I Facebook-gruppen Cykla i Göteborg diskuterades betongbron vid Ullevi. Dess beläggning ska renoveras under augusti 2016. Från den 8 augusti kommer bron vara avstängd månaden ut.
Beläggningen är dålig och skakig, så det är bra att den byts ut. Men det som jag reagerat mest på med bron är den dåliga sikten. Räckena på brons sidor utgörs av rätt höga "betongväggar". Dessa gör att det knappt går att se mötande trafik om man inte sträcker på sig rejält.
Jag har för mig att jag reagerade på detta redan som liten i början av 1990-talet. Bron är nog minst 30 år gammal. Kanske tänkte man att de kraftiga "betongväggarna" på bron skulle passa ihop med Ullevis kraftiga pyloner och fundament. Opraktisk design – åtminstone ur trafiksäkerhet för cyklister (och gående).
När de nu ska renovera bron, så tänkte jag att de samtidigt kunde passa på att göra om räckena på bron. Kalle Hederos Eriksson fick svar från på kommunen om detta. Från Facebook-gruppen: Vi kommer inte att göra något åt kantbalkarna/räcket eftersom att detta i förlängningen inneburit byte av hela bron då kantbalkarna är en del av brons bärande delar. Vi har förståelse för att sikten är begränsad men har haft överseende med detta vid den här reparationen, detta för att undvika stora ingrepp i bron och därmed stora kostnader.
I närheten ligger även tunneln under Ullevigatan och nedfarten till denna. Även här är det väldigt dålig sikt. Stefan van den Berg skriver en intressant historia bakom detta i Facebook-gruppen.
Jag cyklar både över bron och i tunneln en hel del. Den här filmen handlar dock bara om bron. Tunneln kanske får en egen film en annan gång. Förutom att filmen visar brons dålig sikt och beläggning, så visar den även att cyklister i cykelkorsningar inte behöver några trafikljus som portionsvis matar fram trafiken. Vi klarar att lösa det rätt bra ändå.
Jag håller alltid ut armen åt det håll jag ska svänga här. Fler cyklister hade gärna fått göra det i den här korsningen.
Kameran sitter på styret, så därför tycks sikten vara ännu sämre i filmen än i verkligheten. Den kraftiga vidvinkeln gör att hastigheten ser högre ut än vad den är.
Youtube-länk