Jag cyklar ofta förbi infrastrukturbygget vid Marieholm på väg till och från jobbet. Den nya järnvägsbron över älven blev klar i mars i år. Cykelbanan längs den nya bron invigs i november i år. Biltunneln blir klar 2020.
Man har sedan en tid tillbaka börjat gräva nedfarterna till tunneln vid Marieholm. Och det är just där som cyklisternas tillfälliga omledning går. Jag funderade därför vad som skulle hända med cyklisternas omledning.
Efter att ha mailat Trafikverket och frågat, fick jag svaret att cyklisternas omledning tyvärr kommer att stängas i juni. Cyklister kommer därefter att hänvisas till den långa vägen via Partihandelsgatan eller Kruthusgatan och vidare mot Slakthusgatan och Marieholmsgatan. Så här svarade Trafikverket:
Det är rätt uppfattat att man nu har påbörjat schakten för nya tunnelmynningen och gång- och cykelvägen kommer tyvärr att bli påverkad av det arbetet. I första skedet fram till 30 maj 2016 utförs omflyttning inom arbetsområdet, men från och med juni månad kommer gång- och cykeltrafiken hänvisas till atletnativ väg. Den nu upprustade gång- och cykelvägen längs Säveån och Partihallarna går mellan Gamlestaden och centrala staden. Se bilden nedan. Mer information kommer att anslås inom arbetsområdet i maj månad.
Jag har i tidigare blogginlägg skrivit om den längre omledningen. Cyklister som kommer från stan på Marieholmsgatan kommer att behöva korsa åtta motorvägsfiler vid Gasklockan. Cykelpassagen byggdes nyligen om, men man glömde sätta upp trafikljus och grönknapp för cyklister på ena sidan, och på andra sidan satte man cykeltrafikljus och knapp på fel sida om cykelbanan (alltså som om det vore vänstertrafik). Om detta har åtgärdats vet jag inte. Det verkade inte aktuellt då.
Trafikverket skickade mig följande bild med information om ändringarna.
Har man otur, kan man få ca 1,7 km längre cykelväg. Många kan antagligen nå sitt mål snabbare via Göta Älvbron. När cykelbanan längs den nya järnvägsbron öppnar i november, kommer man även att kunna cykla över E45. Det gör att omledningen blir något kortare.
I det tidigare blogginlägget lade jag upp en film där jag jämförde de olika omledningarna (se längre ner). Flygbilden här under visar ordinarie cykelsträcka i blått (ca 2,9 km), kort omledningssträcka i grönt (ca 3,1 km) och lång omledningssträcka i rött (ca 4,6 km).
Youtube-länk
Annat: Jag har beställt en ny dator. Min sex år gamla dator har börjat strula, så det var nog dags. Tills jag fått ordning på den nya datorn så blir det inga nya filmer.