Vid Göteborgs centralstation / Nils Ericssonsterminalen finns den här svängfesten. Här är det tydligt att människan (i detta fall cyklister) inte alltid vill samma sak som utformarna av gatan. Utformarna vill att man ska cykla enligt röd linje. Tittar man på spåren i frosten på marken, så cyklar nästan alla cyklister enligt gul linje.
Här är originalbilden utan den röda och gula linjen, men där cykelspåren på marken syns bättre:
#1 - - Ola lindberg:

Jag cyklar nästan alltid enl. gul linje. Jag upplever att det blir lättast för gångare från/till övergångsstället att inte krocka om vi får mer plats där.

Svar: Hej! Jag cyklar också nån slags genväg. Det blir nog tydligare vart man ska om man genar.
Gbgcyklaren

#2 - - Trafikistan:

För dem som ska svänga vänster ut mot Stadstjänarebron funkar dragningen, även om det är emot cykelplanen med hårnålskurvor, speciellt här där det finns gott om plats intill.

Cykelplanen skriver på sid 46:
Utforma kurvor med mjuk linjeföring
I dagens cykelvägnät förekommer kurvor som är tvära och därmed upplevs ha låg kvalitet. Det framtida cykelvägnätet ska ges en geometrisk standard som ger cyklisterna god komfort och ökar framkomlighet och flyt.

För oss som ska rakt fram är linjeföringen så tokig så att ingen planerare kan ha undgått att se det. Nu ska ju Stadstjänarebron rivas. Då är det väl ett gyllene tillfälle att omforma den här galna svängfesten. Eller är tanken att cyklister alltid ska improvisera istället för att ta utformningen på allvar?

Svar: Den konstiga svängen i cykelbanekorsningen påverkar nog främst dem som ska mellan Nordstan och Kruthusgatan och vice versa. Jag tror inte cykelbanan kommer att ändras i samband med bygget av Hisingsbron och nedsänkningen av E45. Däremot kommer cykelbanan nog att påverkas av bygget av Västlänken, vars sträckning går under rondellen och norra Nils Ericsonsterminalen. Så efter det bygget så blir det nog en annan lösning. Även bangårdsviadukten kommer att byggas i närheten och ansluta till Åkareplatsen.
Gbgcyklaren