När jag cykelpendlar till jobbet tar jag ofta cykelbanan på Stadstjänaregatans bro över Mårten Krakowgatan (E45). Bron matar trafiken mellan områdena Göteborgs central och Gullbergs strand. Under två års cykling här har jag fått erfara att vissa bilister kör mot rött. Särskilt märkbart är det i östlig färdriktning.
Jag har samlat ihop ett antal klipp från ett och samma trafikljus. Ska man passera här bör man ha extra koll innan man korsar körbanan trots att man har grönt ljus.
Även en del cyklister cyklar mot rött här – och gående som går mot rött – men just den här filmen handlar bara om de rödljuskörande bilisterna.
Att chansa och stressa mot rött, färskrött eller sengult blir extra farligt i ett sånt här vältrafikerat område. Kör man bil mot rött utsätter man även andra för fara. Cyklar man mot rött utsätter främst bara sig själv för fara.
I filmen har jag lagt till en grön/gul/röd cirkel som visar vad trafikljuset visar för bilisterna som kommer från höger i bild. Jag har mätt trafikljustiderna på plats för att det ska stämma.
Filmen är den första av flera från det här området. De andra filmerna kommer inom kort och har andra teman.
Youtube-länk
#1 - - Trafikistan:

Alldeles i slutet av filmen ser man en svart bylsig bil som blir stående på cykelpassagen i vägen för dig, och som börjar backa samtidigt som fotgängare går på övergångsstället precis bakom. Farligt! Tur att hen backar så långsamt. Det är uppenbart att det enda raka för varje bilförare är att se till att ha sådan framförhållning så att de inte hamnar i denna situation. Det är precis vad Trf 3 kap 62 § säger.

Jag har skrivit om bilar som blir stående på passager och övergångsställen, se http://trafikistan.se/bilar-pa-overgangsstallet/ .

Svar: Min cykelkedja hoppade av samtidigt som hen stannade med sin bil på cykelpassagen. Jag fick stanna på refugen bakom och fixa till det. Tror dock att det gick bra när föraren backade. En av mina kommande filmer från den här korsningen kommer att handla om bilister som stannar på cykelöverfarten. Tack för länken. Dina inlägg är alltid intressanta.
Gbgcyklaren

#2 - - Trafikistan:

VMF 3 kap 6 § säger att man ska stanna redan vid gult om det kan ske utan fara. Det är gult så länge så att det inte finns några som helst ursäkter för att köra mot rött.

Jag mätte 209 bilisters rödljusbenägenhet i morgonrusningen vid ett annat trafikljus i stan. Hela 60 % av dem som nådde stopplinjen precis vid omslag till rött valde att köra. Under hela första röda sekunden körde 50 %, under den andra 30 % och under den tredje 10 %.

Mina mätningar beskrivs i http://trafikistan.se/bilister-vid-orgryte-rodljus/ .

Svar: Det är ca fyra sekunders gult ljus för de korsande bilisterna. Sedan är det rött och det tar ytterligare drygt två sekunder innan korsande trafik (cyklister, gående, bilister) får grönt. Jag tror att minst hälften av bilisterna i min film kör mot rött, medan andra gasar på och kommer förbi på "sengult".
Gbgcyklaren

#3 - - Håkan:

Det finns ett par riktigt farliga ställen precis som du visar. Om skall korsa Hjalmar Brantingsgatan vid Gustaf Dalénsgatan så får man vänta ett tag efter att man fått grönt på grund av rödljuskörande bilister söderifrån. Bilister som kommer ned från Göta Älvbron gjorde det åtminstone för några år sedan farligt att korsa vägen när man fått grönt. Antagligen är det lika illa fortfarande

Svar: Frågan är om man ska räkna med vissa trafikanters trafikförseelser när man programmerar hur lång tid det tar från rött till grönt ljus etc. Den korsningen är för övrigt väldigt bilanpassad. Och otrevlig för cyklister och gående.
Gbgcyklaren

#4 - - Trafikistan:

Nej, jag tror inte att man ska ge extra marginal för vissa trafikanters trafikförseelser innan korsande trafik får grönt. Då är rött ljus inte "på riktigt" och övertrampen blir bara fler och grövre.

Rött ljus bör betyda att det direkt börjar välla fram korsande trafik. Då får det en odiskutabel betydelse.

Svar: Jo, jag håller med. :)
Gbgcyklaren