Genomfartstrafik med bil har nyligen stängts av på Krutshusgatan på grund av att Trafikverket flyttar rör och ledningar inför bygget av tågtunneln Västlänken. Gång- och cykeltrafiken är fortfarande öppen förbi gatuarbetet. Bilister hänvisas till E45 för att komma till andra sidan om gatuarbetet, enligt skyltning på platsen.
Vissa bilister väljer dock en genväg. De struntar helt sonika i trafikregler och säkerhet och kör in på cykelbanan och på så sätt förbi gatuarbetet. Illa! Just nu kan det dessutom förekomma extra många cyklister längs Kruthusgatan i och med att Marieholmsgatans cykelbana är avstängd.
Jag upplyste Trafikverket om händelsen och det visade sig att de redan kände till problemet:
"Vi har också uppmärksammat problemet men har inte kommit fram till en bra lösning än. Problemet är att bilisterna bryter mot trafikreglerna när de kör på cykelbanan och vi vill inte göra för stora hinder så att vi skapar en trafikfara för cyklisterna. Vår arbets- och byggledare ska lyfta frågan med trafikkontoret och höra om de har något förslag på lösning."
Detta påminner mig dessutom om Slussen-ombyggnationen i Stockholm. När biltrafiken där omdirigerades till andra gator, valde vissa bilister att köra förbi byggarbetsplatsen i bussfilen. När man satte upp ett bilhinder i bussfilen så började bilisterna istället köra förbi platsen på cykelbanan.
Jag tänker... Det finns väldigt många fysiska hinder såsom pollare, bommar, betongsuggor och annat som behöver sättas upp runtom i samhället för att vissa bilister inte kan hålla sig till reglerna. Det pratas ofta generaliserande om cyklister som bryter mot regler. Jag tror att det finns lika stor andel goda kålsupare inom alla trafikslag.
I filmen nedan möter jag två bilister som genar på cykelbanan. Mellan dem har en lastcyklist fastnat. Filmen visar även den bitvis urdåliga beläggningen på cykelbanan (i synnerhet de röda små skakiga gatstenarna).
Läs även: Kruthusgatans cykelbana blev (av misstag?) omskyltad till att även förbjuda cykeltrafik.
Öppna videon på Youtube
#1 - - Lasse:

Är det inte lite väl hänsynsfullt mot de hänsynslösa bilförarna att maska bilnumren?

Svar: Jag har fått kommentarer från båda sidor vad gäller att maska bilnumren. Jag maskar i vissa fall. Sen har jag ju bilnumret själv om jag skulle gå vidare på ett eller annat sätt.
Gbgcyklaren

#2 - - Fredrik:

Nja Lasse, man behöver ju inte bete sig illa tillbaka, dessutom kan man ju inte veta med säkerhet att det är ägaren som kör privatbilen.
Däremot hade det varit intressant att höra om Taxi Göteborg har någon kommentar, där borde ju förarens identitet vara stensäker.

#3 - - Oskar:

Det är synd att man inte kan bötfälla ägaren direkt. Det borde ju vara ägaren som är ytterst ansvarig för hur ens bil framförs. Precis som vapenlagen säger att ägaren måste hålla sina vapen under uppsikt borde bilägaren kunna krävas att ha sin bil under uppsikt och bryter bilen mot några regler borde man därmed kunna skicka boten till bilägaren.