Mellan Nils Ericsonterminalen och Mårten Krakowgatan (E45) finns en cirkulationsplats. Eftersom jag tågpendlar en hel del från centralen, så cyklar jag här ofta.
I rusningstrafik rörs sig många människor, både gåendes, cyklandes och bilkörandes. Särskilt på eftermiddagen kan det uppstå köer när bilister ska från Mårten Krakowgatan, genom cirkulationsplatsen i filmen och vidare mot Nils Ericsonsgatan och Drottningtorget.
En del bilister stannar på cykelpassagen eller övergångsstället när de kört ut ur den här cirkulationsplatsen, vilket inte är tillåtet enligt trafikförordningen (3 kap., 62 §).
Ett farligare problem som förekommer här ibland är att vissa bilister kör alldeles för fort ut ur cirkulationsplatsen i det vänstra körfältet samtidigt som det är stillastående bilkö i det högra körfältet. Ett högt fordon som står stilla i det högra körfältet skymmer sikten mellan bilister och cyklister/gående. I trafikförordningen (3 kap., 60 §) står det att man ska köra långsamt ut ur en korsning/cirkulationsplats.
Det sista klippet i filmen visar ett riktigt farligt exempel på detta. Jag rullar förbi en lastbil som står still i högerfilen före cykelpassagen. Precis när jag ska fortsätta över den vänstra filen passerar en bilist i tokhög hastighet rakt framför nosen på mig. Ett sus går bland cyklisterna bakom mig. Hade jag inte rullat extremlångsamt så hade jag varit mos i dag.
Trafikförordningen (3 kap., 41 §): "Om ett fordon före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart passerar ett annat fordon i fall som avses i första stycket, ska det ske med så låg hastighet att föraren kan stanna omedelbart om gående befinner sig på övergångsstället eller stanna omedelbart om cyklande eller förare av moped klass II befinner sig på cykelpassagen eller cykelöverfarten."
Parallella körfält som går i samma riktning och korsar obevakade cykelpassager och övergångsställen borde förbjudas i stan. Eller åtminstone borde de förses med en refug emellan eller farthinder.
Youtube-länk
#1 - - Robert Andersson:

Inte så förvånande. De flesta vet inte om att man ska låta cyklister/mopedförare passera vid utfart ur cirkulationsplatser, de vet inte heller om att man ska stanna före, istället för att blockera övergångställen/cykelpassager/cykelöverfarter/trafikljusreglerad korsning/spårvägskorsningar/järnvägskorsningar.

Vid det sistnämda så har hela barnfamiljer dött då man ställt familjens bil i kön över järnvägen och kunnat flytta framåt eller backa.

Många vet inte heller om att det är anpassad hastighet vid övergångställen och cykelpassager, framförallt om man ska passera i förbi stannat fordon i annat körfält. När man frågar de som kör fort, så säger de att de kör i 50 enligt skylten.

Problemet med för hög hastighet (undantaget skylt eller bas) är att det krävs vårdlöshet i trafik, för att man ska kunna dömas, det krävs i praktiken att man kört riskfullt medvetet och att en olycka har skett. Vilket brukar vara svårt.

Om det skulle hända en olycka och polisen kommer så brukar det sluta på en ordningsbot på ca 2000 kr och ev. någon månadskörkortsåterkallelse, för att man inte låtit cyklist passera. Ev. hastighetsöverträdelse är det svårare med, då det sällan finns radarmätning eller videofilmning.

Sedan gör många i högerfilen fel när de stannar, för ofta så vinkar de fram cyklister/gående och en ovan cyklist/gående kan då känna sig säkrare att korsa och kan då missa omkörande bil som flyger förbi i för hög hastighet.

Man kan tycka att Polismyndigheten behöver hålla lasermätning på fordon som passerar övergångställen.

Svar: Tack. Intressant info.
Gbgcyklaren

#2 - - Erik Johansson:

Håller med om smalare passager speciellt för gående, men samtidigt tycker jag refuger skapar en tävlings mentalitet hos bilister mot mig som cyklist. De många vill gärna trycka sig förbi innan eller på refugen. Det innebär att jag ofta väljer att släppa förbi bilarna för att slippa prejningskänslan, men det är ju en avvägning för att jag kan lika gärna behöva köra om bilen efter bara ~10m igen.

Det som Robert säger om att anpassa hastigheten vis passager så är det väl något som antagligen måste skrivas om i lagen. Jag tycker som cyklist att det är svårt att veta vad "anpassa hastigheten" innebär, det innebär i praktiken för mig att jag måste stanna helt, annars går inte folk över. "Kommer hen stanna?" frågar man sig ofta när man ser folk.

Svar: Tack för kommentaren. Osäker på om jag har noterat det där med tävlingsmentalitet.
Gbgcyklaren

#3 - - Anders Andersson:

Det är även värt att citera 3 kap ., 41 § som rör omkörning före övergångsställe/cykelöverfart/cykelpassage vid flera körfält:
"Om ett fordon före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart passerar ett annat fordon i fall som avses i första stycket, ska det ske med så låg hastighet att föraren kan stanna omedelbart om gående befinner sig på övergångsstället eller stanna omedelbart om cyklande eller förare av moped klass II befinner sig på cykelpassagen eller cykelöverfarten."

Den sista bilen hann inte riktigt stanna.

Svar: Absolut! Tack för att du hittade den paragrafen (letade faktiskt). Lade in den i blogginlägget också.
Gbgcyklaren

#4 - - Robert Andersson:

Här är en cirkulationplats där man fick vara försiktigt när man skulle ta sig mot City.

Att följa skyltade hänvisningarna var ganska osäkert, det gjorde jag endast någon gång. Hur många tror du stannade och släppte fram cyklister vid denna utfart? Inte många skulle jag tro.

Det jag gjorde var att skita i hänvisningarna och ligga i vänster körfält och sedan svänga vänster när det var fritt (gående eller spårvagn).

https://www.google.se/maps/@57.7320324,12.0223696,3a,75y,207.95h,81.35t/data=!3m7!1e1!3m5!1sS5Sg_dX7aiAPM-_qgDbpNA!2e0!5s20090601T000000!7i13312!8i6656?hl=sv

Nästa försiktighet ställe, vad vid infarten till cirkulationplatsen.

https://www.google.se/maps/@57.7316925,12.0225335,3a,75y,149.41h,81.77t/data=!3m7!1e1!3m5!1sjBcl12dkdj3SzyjyxYe5Yg!2e0!5s20090601T000000!7i13312!8i6656?hl=sv

Många missade väjningsplikten mot fordon i cirkulationplatsen.

Tror många gör fel där, för att det inte känns som en cirkulationplats, utan mer som en fyrkant med raka vägar, med 90 graders svängar. Många tycker då att den som ska rakt och inte röra ratten så få åka först.

De ska visst hålla på med ombyggnad av spårvägen där (Bellevue), så det kan hända att det har blivit lättare att cykla där.

Någon som har cyklat där senaste åren?

Svar: Halloj! Jag cyklar sällan runt Bellevue-rondellen. Den är helt ombyggd nu (klar tidigare i år tror jag, eller möjligtvis förra året). Men haft erfarenhet från andra rondeller där vissa bilister som ska in i rondellen varit på väg in i den trots att jag är redan inne i den. (Länkarna i ditt inlägg gjorde att det inte syntes först. Sent svar från mig också.) :)
Gbgcyklaren

#5 - - Ingrid:

Är det inte förbjudet att köra om öht tio meter före övergångsställe? Och det är ju ett övergångsställe också?

Svar: Jag var inte helt hundra på hur det låg till, men hittade följande två paragrafer i kapitel 3 i trafikförordningen. Det verkar som att man i vissa fall får köra förbi före övergångsställe, men i låg hastighet. "40 § Fordon eller spårvagnar får inte köras om strax före eller på ett obevakat övergångsställe, en obevakad cykelpassage eller en cykelöverfart. Förordning (2014:1035)./// 41 § I följande fall anses det inte som omkörning när ett fordon i ett körfält passerar fordon i ett annat körfält
1. om körbanan har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfält,
2. om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är utmärkta med körfältsvägvisare, eller
3. om fordonen har placerats i skilda körfält i anslutning till en vägkorsning.
Om ett fordon före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart passerar ett annat fordon i fall som avses i första stycket, ska det ske med så låg hastighet att föraren kan stanna omedelbart om gående befinner sig på övergångsstället eller stanna omedelbart om cyklande eller förare av moped klass II befinner sig på cykelpassagen eller cykelöverfarten. Förordning (2014:1035)."
Gbgcyklaren