbgcyklaren