Här kommer den tredje filmdelen om blockerade cykelbanor. Här finns del 1 och här del 2.
Filmklippen är filmade mellan 2011 och 2016 i Göteborgsområdet. Det kommer ytterligare någon del längre fram. Kamerans kraftiga vidvinkel gör att hastigheten kan se högre ut på film än vad den var i verkligheten.
Youtube-länk
#1 - - Trafikistan:

Mitt huvudintryck är att vissa blockeringar går att motivera och tolerera, medan andra är ren nonchalans. Det hade varit lättare att tolerera de mer behjärtansvärda om vi slapp de andra. Hänsynslöshet skapar dålig stämning.

Vid 2:10 står en bil i gränden placerad så långt åt sidan som det går. Det signalerar hänsyn. Men vid 4:20 står en bil demonstrativt mitt i samma gränd, helt utan respekt för medtrafikanterna. Att vid 0:35 ställa färgburkar i cykelbanan när det finns en dörrzon precis bredvid är också väldigt ego. Ja, det finns fler exempel på samma dåliga empati.

Att bli stående med bilen på övergångsställen och cykelpassager kan man bara se mellan fingarana med om det inte finns något utrymme efter, och om det samtidigt är tät trafik på den gata man ska ut på så att man "måste" hänga på låset. Du visar många fall där inga sådana förmildrande omständigheter finns. Jag försöker oftast köra framför snarare än bakom sådana plåtgrisar för att väcka dem ur sin dvala och kanske få dem att tänka lite vidare nästa gång.

Hindrande bussar är ett eget kapitel. Bussar är långa. Utrymmet efter ett övergångsställe räcker sällan för dem att vänta på. De stressas också av tidtabellen. Men även här finns vissa blockeringar som går att motivera och tolerera, medan andra är ren nonchalans. I ditt fall vid 3:35 kan man undra. Den ställer sig över övergångsställe + cykelpassage + gulmarkerad STANNA-EJ-yta. Fast den kan, så kör den inte fram så att åtminstone övergångsstället blir fritt. Sen agerar den målvakt för minst två andra bussar (kompiskörning? vänsterregeln??) innan den förmodligen själv kör. Jag tycker inte det var snyggt.

Ibland ser jag bussar som svänger från Södra Vägen till Parkgatan vid Pressbyrån och som står länge på cykelpassagen och övergångsstället. Det är fritt att köra vidare och axa upp i högerfilen, men de vill byta fil direkt och väntar hellre ut bilströmmen från en plats där de inte får stanna. Just där har cyklister oerhört kort marginal att hinna över både Parkgatan och Nya Allén på samma gröna ljus.

Svar: Ja, vissa är väl ok. Jag har i den här filmserien också valt att ta med exempel där jag kan ha viss förståelse för att cykelbanan blockerats helt eller till viss del. Du nämner bussen vid korsningen Kanaltorgsgatan/Nils Ericsonsgatan (03:40): Jag tror att den har svårt att svänga in på Nils Ericsonsgatan eftersom den gatan fylls på med nya bilar hela tiden från vänster i bild. Chauffören får helt enkelt svänga ut och blockera så att gatan inte fylls på med nya bilar. Gränden vid 02:10 är en gång- och cykelbana med bommar i båda ändar (eller åtminstone den ena, minns inte just nu). Den gränden återkommer några gånger i flera av filmerna.
Gbgcyklaren

#2 - - En annan cyklist:

Att cykla framför en blockerande bilist är inte riskfritt: ingen marginal om de skulle missa att notera att det finns en cyklist framför när de trycker på gasen (been there, dona that, but never again).

En sak man kan notera att även när fulparkeraren lämnar utrymme att tränga sig förbi (om man inte har en bred lastcykel, cykelkärra, eller nåt i den vägen) så måste man ta sig förbi i dörrzonen, med påtaglig risk för en flygtur ut i trafiken (eller in i närmsta vägg). Oskoj är bara förnamnet.