Trafiknämnden i Göteborg har tagit fram en ny hastighetspolicy för Göteborg (pdf-länk). Förslaget går ut på remiss i april och upp för beslut i trafiknämnden i under hösten 2016.
Uppdraget är att ”Vägtrafikens hastighet ska sänkas i staden. Förvaltningen ska föreslå åtgärder baserat på genomförd utredning” (trafiknämndens mål och inriktning 2015) och att ”Genomföra sänkta hastigheter i centrala staden och bostadsområden i enlighet med trafikstrategin samt återkoppla effekten av de sänkta hastigheterna” (trafiknämndens mål och inriktning 2016).
Man har inventerat huvudgator och lokalgator. De flesta (90%) har i dag hastighetsgränsen 50 km/h, och dessa föreslås sänkas till 40 km/h (48%) respektive 30 km/h (24%). 19% av hastighetsgränserna ändras till 60 km/h, men det inkluderar på 50 som höjs och 70 som sänks. Bostadsområden sänks till 30 och industriområden till 40 (dessa gator ingår inte i statistiken nedan).
Man räknar med att omskyltningen kostar 100 miljoner kr, varav 60 för omskyltningen och resten för mindre åtgärder.
Diagrammet nedan kommer ur rapporten Information om uppdraget Sänkt hastighet i staden, lägesrapport.