Jag känner inte till att det ska finnas någon äkta cykelöverfart i Kungsbackas kommun enligt de nya reglerna från 2014. Men nu verkar man ha satsat på något annat. P4 Halland skriver att Kungsbacka kommun har byggt en överfart för robotgräsklippare på en gång- och cykelbana. Man har ritat ut hajtänder på gc-banan och hittat på en ny varningsskylt med en robotgräsklippare på.

"Vi skojade till det litegrann och köpte skyltar, det är en övergång för en robotklippare, säger Conny Johansson, arbetsledare på Trafik och park i Kungsbacka."

"Det är cyklister och fotgängare som ska väja för robotgräsklipparen vid de utmärkta övergångarna, förklarar Conny Johansson."

Så står det i nyhetsartikeln som publicerades i går den 3 maj – inte den 1 april.

Jag undrar förstås om detta verkligen kan gälla rent juridiskt. Kan man för gående och cyklister införa väjningsplikt mot robotgräsklippare? Nämns det i trafikförordningen? (Jag har missat den paragrafen.) Är det möjligt via lokala trafikföreskrifter? Eller är det bara på skoj?

Och hur fungerar trafiksäkerheten? Vad händer om en cyklist inte ser robotgräsklipparen? Finns det sensorer och nödbromsar i gräsklipparen om en cyklist råkar komma i vägen?

Man brukar få höra att "cykeln faktiskt är ett fordon och att cyklister också ska rätta sig efter trafikreglerna". Att då tycka att man på en cykelbana kan "skoja" till det med påhittade skyltar och trafikregler känns som dubbla budskap och inte så seriöst. "Cykling är på riktigt, men bara ibland"? Hur ser Kungsbacka på cykeln som ett trafikslag?

3 procent tar cykeln i Kungsbacka, och 77 procent tar bilen (källa från 2013 - andelen kan ha ändrats sedan dess). Jag tycker med andra ord att Kungsbacka kommun borde börja "skoja till det" på riktigt för att öka cyklingen, genom att t.ex. bygga äkta cykelöverfarter och på andra sätt förbättra för cyklister.

Ett annat "skojfriskt" tilltag på cykelbanor ute i landet var när man som ett konstnärligt tilltag lät rita de vita skiljelinjerna mellan gående och cyklister likt ett trassel på gc-banan. (Ej i Kungsbacka, vad jag vet.) Bilden nedan tog jag i Karlstad hösten 2016. Enligt rapporter ska cyklande barn ha kolliderat med andra eller varit nära att göra det när de följt de vita linjerna vid något av de ställen där linjerna ritats så här.

Länk till P4 Hallands artikel: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6689019